icon
03.03 - niedziela niehandlowa. Kupuj na castorama.pl
icon
03.03 - niedziela niehandlowa. Kupuj na castorama.pl

Program „Czyste Powietrze” – zbiór przydatnych informacji

Program czyste powietrze 2022 ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Jeśli zastanawiasz się, jak skorzystać z dotacji, jak dokonać zgłoszenia oraz na co możesz uzyskać dofinansowanie – poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje. Sprawdź, kto może wziąć udział w projekcie oraz jakie są kwoty dotacji.

Przejdź do następnych akapitów:

  • Czyste Powietrze 2022 – kto może skorzystać i ile wynosi dofinansowanie?

  • Dotacja Czyste Powietrze – dofinansowanie i jego charakterystyka

  • Czyste Powietrze – wniosek złożysz online!

czyste powietrze

Czyste Powietrze 2022 – kto może skorzystać i ile wynosi dofinansowanie?

Program Czyste Powietrze zakłada dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne i spełniające wszystkie normy źródła ciepła. Dotacja obejmuje również wykonanie prac umożliwiających przeprowadzenie termomodernizacji budynku. Program Czyste Powietrze to możliwość uzyskania dotacji dla właścicieli, współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych, które posiadają wyodrębnioną księgę wieczystą. Kwoty dofinansowania w zależności od rodzaju beneficjenta oraz poziomu dotacji wynoszą od 10 000 do 69 000 zł.

czyste powietrze

Dotacja Czyste Powietrze – dofinansowanie i jego charakterystyka

Dotacja Czyste Powietrze to trzy poziomy dofinansowania, w zależności od dochodu beneficjentów. Każdy z nich posiada minimalny oraz maksymalny rodzaj dopłat, w zależności od ilości i rodzaju czynności. Projekt Czyste Powietrze obejmuje możliwość dotacji na montaż nowych źródeł ciepła jak pompa, kocioł na pellet lub ekogroszek, a także ogrzewanie elektryczne czy kocioł gazowy. Dodatkowo Program Czyste Powietrze pozwala na uzyskanie finansowania na modernizację całej instalacji C.O. w tym montaż nowych grzejników, termostatów, ogrzewania podłogowego. Dotacja Czyste Powietrze może obejmować również montaż fotowoltaiki oraz wymianę stolarki okiennej, a nawet drzwi garażowych. Dodatkowe docieplenie budynku – ścian zewnętrznych, stropu, poddasza, podłogi lub fundamentu to również możliwość na skorzystanie z dotacji, jakie oferuje Program Czyste Powietrze.

Projekt Czyste Powietrze – wniosek o podstawowy poziom dofinansowania

Program Czyste Powietrze obejmujący podstawowy poziom zapomogi zawiera usunięcie nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego rozwiązania w postaci pompy ciepła powietrze-woda lub gruntowej. Poza tym dofinansowanie uwzględnia inne prace z zakresu zakupu i montażu nowej instalacji C.O. obejmujące kolektory słoneczne. Dotacja Czyste Powietrze zawiera również finansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz ocieplenie drzwi, okien czy przegród budowlanych. Podstawowy poziom dofinansowania wynosi minimalnie 10 000 zł i maksymalnie 30 000 zł. Beneficjentami mogą zostać osoby, których dochód roczny nie przekracza kwoty 100 000 zł. W przypadku dochodu z różnych źródeł kwota jest sumowana.

czyste powietrze

Program Czyste Powietrze – dofinansowanie dla podwyższonego poziomu

Program Czyste Powietrze 2022, obejmujący przyznanie środków dla podwyższonego poziomu, uwzględnia demontaż i wymianę na nowe starego źródła ciepła. Dodatkowo Program Czyste Powietrze to także możliwość uzyskania finansowania na zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub kotłowni gazowej. Finansowane prace dotyczą też demontażu i zakupu nowej instalacji centralnego ogrzewania – kolektorów słonecznych i pomp ciepła c.w.u. Projekt Czyste Powietrze to także środki na ocieplenie okien, montaż wentylacji mechanicznej i mikroinstalacji fotowoltaicznej. 

Wniosek o dotacje uwzględnia koszty audytu z powyższego zakresu, dokumentacji projektowej oraz ekspertyz. Minimalny koszt dofinansowania na tym poziomie wynosi 15 000 zł a maksymalny 37 000 zł. Beneficjentami mogą być osoby, których miesięczny dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1564 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym 2189 zł. Dla prowadzących działalność gospodarczą roczny przychód z tego tytułu nie może przekraczać trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę za rok poprzedzający złożenie wniosku.

Czyste Powietrze – dofinansowanie najwyższego poziomu 

Z programu Czyste Powietrze 2022 i najwyższego poziomu zapomogi skorzystasz również, jeśli osoby, przeciętny miesięczny dochód na jednego członka Twojego gospodarstwa nie przekracza 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1260 zł w jednoosobowym. Ponadto beneficjentami mogą być osoby o ustalonym prawie do otrzymywania zasiłku opiekuńczego, rodzinnego. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, Twój roczny przychód nie może przekroczyć dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

Dotacja Czyste Powietrze obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła lub ogrzewania c.w.u. a także zakup i montaż kotłowni gazowej. Czyste Powietrze 2022 to możliwość dofinansowania na zakup nowej instalacji centralnego ogrzewania, składającego się z pompy ciepła lub kolektorów słonecznych. Dodatkowo we wniosku mogą zostać ujęte także inwestycje uwzględniające zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej oraz ocieplenie przegród budowlanych, okien i drzwi. Maksymalna kwota dofinansowania, jaką oferuje program Czyste Powietrze to nawet 69 000 zł, a minimalna 30 000 zł.

Czyste Powietrze – wniosek złożysz online!

Czyste Powietrze 2022 to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce. Dzięki dużej puli dopłat, gospodarstwa domowe mogą skorzystać z dotacji na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła. Trzy progi finansowania umożliwiają skorzystanie z dedykowanej puli w zależności od dochodów danego gospodarstwa. Koszty dofinansowania pozwalają na przeprowadzenie prac gwarantujących bezpieczne ocieplenie, wymianę stolarki okiennej czy nową instalację C.O z wykorzystaniem urządzeń spełniających wszystkie normy. Wniosek złożysz zarówno w urzędzie, jak i online.