Produkty

Znaki sygnalizacyjne

  1. Poprzednie
  2. 1
  3. 3
  4. 4
  5. 5

W pomieszczeniach zakładów pracy, biur i przestrzeni handlowych powinny znajdować się odpowiednie znaki sygnalizacyjne, instrukcje BHP, zabezpieczenia, zasady udzielania pierwszej pomocy oraz cyfry i litery, ułatwiające oznaczenie adresu czy piętra. Znaki sygnalizacyjne powinny się znajdować we wszystkich kluczowych pomieszczeniach, aby pracownicy, Klienci i osoby postronne mogły z nich skorzystać w razie potrzeby czy zagrożenia. Oznakowanie pomieszczeń ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo, ułatwić orientację i zagwarantować sprawną ewakuację podczas niebezpieczeństwa.