Flaga wywieszona przed domem – czy zawsze jest to zgodne z prawem?

Przy okazji wielu świąt państwowych, przy bramach wejściowych do budynków i w wielu oknach pojawiają się wywieszone biało-czerwone flagi. Czy każdemu wolno eksponować barwy narodowe i czy grożą nam jakieś kary za robienie tego w nieprawidłowy sposób? Sprawdźmy, w jaki sposób prawo reguluje wywieszanie polskiej flagi przed domem!

polska flaga

Flaga jako symbol narodowy

Biało-czerwona flaga, podobnie jak polskie godło oraz hymn, należy do symboli narodowych. Wg definicji, jest to symbol, który buduje poczucie wspólnoty wśród obywateli danego państwa oraz podtrzymuje tożsamość narodową. Z tego względu powinna być traktowana w sposób szczególny, z godnością i szacunkiem. Nie można jej deptać, gnieść, drzeć lub podpalać. Prawidłowe zachowania wobec polskiej flagi zostały szczegółowo opisane i są regulowane przez ustawę z dnia 31 stycznia 1980 r., o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

Kiedy wywieszanie flagi jest nielegalne?

Z protokołu flagowego dowiadujemy się, że osoba cywilna nie może stosować polskiej flagi, na której znajduje się także wizerunek godła – taka zastrzeżona jest wyłącznie dla placówek dyplomatycznych, lotnisk, samolotów cywilnych podczas lotów za granicą, kapitanatów portów i na statkach morskich. Nie należy także wieszać flagi na dachu, gdyż sugeruje to budynek instytucji państwowej. Jednorazowe niedostosowanie się do powyższych zaleceń nie jest jednak przestępstwem, za które mogłaby nam grozić kara. Z tą muszą natomiast liczyć się osoby nagminnie i celowo niszczące polską flagę. Ustaleniem, czy do takiego czynu faktycznie doszło świadomie zajmuje się policja i prokuratura.

Więcej o tym, co znajdziemy w protokole flagowym, przeczytasz tutaj.

Uwaga!

Za umyślne zniszczenie lub niestosowne użycie flagi może nam grozić areszt lub kara grzywny od 20 zł do 5 tys. zł!

flaga materialowa

Kto może, a kto musi wywieszać flagę państwową?

Jak zostało stwierdzone we wspomnianej wcześniej ustawie, polską flagę mają obowiązek wywieszać na zajmowanych przez siebie budynkach instytucje państwowe. Z protokołu flagowego natomiast, dowiadujemy się, że sposób, w jaki zostanie ona wyeksponowana powinien służyć przekazaniu odpowiedniego komunikatu:

- flaga na dachu siedziby informuje, że przebywa w niej głowa państwa lub organ kolegialny obraduje;
- flaga przed budynkiem podkreśla publiczny charakter obiektu;
- flaga wewnątrz budynku potwierdza komunikaty zewnętrzne, a w przypadku wystawienia jej obok godła państwa lub organizacji dopełnia symbolikę państwową lub organizacyjną;
- umieszczenie większej liczby flag państwowych jest oficjalną dekoracją akcentującą uroczystość państwową lub narodową.

flaga na dachu

Oprócz instytucji państwowych, obowiązek wywieszania flagi mają także administracje publiczne. Te jednak nie muszą eksponować ich przez cały rok, lecz jedynie w określone przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów święta narodowe.

Konieczność wywieszania polskich barw nie dotyczy natomiast osób cywilnych. Zatem to, czy w Święto Flagi (które przypada 2 maja) udekorujemy nasze okna, czy przyozdobimy bramy biało-czerwoną flagą, pozostaje jedynie naszym indywidualnym wyborem. 10 kwietnia 2004 roku weszła w życie zmiana w ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej, według której każdy obywatel ma prawo i może legalnie eksponować barwy narodowe nie tylko z okazji świąt państwowych, narodowych czy lokalnych, ale także z okazji uroczystości i wydarzeń z życia prywatnego, które chce uczcić w sposób wyjątkowy.

Data publikacji: 30.03.2018