Base image W nocy z 23 na 24 maja (z poniedziałku na wtorek) planujemy przeprowadzenie prac serwisowych. Prace rozpoczną się od godziny 21:00 do godziny 6:00. W trakcie ich trwania mogą wystąpić problemy z zakupem naszych produktów, logowaniem do serwisu, dodawaniem komentarzy do produktów, weryfikacją dostępności i cen produktów.
Produkty

Zwrot zużytego sprzętu

Informacja o możliwości zwrotu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Castorama Polska Sp. z o.o. stosownie do zapisów 42 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) informuje Klientów, że w naszych sklepach istnieje możliwość nieodpłatnego przekazania posiadanego przez Państwa zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w punktach zbierania, wyznaczonych w każdym z naszych sklepów na terenie całego kraju. Jeżeli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest wyposażony w baterie i akumulatory, należy je usunąć oddzielnie, zgodnie z wymogami przepisów. Istnieje również możliwość oddania zużytych baterii i akumulatorów w sklepach Castorama.

Po wdrożeniu przepisów unijnych w Państwach Członkowskich prywatne gospodarstwa domowe na terenie krajów UE mogą bezpłatnie zwrócić stary produkt do lokalnych punktów sprzedaży detalicznej. W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą; prosimy o kontakt z tel. (22) 57 53 100.

 
Gdy Państwa produkt jest oznaczony tym symbolem, oznacza to, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. Dla tego typu odpadów istnieje odrębny system zbiórki odpadów. Zgodnie z przepisami prawa nie wolno mieszać odpadów elektronicznych i elektrycznych z innymi odpadami, co zagraża środowisku naturalnemu.

 

W sprzęcie elektrycznym i elektronicznym występuje bowiem wiele szkodliwych substancji niebezpiecznych dla środowiska. Każde gospodarstwo domowe, jest istotnym ogniwem systemu zbiórki selektywnej odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego stworzonego przez firmę Castorama.

Lista punktów odbiorów sprzętu WEEE