Jak niwelować przecieki między kręgami studni?

Powstanie przecieków między kręgami studni skutkuje pogorszeniem się jakości wody, jaką czerpiemy na potrzeby domu i ogrodu. W niektórych przypadkach woda może stać się niezdatna do picia, a nawet nie nadawać się do wykorzystania do celów gospodarczych. Co może być przyczyną przecieków i jak łagodzić ich skutki?

przecieki

Podobnie jak studnie wiercone (głębinowe) i wkręcane, także kopane mają za zadanie pozyskanie wody z warstw wodonośnych i osłonięcie kanału do nich prowadzącego od napływu wód gruntowych i zaskórnych, znajdujących się najpłycej pod powierzchnią ziemi. Z racji zanieczyszczeń, jakie w nich się znajdują, wody gruntowe nie nadają się do celów spożywczych – zawierają w sobie pozostałości po środkach chemicznych wykorzystywanych w rolnictwie, ścieki i odpady przemysłowe. Przenikają w głąb gleby i osiadają na warstwach nieprzepuszczalnych, a głębokość ich występowania jest uzależniona od ilości opadów atmosferycznych.

Studnie kopane swoją największą popularność mają za sobą, obecnie ich rolę przejmują głębinowe. Te, które wciąż są użytkowane, wykazują duży stopień zużycia. Betonowy materiał się wykrusza i jest to pierwszy powód powstania przecieków – jeśli na łączeniach kręgów ukaże się szczelina, wody gruntowe przenikają wprost do wnętrza wydrążonego w ziemi kanału. Sytuacja taka może występować nie stale, ale sporadycznie, kiedy przeciek jest zlokalizowany powyżej miejsca zalegania wody gruntowej, której poziom po ulewnych opadach deszczu podnosi się ponad rozszczelnienie między kręgami.

Inne przyczyny przecieków to między innymi:

- uszkodzenie warstwy izolującej kręgi od wód gruntowych lub jego brak,
- brak lub złe zamocowanie uszczelnienia między kręgami, takiego jak zaprawa wodoszczelna bądź sznur bentonitowy, lub uszczelek klinowych albo samoślizgowych,
- nieprawidłowości na etapie produkcji kręgów,
- ich nieodpowiedni transport,
- wady wykonawcze.

Spośród powyższych trzy ostatnie są możliwe do zdiagnozowania podczas prób szczelności wykonywanych tuż po wybudowaniu studni kopanej.

przecieki

Idealną sytuacją jest możliwość dostania się do miejsca przecieku z zewnątrz studni, wykopując ziemię. W tym wypadku wystarczy poprawić warstwę izolacji, na przykład folią, a następnie zasypać otwór warstwą gliny w formie granulatów lub zastosować mineralne uszczelniacze pęczniejące. Jeśli miejsce przecieku jest stosunkowo nisko pod powierzchnią ziemi, pomocne będzie wykonanie drenażu wokół studni z odprowadzeniem gromadzącej się wody. Pozostaje teraz uzupełnienie ubytku wewnątrz studni, do czego najlepiej będzie zatrudnić fachowców.

Jeszcze kilkanaście lat temu, gdy na rynku nie były dostępne nowoczesne rozwiązania technologiczne wykorzystywane w budownictwie, konieczne było odkopanie warstwy ziemi do miejsca przecieku, osuszenie go, a następnie pokrycie od wewnątrz mieszaniną cementu, piasku i szkła wodnego. Dzisiaj na wyciągnięcie ręki dostępne są rozwiązania znacznie przyspieszające czas naprawy. Co więcej, by je zastosować, nie trzeba czekać do osuszenia betonowych kręgów, a naprawę można przeprowadzać nawet w momencie samego przecieku. Tu z pomocą przychodzą specjalistyczne preparaty – szybkoschnące cementy montażowe. Aplikuje się je wprost na szczelinę, a wyciekająca woda utwardza środek, który zastyga – w zależności od jego rodzaju – nawet w przeciągu jednej minuty.