Najczęstsze przyczyny przeciekania dachu

Kiedy dach w naszym domu przecieka, najważniejsze jest dokładne zlokalizowanie problemu. Aby tego dokonać, należy uważnie przyjrzeć się każdemu elementowi pokrycia. Oto najczęściej występujące miejsca i przyczyny przecieków.

Najczęstsze przyczyny przeciekania dachu

Membrana dachowa

Uszkodzenia folii dachowej mogą powstawać w wielu sytuacjach. Jej struktura może być naruszona już na etapie transportu produktu na plac budowy, a w późniejszym etapie – w trakcie montażu. Membrana rozrywa się pod wpływem ostrych krawędzi dachówek czy narzędzi, które są użytkowane w trakcie jej instalacji – wówczas woda jest w stanie przenikać nawet przez najdrobniejsze szczeliny i niekorzystnie wpływać na kolejne warstwy dachu. Z tego względu wszelkie usterki należy jak najszybciej eliminować. Powinniśmy pamiętać przy tym, że wymiana całej membrany to zabieg skomplikowany i kosztowny, dlatego należy w takiej sytuacji szukać innych rozwiązać, jakimi są, chociażby specjalistyczne taśmy naprawcze do folii.

Komin

Newralgiczne są w tym przypadku okolice komina na połaci dachowej. Problemem może być brak odpowiedniego uszczelnienia pomiędzy ścianą komina a pokryciem, jego wykruszenie czy też wyschnięcie, a także odkształcony pod wpływem temperatury kołnierz z blachy. Wszelkie szczeliny należy wówczas dokładnie uzupełnić za pomocą nowej warstwy uszczelniacza. Wadliwą blachę powinniśmy zaś jak najszybciej wymienić na nową. W innym przypadku woda będzie spływać po ścianach komina, przedostając się pod pokrycie.

Wyłaz dachowy

Także tutaj jeden z największych problemów może stanowić kołnierz uszczelniający wyłaz dachowy. Przeciek jest najczęściej spowodowany nieprawidłowym montażem, pominięciem jednego z elementów uszczelnienia lub ich nieprawidłowym połączeniem. Aby pozbyć się wszelkich usterek, powinniśmy zdecydować się w takiej sytuacji na wymianę całego kołnierza. Czasami możemy mieć do czynienia z niedostatecznym ociepleniem ościeżnicy okna wyłazowego – wówczas konieczny będzie montaż dodatkowej warstwy izolacji termicznej między ościeżnicą a krokwiami.

Lukarny 

Najczęstsze przyczyny przeciekania dachu

Jeśli na naszym dachu znajduje się lukarna, czyli pionowe okno doświetlające poddasze, szczególnie kłopotliwe mogą być miejsca styku okna z połacią dachu. Nieszczelności wynikają wówczas ze zbyt krótkiej obróbki na ścinakach lukarn, które powinny mieć wysokość przynajmniej 10 centymetrów. W przypadku kilku lukarn położonych blisko siebie największy kłopot stanowi zalegający i wolno topniejący śnieg. Warto je wówczas zabezpieczyć blachą, lecz najlepszym rozwiązaniem jest ułożenie wzdłuż nich kabli grzejnych. Jeśli decydujemy się budowę lukarny, powinniśmy też zdemontować znajdujące się na nich rynny.

Kosz dachowy

Zalegający śnieg może być powodem powstawania przecieków także w przypadku koszy dachowych. I tutaj bardzo korzystnym rozwiązaniem jest ułożenie w nich specjalistycznych kabli grzejnych, które znacząco przyspieszą topnienie jego warstw. Jedną z najczęstszych przyczyn przedostawania się wody pod dach jest w tym miejscu zbyt wąska obróbka, niezachodząca pod pokrycie na właściwą głębokość. Problem ten można wyeliminować, zaginając brzegi obróbki ku górze.