LOTERIA URODZINOWA! Zrób zakupy i weź udział w loterii. Sprawdź szczegóły >>

Izolacja rur centralnego ogrzewania i ciepłej wody

Zasady prawidłowego wykonywania instalacji sanitarnej określone są przez szereg przepisów i wytycznych. Warto pamiętać, że obecnie należy do nich również obowiązek właściwego izolowania rur.

rury

Rury centralnego ogrzewania i ciepłej wody wymagają odpowiedniej izolacji, której parametry są ściśle uzależnione m.in. od użytych materiałów i od temperatury otoczenia. Dbałość o prawidłowe zaizolowanie rur z wielu względów się opłaca − pozwala utrzymać stały poziom kosztów eksploatacji, a także uchronić poszczególne elementy instalacji przed uszkodzeniem.

Dlaczego należy izolować rury?

Po pierwsze − dlatego, by ograniczyć straty ciepła, które sprawiają, że cała instalacja staje się mniej wydajna, a ogrzewanie przestaje być ekonomiczne.

Po drugie − aby zabezpieczyć rury przed ocieraniem się o ścianę, co może być powodem uszkodzeń mechanicznych. W tym przypadku izolacja pełni więc także funkcję ochronną.

Po trzecie − ze względu na obowiązujące przepisy, które nakazują izolować przewody centralnego ogrzewania i ciepłej wody w celu utrzymania niskiego poziomu strat ciepła.

Warto też pamiętać, że izolacja rur skutecznie zmniejsza ewentualny hałas generowany przez działającą instalację.

Kiedy jest najlepszy moment na wykonanie izolacji?

Dobrze jest wykonać izolację nie bezpośrednio po zakończeniu montażu, a dopiero po fachowym sprawdzeniu szczelności całej instalacji. Dzięki przeprowadzeniu próby ciśnieniowej będziemy mieli pewność, że izolujemy czyste i suche rury, które nie zaczną nagle przeciekać pod warstwą otuliny.

rury

Czym się kierować przy wyborze izolacji?

Rury centralnego ogrzewania i ciepłej wody izoluje się najczęściej pianką polietylenowąpianką poliuretanową, wełną mineralnąwełną szklanąstyropianem.

Aby wybrać najlepszy rodzaj izolacji, należy wziąć pod uwagę:

- temperaturę (zarówno czynnika, jak i pomieszczenia, przez które będzie przebiegać instalacja)

- to, z czego rura została wykonana

- współczynnik przewodzenia ciepła (powinien być jak najniższy)

- współczynnik przenikania dyfuzyjnego pary wodnej (ten z kolei powinien być jak najwyższy − minimalna wartość to 3000)

- elastyczność materiału

- grubość izolacji (ściśle uzależnioną od średnicy rury)

Parametry decydujące o doborze odpowiedniej grubości izolacji zostały określone w tabeli opublikowanej w nowym Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

Warto wiedzieć!

Istotny jest nie tylko rodzaj materiału izolacyjnego, lecz także jego forma. Można wybrać m.in. maty, otuliny, kształtki − najważniejsze, żeby izolacja dobrze przylegała.

Należy też pamiętać, aby na etapie montażu zostawić pomiędzy rurami odpowiednią ilość wolnego miejsca na materiał izolujący. Jeśli jednak z jakichś względów nie można osobno zaizolować każdej rury, warto zdecydować się na wełnę mineralną albo styropian, które można założyć jednocześnie na kilka równoległych rur (oczywiście pod warunkiem, że wełna albo styropian spełniają w tym przypadku wszystkie wymagania).