Do czego wykorzystuje się kruszywo

Kruszywo jest niezbędnym elementem materiałów budowlanych, takich jak beton czy zaprawa. Z jego pomocą powstają drogi, a dla naszych potrzeb można wykorzystać go do wykonania podjazdu do garażu. Jakie kruszywo wybrać do tych i innych celów?

kruszywo

Ten niezbędny składnik materiałów budowlanych może być pochodzenia naturalnego i sztucznego. Pierwsze z nich pozyskuje się najczęściej metodą odkrywkową w kopalniach piasku czy żwiru bądź z dna rzek i jezior. Innym sposobem jest mechaniczna obróbka, która najczęściej polega na zmieleniu grubych ziaren i odłamków skał. Niektóre z nich dodatkowo się uszlachetnia, na przykład oczyszczając z najdrobniejszych elementów, do 0,05 mm średnicy, za pomocą przesiewania lub płukania. Kruszywo pochodzenia naturalnego jest stosowane najczęściej. Oprócz niego spotkać możemy również materiał określany jako sztuczny (pomimo tego, że również jest pochodzenia mineralnego), który uzyskuje się za pomocą recyklingu czy obróbki termicznej (na przykład keramzyt), pochodzenia organicznego (z tworzyw sztucznych i drewna – zrębki, wióry i trociny) i z odpadów przemysłowych poddawanych obróbce cieplnej lub nie (żużel, popiół, łupkoporyt). Kruszywem o większych rozmiarach jest tłuczeń.

Ze względu na uwarunkowania geologiczne najczęściej stosowanymi kruszywami naturalnymi są piasek, granit, wapień, otoczaki, a napotkać możemy również dolomit czy porfir. Są one głównym składnikiem betonów, nasypów zapraw budowlanych i umocnień gabionowych. Różne właściwości kruszyw, ich odporność na ściskanie, ścieranie czy wytrzymałość, sprawiają, że poszczególne ich rodzaje są wykorzystywane do różnych budowlanych zastosowań. Baryt, hematyt czy magnetyt, przez to, że są skałami o wyjątkowo dużej gęstości, stosowane są jako składnik betonów osłonowych. Nieco mniejszą wytrzymałością charakteryzuje się bazalt, granit i porfir – te spotkać można jako składnik podbudów pod drogi i betonu o dużej odporności na ściskanie. Z kolei wapień i dolomit wykorzystuje się do betonu o słabszych właściwościach na ściskanie i do wyrobu tynków szlachetnych.

kruszywo

Oprócz wymienionych powyżej materiałów budowlanych kruszywa możemy też użyć do następujących celów:

- na zasypkę,
- jako materiał pod kostkę brukową,
- do podwyższenia terenu,
- jako składnik tzw. suchego betonu ubijanego zagęszczarkami wibracyjnymi do wykonania podkładu pod kostkę brukową i podłogi posadowione bezpośrednio na gruncie,
- kruszywo uszorstniające stosowane na drogach w okresie zimowym,
- kruszywo może być też głównym materiałem do wykonania podjazdu.

Z tej racji, że kruszywo jest stosunkowo tanie, może posłużyć nam jako podstawowy materiał do wykonania podjazdu. Nada się do tego żwir, gres, tłuczeń lub pospółka – wystarczająco dobrze odprowadzają wodę, dzięki czemu na ich powierzchni w czasie deszczu nie utworzą się kałuże. Przy odpowiedniej grubości warstwy kruszywa podjazd taki jest stabilny, masywny i twardy. Łatwo jest go wykonać i uzupełnić w nim ewentualne ubytki.