Jak zabezpieczyć dom przed powodzią?

Zmieniające się warunki klimatyczne w naszej części globu skutkują między innymi występowaniem intensywnych i długotrwałych opadów deszczu, a te – lokalnym przybieraniem poziomu wody w rzekach i podtopieniami. Jeśli nasze domostwo zostało wybudowane na terenie, który w przyszłości może być poddany naporowi nagromadzonej wody, warto się do tego zawczasu przygotować. Jak to zrobić?

powódź

Pamiętna powódź, jaka miała miejsce w 1997 roku i występujące później podtopienia wywołane przez ulewne deszcze zwróciły uwagę na konieczność właściwego zabezpieczenia gospodarstw domowych przed zmasowanym naporem wody. W wielu przypadkach rzeki przybierały tak gwałtownie, że zbyt mało czasu pozostawało na postawienie zarazem prowizorycznych i skutecznych zapór przed wzbierającą wodą. Warto skorzystać z lekcji danej przez siły natury, jaką wyciągnęli byli powodzianie i uprzedzając najgorszy możliwy rozwój wypadków, przygotować się należycie przed przyszłymi anomaliami pogodowymi. Jak to zrobić?

Przygotowanie domu wybudowanego na terenie zalewowym

Ponieważ wiele z gospodarstw domowych zostało wybudowanych na terenach retencyjnych i nie jest możliwa szybka zmiana ich lokalizacji, potrzebne będzie takie ich przystosowanie, aby gwałtowny przybór wody w ich pobliżu poczynił jak najmniejsze szkody. W tym celu warto zastosować jedno z kilku rozwiązań:

- uwzględnienie przyszłego podniesienia się poziomu wody i wybudowanie w jego najbliższych okolicach wałów uniemożliwiających dotarcie wody. W tym celu buduje się przegrodę ziemną lub betonową, najczęściej o wysokości do 1 m, która uniemożliwia zalanie budynku lub grupy budynków,

- dostosowanie konstrukcji budynku do możliwości swobodnego przepływu przez niego wody. Rozwiązanie takie przewiduje zarówno ochronę postawionych murów przez ich odpowiednie obudowanie materiałami chroniącymi przed szkodliwym działaniem wody, jak i takie rozplanowanie pomieszczeń, aby w krótkim czasie uchronić kosztowny dobytek przenosząc go na wyższe kondygnacje, by pozwolić fali powodziowej na swobodny przepływ przez poziom parteru,

powódź

- zachowanie dbałości o drożność rowów odwadniających i kanałów przeciwpowodziowych,

- usytuowanie kotłowni na wyższym niż poziom parteru lub piwnicy piętrze,

- zabezpieczenie kanalizacji przed możliwością cofania się ścieków. Nawet najlepsze obudowanie najbliższych okolic domu przed naporem wody, jeśli nie pójdzie w parze z zabezpieczeniem kanalizacji, nie uchroni nas w takiej sytuacji przed zalaniem,

- wybudowanie garażu na terenie usytuowanym wyżej niż poziom domu.

Przygotowanie gospodarstwa domowego przed nadciągającą powodzią:

- warto dostosować konstrukcję budynku do możliwej powodzi już na etapie wykonywania projektu, tak aby w miarę możliwości podnieść poziom parteru, a konkretnie progów wejściowych.

- do okładzin ściennych używać tylko elementów ceramicznych odpornych na działanie wody, co dotyczy również użytych materiałów spajających i fug,

- zawczasu przygotować osłony na okna piwniczne, by napór wody nie spowodował ich pęknięcia i w konsekwencji zalania pomieszczeń pod parterem, podobnie z sieciami kanalizacyjnymi i wlotami do nich,

- w obliczu niebezpieczeństwa na wyższe kondygnacje należy przenieść sprzęt komputerowy, biurowy i najważniejsze dokumenty, a także cenne przedmioty.