Jak modernizować instalację elektryczną, nie niszcząc ścian?

Sposobów na bezinwazyjną modernizację instalacji elektrycznych mamy obecnie całkiem sporo. Żeby usprawnić działanie elektryczności w naszym domu, nie musimy już skuwać szlachetnych tynków i niszczyć ładnie wykończonych ścian – wystarczy kilka nowszych rozwiązań. Oto kilka z nich.

Instalacja

Wykorzystanie peszli

Większość przewodów elektrycznych umiejscawiana jest w bruzdach ścian pod tynkiem. Przy tym tradycyjnym rozwiązaniu problemy pojawiają się wówczas, gdy trzeba instalacje rozbudować czy zmodernizować. Często wymaga to zniszczenia, a następnie naprawienia czy położenia nowych okładzin ściennych. Jednak chcąc uniknąć uciążliwego i czasochłonnego remontu, możemy umieścić przewody elektryczne w specjalnych rurkach z tworzywa sztucznego, tzw. peszlach. Peszel to plastikowa, karbowana rura osłonowa na różnego rodzaju kable, w tym także elektryczne. Karby peszli ułatwiają układanie łuków z przewodów oraz zwiększają trwałość osłon. Można je układać w bruzdach ścian przed otynkowaniem lub w podłogach przed wykonaniem wylewek. Tak osłonięte instalacje nie są widoczne, a łatwo można je konserwować i modernizować.

Listwy instalacyjne

Listwy instalacyjne układane są na zewnątrz ścian, a w nich umieszcza się kable instalacyjne. Na  obudowie listew montujemy specjalny osprzęt. Najczęściej listwy wykonane są z tworzywa sztucznego lub aluminium. Mocujemy je wzdłuż krawędzi podłóg, sufitów, futryn, a nawet pod blatami czy parapetami. Można montować listwy już po całkowitym wykończeniu i pomalowaniu pomieszczeń. System układania listew i kanałów instalacyjnych w domach mieszkalnych zapożyczony został z biur i obiektów użyteczności publicznej. Jest bowiem praktyczny, mało widoczny i pozwala na łatwe wprowadzanie dowolnych zmian i przeróbek w trakcie eksploatacji instalacji.

Kanały instalacyjne

Kanały instalacyjne są nieco większe od listew, za to pojemniejsze. Możemy je zastosować, gdy mamy w domu więcej różnych instalacji, np. instalację sygnalizacji przeciwwłamaniowej, pożarowej, instalację komputerową, łącznościową i inne.

Kanały te dają nam sporą swobodę w przystosowywaniu instalacji do zmiennych aranżacji wnętrz czy też przy całkowitej zmianie przeznaczenia pomieszczeń.

Puszki podłogowe

Puszki podłogowe stanowią znaczne ułatwienie przy korzystaniu z wielu urządzeń elektrycznych w danym pomieszczeniu. Miewają one różne kształty – okrągły, prostokątny czy kwadratowy. Stanowią albo element całego systemu instalacji przewodowej na większych powierzchniach, albo też mogą stanowić samodzielny element instalacyjny.

Puszki mają zwykle uchylną pokrywę, zlicowaną i upodobnioną do powierzchni podłogi (np. pokrytą wykładziną podłogową). Są one bardzo szczelne, co zwiększa bezpieczeństwo i pozwala na łatwe utrzymywanie czystości.

Doprowadzenie instalacji do puszki może być wykonane, przewodami wciągniętymi w ułożone uprzednio peszle albo przez specjalne elementy skrzynek przepustowych. Skrzynki takie są najczęściej układane w podłodze i mogą być przyłączone np. do systemu listew instalacyjnych. Wszelkie odbiorniki prądu możemy wówczas rozmieszczać w domu całkowicie dowolnie, a nie jak dotąd – w pobliżu ściany i gniazdka.

Instalacja

Inne nowoczesne rozwiązania

Tak naprawdę wcale nie musimy układać nowych przewodów elektrycznych, żeby unowocześnić i zracjonalizować sposób korzystania z urządzeń elektrycznych w naszym domu. Możemy przy tym wykorzystać sterowanie za pomocą fal radiowych.

W miejsce zwykłego wyłącznika możemy zamontować wyłącznik elektroniczny ze wbudowanym odbiornikiem radiowym. Wszelkie dodatkowe wyłączniki będą uruchamiane, przyciskami radiowymi. Można je przykleić czy przymocować w dowolnym miejscu, np. na drzwiach, na stole czy na szybach.

Przyciski te zasilane są bateriami litowymi, nie wymagają więc żadnych przewodów. Baterie są powszechnie dostępne, a potrafią pracować przez okres od 1,5 roku do nawet 5 lat.

Przyciski jedno- lub wieloklawiszowe mogą służyć do obsługi np. poszczególnych lamp, żaluzji, rolet i innych sprzętów. Zasięg oddziaływania przycisków sięga od 30 do 100 m.

Radiowe przyciski mogą być także obsługiwane za pośrednictwem wielokanałowych pilotów. W ten sposób regulować możemy np. rodzaj i intensywność oświetlenia czy sposób pracy wielu innych domowych urządzeń elektrycznych.

Dodatkowym elementem instalacji radiowej może być centralny panel sterowniczy, pozwalający na zarządzanie wszelkimi odbiornikami prądu z jednego miejsca. Za pomocą takiego panelu możemy określać ramy czasowe czy definiować inne czynniki (typu ruch, zmierzch) sterujące włączaniem i wyłączaniem poszczególnych urządzeń elektrycznych.