icon
25.02 - niedziela niehandlowa. Kupuj na castorama.pl
icon
25.02 - niedziela niehandlowa. Kupuj na castorama.pl

Instalacja elektryczna – remont czy wymiana?

Prawidłowo wykonana i działająca instalacja elektryczna wpływa na bezpieczeństwo jej użytkowania przez domowników, oddala zagrożenie pożarem, a także przedłuża trwałość urządzeń zasilanych energią elektryczną. Jeśli jednak przez ostatnie lata nie dokładaliśmy starań co do jej rozbudowy czy modernizacji, nadmierne jej przeciążenie może być przyczyną awarii, która skutkować będzie koniecznością wykonania generalnego remontu, podczas którego dokonać będziemy zmuszeni jej całkowitej wymiany. Unikniemy takich komplikacji, jeśli zawczasu dostosujemy instalację do swoich potrzeb i aktualnych wymogów budowlanych.

Widoczne oznaki starzenia się instalacji elektrycznej

Prawidłowo wykonana i funkcjonująca instalacja elektryczna uwzględnia nie tylko aktualne potrzeby względem liczby obsługiwanych urządzeń, ale również rezerwuje miejsce dla tych, które będą wspomagały nasze codzienne działania w mniej lub bardziej odległej przyszłości. Czy tak jest w rzeczywistości, wystarczy rzut oka na ścienne gniazda sieciowe – jeśli obsługują więcej niż jedno urządzenie, a codziennym widokiem jest rozgałęźnik w gniazdku lub wtyczka przedłużacza listwowego, przyczyniamy się do przeciążenia naszej instalacji. Budynki stawiane nawet w ostatnich dekadach ubiegłego wieku nie uwzględniały tak dużej liczby urządzeń elektrycznych, którymi będziemy się otaczać – w tym przypadku wystarczające będzie rozbudowanie istniejącej sieci przewodów elektrycznych. Niestety, w innej sytuacji są mieszkańcy budynków starszych, a także mieszkań w blokach i kamienicach, w których brak dbałości o stan infrastruktury technicznej może być przyczyną jej zużycia, niewydolności i awaryjności.

Wyłącznik Legrand S303 3P 6KA 16A C16
Wyłącznik Legrand S303 3P 6KA 16A C16

Ile lat liczy sobie nasza instalacja elektryczna?

Często popełnianym błędem jest użytkowanie dopiero co kupionego na rynku wtórnym mieszkania bez wymiany jego instalacji, jedynie po odświeżeniu wyglądu ścian i ułożeniu nowej posadzki. I chociaż taki stan rzeczy znajduje łatwe usprawiedliwienie, wizja generalnego remontu, jeśli nie wykonamy go po podpisaniu umowy notarialnej, znacząco oddala się w czasie. Tym sposobem użytkować możemy instalacje, które nie były modernizowane od czasu ich zbudowania, a jeśli nadmiernie obciążymy wysłużone kilkudziesięcioletnią pracą aluminiowe przewody, może dojść do ich przepalenia, awarii starego dwuobwodowego systemu, a nawet pożaru. O tym, że nasza instalacja jest wiekowa i bezwzględnie wymaga wymiany na nową, świadczą między innymi:

- aluminiowe przewody tworzące sieć elektryczną,

- tablica rozdzielcza wyposażona w bezpieczniki topikowe,

- indywidualne uziemienia dla poszczególnych urządzeń.

Czy wiesz, że…

Przyjmuje się, że prawidłowo wykonana instalacja elektryczna działa bezawaryjnie bez jej przeciążania przez dwadzieścia lat. Jednak o tym, jak
w rzeczywistości prezentuje się jej stan, ocenia specjalista. Do niego należy też sprawdzenie, w jakim stopniu skuteczna jest ochrona przeciwporażeniowa i czy rezystancja izolacji jest wystarczająca. Sporządzona przez niego specyfikacja robót jest punktem wyjścia do przeprowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych.

Przewód OMY 3 x 1 mm2 biały na mb
Przewód OMY 3 × 1 mm2 biały na mb

Jak znaleźć odpowiedniego fachowca?

Sprawnie działająca instalacja elektryczna wymaga nie tylko odpowiedniego wcześniejszego zaprojektowania, ale również wykonania. Do tego celu znajdujemy specjalistę – elektryka z uprawnieniami. Co wchodzi w ich interesujący nas zakres?

- wykonywanie instalacji minimum 1 kV,

- sporządzanie pomiarów odbiorczych,

- składanie dokumentów w zakładzie energetycznym.

Oprócz określenia stanu dotychczas działającej instalacji i zadbania o stronę formalno-prawną prac i jej wykonania, osoba ta dobierze komponenty nowego systemu.

Peszel niebieski 18 mm x 22 mm
Peszel niebieski 18 mm x 22 mm
Rozdzielnica EP-LUX Plus natynkowa 7 modułów IP55
Rozdzielnica EP-LUX Plus natynkowa

Ile obwodów elektrycznych w instalacji?

Przed generalnym remontem mieszkania z wymianą instalacji lub przed jej zmodernizowaniem trzeba ustalić odpowiednią dla budynku, lub mieszkania liczbę obwodów, które rozbudują domową sieć elektryczną. Miejmy tutaj na uwadze nie tylko sprzęty, którymi otaczamy się obecnie, ale i te, które dopiero planujemy zakupić. Osobne obwody powinny zostać wykonane dla urządzeń, które potrzebują do pracy dużej ilości energii. Są nimi między innymi:

- pralka,

- grzejnik elektryczny akumulacyjny,

- kuchenka elektryczna,

- zmywarka,

- elektryczny przepływowy ogrzewacz wody,

- bojler,

- system elektrycznego ogrzewania podłogowego.

