Produkty

Zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego w instalacji elektrycznej

Zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego w instalacji elektrycznej

Wyłącznik różnicowoprądowy jest jednym z elementów instalacji elektrycznej i pełni funkcję ochronną. Jego zadaniem jest wyłączenie zasilania w momencie, gdy prąd wchodzący do danego obwodu będzie inny niż prąd wychodzący. Dowiedzmy się o nim więcej.

Więcej o roli wyłącznika różnicowoprądowego

Jego podstawową funkcją jest ochrona przed porażeniem elektrycznym, do którego może dojść w przypadku bezpośredniego dotyku elementów przewodzących prąd. Stanowi więc uzupełnienie podstawowej ochrony przeciwporażeniowej. Jest także urządzeniem, które ochrania przed porażeniem w wyniku kontaktu pośredniego, a Bezpieczniktakże chroni instalację elektryczną przed pożarem na skutek przepływu prądu upływowego.

Rodzaje wyłączników różnicowoprądowych

To, czy zastosowany rodzaj wyłącznika będzie dobrze pełnił swoją rolę, zależy w znacznej mierze od odpowiedniego dopasowania go do konkretnych warunków czy określonej części instalacji. