Montaż oczyszczalni drenażowych

Dzięki oczyszczalniom drenażowym możemy oczyścić ścieki nawet do 70%, a potem oddać je bezpośrednio do gleby. Zastosowanie oczyszczalni drenażowych to rozwiązanie ekologiczne i ekonomiczne, które pozwala nam utrzymać pożądany bilans wodny. Co powinniśmy wiedzieć o ich montażu?

Montaż oczyszczalni drenażowych

Zasada działania

Nieodzownym elementem każdej oczyszczalni drenażowej jest zbiornik, w którym zachodzą najważniejsze procesy. Jest on połączony z budynkiem dzięki rurze odprowadzającej ścieki. Po drugiej stronie zaś łączy się ze studzienką i systemem ciągów, na który składają się 3 perforowane rury. Sam zbiornik podzielony jest na 2 komory.

Ścieki trafiają bezpośrednio do pierwszej komory zbiornika, gdzie większość osadu zostaje oczyszczona w procesach biologicznych i chemicznych. Dopiero ich nadmiar trafia do drugiej komory, gdzie po przejściu przez specjalny filtr chroniący przed zamuleniem, wędruje do sieci rozsączającej. Wówczas położone pod powierzchnią terenu rury perforowane przekazują odpowiednią oczyszczoną ciecz do gleby, która, co bardzo ważne, jest rozprowadzana równomiernie po całej powierzchni.

Odpowiednie warunki

Aby móc sobie pozwolić na zainstalowanie oczyszczalni drenażowej, niezbędnym warunkiem jest przede wszystkim posiadanie odpowiednio dużej powierzchni przed naszym budynkiem, gdzie zostaną usytuowane wszystkie elementy systemu. Bardzo istotna jest również odpowiednia przepuszczalność gleby oraz stosunkowo niski poziom wód gruntowych – powinniśmy pamiętać o tym, że grubość warstwy przepuszczalnej powinna w tym przypadku wynosić co najmniej 1,5 metra (jest to pomiar od dolnej krawędzi drenów do zwierciadła wód gruntowych). Wykonanie samego montażu nie jest skomplikowane i przebiega stosunkowo szybko – widełki czasowe zamykają się tutaj w przedziale 1-2 dni. Oto jak wygląda taki montaż krok po kroku.

Montaż oczyszczalni drenażowych

Krok 1

Pierwszym etapem prac jest wykonanie w wyznaczonym miejscu wykopu, w którym zostanie umieszczony zbiornik oraz rura odpływowa, łącząca zbiornik z budynkiem. Najszybszym i najefektywniejszym sposobem będzie tutaj użycie koparki.

Krok 2

Drugim krokiem jest osadzenie zbiornika i rury odprowadzającej ścieki w gruncie. Zanim jednak tego dokonamy, należy podsypać dno wykopu niewielką warstwą piasku.

Krok 3

Następnie wykonujemy kolejne wykopy – tym razem pod studzienkę i system ciągów, który powinien oddzielać od zbiornika odległość minimum 2 metrów. Głębokość wykopów powinna wynosić około 1 metra, szerokość 0,5 metra, a odległość pomiędzy rurami około 30 centymetrów.

Krok 4

Jeszcze przed osadzeniem studzienki rozdzielającej i rur perforowanych, podsypujemy wykopy około 30-centymetrową warstwą kruszywa (granulacja 4-6). Układamy studzienkę, łącząc ją najpierw ze zbiornikiem, a następnie z 3 ciągami. Końce rur wyposażamy w wywietrzniki.

Krok 5

Powracamy do pracy nad zbiornikiem, który należy podsypać piaskiem do około ¾ wysokości, resztę uzupełniając wodą. Ciągi podsypujemy zaś około 50-centymetrową warstwą kamienia lub tłucznia, wierzch warstwy filtracyjnej przykrywając geowłókniną.

Krok 6

Ostatnim krokiem jest przysypanie całości ziemią i wykończenie nawierzchni, na przykład trawnikiem.