Elektroosmotyczne osuszanie murów

Jest wiele metod osuszania zawilgoconych murów budynków. Jedną z nich jest elektroosmoza, która nie ingeruje w konstrukcję domu. Na czym polega i jakie są jej wady oraz zalety?

Elektroosmotyczne osuszanie murów

Na czym polega osuszanie elektroosmozą?

Elektroosmoza polega na odwróceniu kierunku ruchu cząsteczek wody, które zostały kapilarnie podciągnięte przez mur. Zjawisko podciągania wody zostaje zatrzymane, a jej cząsteczki skierowane zostają w dół – ku ziemi.

Tym samym mur zostaje stopniowy osuszony, a dokładny czas, w jakim to nastąpi, zależy m.in. od grubości ściany i materiału jej wykonania, a także od stopnia zawilgocenia.

Urządzenie osuszające

Aby mogło dojść do opisanych powyżej procesów, w zawilgoconym budynku rozstawia się urządzenia osuszające zasilane prądem elektrycznym. Emitują one niewielkie fale elektromagnetyczne o specjalnie dobranym natężeniu, kształcie oraz częstotliwości.

Fale te wywołują zmianę polaryzacji cząsteczek wody podciągniętych przez mur (a tym samym zmniejszenie różnicy potencjałów w zawilgoconej ścianie) oraz zmianę kierunku ich ruchu. Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenie jest nieszkodliwe dla organizmów żywych i pozwala na bezinwazyjne osuszenie budynku.

Elektroosmotyczne osuszanie murów

Wady i zalety osuszania elektroosmotycznego

Urządzenie emitujące fale elektromagnetyczne można umieścić w zawilgoconym budynku bez względu na porę roku. Co więcej, nie stanowi ono żadnej przeszkody w codziennym użytkowaniu domu. Montuje się je w poziomie w takim punkcie, by w zasięgu jego działania znalazł się cały dom. Ze względu na bezinwazyjność, metodę tę stosuje się zwykle w budynkach starych i takich, w których wykonanie tradycyjnej izolacji pionowej oraz poziomej jest utrudnione. Z drugiej strony należy dodać, że osuszanie elektroosmotyczne – przeprowadzone jednorazowo – nie przyniesie długofalowych efektów. Z tego powodu urządzenia elektryczne pozostawia się w osuszanych budynkach na stałe. Tylko działające urządzenie pozwoli uniknąć powtórnego zawilgocenia murów i chroni je przed podsiąkaniem wody zarówno w pionie, jak i w poziomie. Miesięczne koszty generowane przez osuszacz są natomiast bardzo niskie, co wynika z małego poboru energii elektrycznej (ok. 1,5 W). Elektroosmoza może być stosowana np. w przypadku ścian wzniesionych z cegłybetonu, kamienia czy cementu. Pomaga w rozwiązaniu problemu zagrzybienia oraz zapachu stęchlizny. Nie wymaga przy tym żadnych prac remontowych ani użycia środków chemicznych.