Produkty

Znaki sygnalizacyjne

 1. Poprzednia
 2. 1
 3. 3
 4. 4
 5. 5

W pomieszczeniach zakładów pracy, biur i przestrzeni handlowych powinny znajdować się odpowiednie znaki sygnalizacyjne, instrukcje BHP, zabezpieczenia, zasady udzielania pierwszej pomocy oraz cyfry i litery, ułatwiające oznaczenie adresu czy piętra. Znaki sygnalizacyjne powinny się znajdować we wszystkich kluczowych pomieszczeniach, aby pracownicy, Klienci i osoby postronne mogły z nich skorzystać w razie potrzeby czy zagrożenia. Oznakowanie pomieszczeń ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo, ułatwić orientację i zagwarantować sprawną ewakuację podczas niebezpieczeństwa.

 • Porady
  i wskazówki

 • Narzędzia i artykuły

  Samowola budowlana - legalizacja i formalności

 • Narzędzia i artykuły

  Dokumentowanie postępu prac przy budowie domu

 • Narzędzia i artykuły

  Jak i kto prowadzi dziennik budowy