Wyłącznik różnicowoprądowy Legrand P 302 40 A 30 mA AC
Wyłącznik różnicowoprądowy Legrand P 302

Większa ilość obwodów przypadnie do wykonania w budynku jednorodzinnym, ponieważ zasilania wymagają dodatkowo urządzenia elektryczne używane w ogrodzie, pompa, oświetlenie zewnętrzne, automatyczna brama wjazdowa i in.

Po wykonaniu prac warto oznaczyć przeznaczenie poszczególnych obwodów na wyłącznikach, aby szybko zlokalizować awarię jednego z pracujących urządzeń.

Przyda się też fotograficzne zarchiwizowanie przebiegu poszczególnych obwodów w ścianach przed ich zakryciem warstwą tynku lub świeżo po kiedy granica między miejscem umieszczenia przewodu elektrycznego a pozostałą ścianą jest wyraźnie widoczna. Dzięki temu będziemy mogli tak rozmieścić na ścianach półki i inne wiszące meble, aby miejsce ich przytwierdzenia omijało przebiegające w pobliżu przewody elektryczne. W przeciwnym razie, bez udokumentowanego ich umiejscowienia, tuż przed wierceniem w ścianach posiłkować się będziemy musieli detektorem przewodów i kabli, aby uniknąć komplikacji w czasie urządzania pomieszczenia.

Czy wiesz, że…

Wykonanie obwodu nie musi oznaczać zniweczenia efektu, jaki osiągnęliśmy niedawno zakończonym remontem polegającym na odnowieniu wyglądu ścian.
Do ukrycia nowo poprowadzonych przewodów posłużą nam listwy przypodłogowe, listwy i kanały instalacyjne. Pierwsze z nich możemy dodatkowo zamaskować dywanem lub wykładziną, natomiast listwy i kanały naścienne, dzięki temu, że producenci oferują nam ich rozmaite barwy, dobrać możemy precyzyjnie do kolorystyki ścian i sufitów. Z kolei, gdy odnawiamy wygląd posadzki, a nasz salon ma dużą powierzchnię uniemożliwiającą na przykład umiejscowienie telewizora w jego centrum w otoczeniu mebli wypoczynkowych, warto zastosować puszkę podłogową. Jeśli będzie ona używana sporadycznie, szczelna pokrywa skutecznie ją zamaskuje.

Nowy wygląd i wyposażenie instalacji elektrycznej

Po przeprowadzeniu robót instalacyjnych polegających na całościowej wymianie starego systemu na nowy, wewnątrz naszych ścian umieszczone zostaną przewody z żyłami wykonanymi z miedzi. Każdy z obwodów istniejących dotąd i nowo zbudowanych (o czym poniżej) zakończony będzie umieszczonym w ścianie gniazdem sieciowym i połączony z nową rozdzielnicą wyłącznikami nadmiarowoprądowymi, które zastąpią w tym miejscu dotychczas działające bezpieczniki topikowe. Całość instalacji dopełnią ochronniki, wyłączniki różnicowoprądowe i miejscowe połączenia wyrównawcze (na przykład w łazience).

Przewód YDYp 3 x 2,5 mm2 450/750 V 100 m
Przewód YDYp 3 x 2,5 mm2 450/750 V 100 m

Ważne!

Aby uniknąć awarii sprzętu komputerowego oraz audio-video spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub przełączeniami w sieci
elektroenergetycznej, stosowane są ograniczniki przeciwprzepięciowe, czyli wspomniane wyżej ochronniki – to one kierują nagły nadmiar napięcia do ziemi. Jeśli o stopniu zużycia ich wkładek informuje nas światło lampki lub kolor wskaźnika, należy je niezwłocznie wymienić. Ponieważ dzięki ich działaniu nasz sprzęt działa prawidłowo nawet pomimo nagłych skoków napięcia, możemy nie zauważyć, że ochronniki potrzebują wymiany wkładki – warto więc sukcesywnie sprawdzać stopień ich zużycia.

Ponieważ wymiana rozdzielnicy polega na zdemontowaniu dotychczas używanej i wiąże się to w wielu przypadkach z koniecznością czasowego odłączenia licznika energii elektrycznej, należy o tym fakcie powiadomić miejski zakład energetyczny. Jest to w gestii specjalisty wykonującego prace instalacyjne, także on po wymianie rozdzielnicy zgłasza gotowość do zaplombowania licznika, co wykonuje z kolei w czasie umówionej wizyty pracownik zakładu. Zgłoszenie można wykonać telefonicznie (w wielu przypadkach także mailowo) i aby zostało ono przyjęte, zawczasu warto przygotować zgłaszającemu swój nr ewidencyjny z rachunku opłaty za energię, nr PESEL, aktualny odczyt z licznika i adres miejsca wykonywania prac.

Porada specjalisty:

Aby uniknąć w niedalekiej przyszłości ponownego stosowania przedłużaczy listwowych i rozgałęźników, warto:

- uprzednio zaplanować rozmieszczenie gniazd sieciowych w miarę możliwości w najbliższym pobliżu urządzeń, którym będą dostarczać energię,

- zamiast zwykłych (pojedynczych) gniazd zastosować ich zwielokrotnione odpowiedniki – gniazda podtynkowe podwójne, potrójne i poczwórne.
Specjalne ramki umożliwiają ich montaż na ścianie poziomo lub pionowo.

Data publikacji: 08.09.2016