icon
10.03 niedziela niehandlowa. Kupuj na castorama.pl
icon
10.03 niedziela niehandlowa. Kupuj na castorama.pl

Osprzęt i sprzęt instalacyjny – niezbędne elementy instalacji elektrycznej

W każdym domu niezbędna jest obecność instalacji elektrycznej. W większości wypadków zlecamy jej wykonanie wykwalifikowanym fachowcom, powierzając im także zakup niezbędnych ku temu materiałów. Niezbędne do wykonania instalacji elementy możemy podzielić na osprzęt i sprzęt instalacyjny. Dowiedzmy się o nich więcej.

instalacje

Osprzęt instalacyjny

Na osprzęt instalacyjny składają się wszelkie elementy, które służą do mocowania, łączenia oraz ochrony przewodów elektrycznych.

Do mocowania służą:

- listwy elektroinstalacyjne,
- izolatory, główki, rolki,
- korytka instalacyjne oraz drabinki,
- półki kablowe,
- kanały podłogowe,
- uchwyty i elementy mocujące.

Zastosowanie poszczególnych elementów oraz ich rodzajów uzależnione jest od sposobu, w jaki zostaną ułożone przewody.

Do łączenia służą:

- odgałęźniki instalacyjne,
- puszki odgałęźne,
- złączki przewodowe gwintowe oraz gwintowo-zaciskowe,
- zaciski tablicowe i listy zaciskowe,
- zaciski łączące żyły przewodów w puszkach.

Tutaj najważniejszym elementem są puszki instalacyjne, które dostępne są w wersji podtynkowej, wtynkowej i natynkowej.

Do ochrony przewodów elektrycznych służą natomiast rury instalacyjne:

- winidurowe sztywne RVS,
- winidurowe giętkie RVKL,
- rury stalowe gwintowane typu RS-P.

Instalacje

Sprzęt instalacyjny

Ta grupa elementów wykorzystywana jest natomiast do łączenia z instalacją elektryczną odbiorników o małej mocy jak np. źródła światła. Dają one przy tym możliwość łatwego i szybkiego rozłączenia poszczególnych układów. Na sprzęt instalacyjny składają się więc gniazda wtyczkowe i wtyczki oraz łączniki instalacyjne.

Gniazda wtyczkowe i wtyczki tworzą wspólnie łączniki wtykowe i występują w wersjach jedno- i trójfazowych. Gniazdka jednofazowe przystosowane są do napięcia 250 V oraz prądu znamionowego 10, oraz 16 A. Mogą posiadać bolce ochronne lub nie i dostępne są w wersji podtynkowej, wtynkowej oraz natynkowej. Wtyczki jednofazowe z kolei również mogą – ale nie muszą – posiadać ochronnego styku, a produkowane są pod napięcie 250 V oraz prąd znamionowy 6, 10 i 16 A. Sprzęt trójfazowy natomiast wykonywany jest z termoplastycznych lub metalowych obudów oraz przystosowany do napięcia 380 i 500 V i prądu znamionowego 16, 32 i 63 A.

Gniazda i wtyczki znajdują również zastosowanie w popularnych, przenośnych przedłużaczach.

Łącznii instalacyjne także podzielić można na wtynkowe, podtynkowe oraz natynkowe. Bardziej szczegółowy podział obejmuje także zróżnicowanie na łączniki dźwignicowe, pokrętne i klawiszowe oraz jednobiegunowe, szeregowe (świecznikowe), zmienne (schodowe) i krzyżowe.

W instalacjach elektrycznych zastosowanie znajdują także przełączniki grzejnikowe, łączniki elektroniczne, sensorowe oraz ściemniacze stałe i przenośne.

Wato, dowiedzieć się także więcej o podstawowym elemencie każdej instalacji elektrycznej – przewodach elektrycznych.