Jak odprowadzać wodę z tarasów i balkonów

Aby nasz balkon lub taras służył nam nieprzerwanie przez wiele lat, niezbędna jest właściwa jego konstrukcja oraz poprawne wykonanie niezbędnych prac. Jednym z czynników, które mogą destrukcyjnie wpływać na znajdujące się na świeżym powietrzu elementy naszego budynku, jest woda – stąd tak ważna jest hydroizolacja tarasów i balkonów oraz zastosowanie rozwiązań odpowiedzialnych za odprowadzanie z nich wody.

Jak odprowadzać wodę z tarasów i balkonów

Dwa sposoby odprowadzania wody

W przypadku tarasów i balkonów możemy mówić o dwóch podstawowych metodach odprowadzania wody – powierzchniowej oraz drenażowej. Pierwsza z nich polega na wykonaniu na powierzchni konstrukcji szczelnej warstwy, po której będzie spływała woda deszczowa. Jest to warstwa hydroizolacyjna, która powstaje z elastycznych mikrozapraw i która chroniona jest z zewnątrz okładziną ceramiczną. W metodzie drenażowej stosuje się natomiast specjalną warstwę drenującą (np. jastrych wodoprzepuszczalny), która wchłania część wody, a następnie odprowadza ją poza taras. Technika ta stosowana jest zarówno na tarasach, jak i balkonach, choć w przypadku tych drugich zdecydowanie rzadziej. W niektórych wypadkach można łączyć obie metody, by uzyskać konstrukcję podwójnie chronioną.

Uszczelnienie podpłytkowe

Hydroizolacja wykonana z elastycznej zaprawy podpłytkowej zwana jest uszczelnieniem zespolonym. Dzięki szczelnej masie woda nie dostaje się w głąb jastrychu, zatrzymując się po spodniej stronie płytek ceramicznych, którymi wykończone jest podłoże konstrukcji. Uszczelnienie takie wykonuje się na płycie konstrukcyjnej bądź warstwie spadkowej (albo jastrychu dociskowym, jeśli mowa o tarasie) i niezbędna jest do tego aplikacja dwóch warstw szlamu – zaprawy uszczelniającej. Natomiast w miejscu styku umieszcza się specjalną listwę, zatapiając ją w pierwszej warstwie elastycznej masy. Dla prawidłowego wykończenia tarasu lub balkonu konieczne jest także zastosowanie odpowiedniego kleju do okładziny ceramicznej (nienasiąkliwej). Powinien być to cementowy, cienkowarstwowy środek elastyczny o klasie C2 S2 lub C2 S1.

Jak odprowadzać wodę z tarasów i balkonów

Drenażowe odprowadzanie wody

Metoda ta wiąże się z wykorzystaniem maty drenażowej, której warstwa znajduje się pod jastrychem. Część wody przedostającej się pod płytki wsiąka w jastrych, a następnie dociera do maty drenażowej, skąd trafia do rynien i odprowadzana jest poza obręb konstrukcji. Resztki wody, które nie zostaną usunięte z warstwy drenażowej, nie stanowią niebezpieczeństwa dla tarasu czy balkonu. Takie system odprowadzania wody jest dodatkowo uzupełniany profilami bocznymi oraz wpustowymi kratkami przydrzwiowymi.

Tarasy naziemne

Tarasy naziemne uszczelnia się podobnie jak tarasy nadziemne i balkony, stosując uszczelnienie zespolone bądź drenaż. W każdym wypadku należy jednak pamiętać, że taras naziemny wymaga wykonania ław fundamentowych oraz ścian, uszczelnienia ich, a także połączenia z izolacją ściany budynku, do którego konstrukcja przylega.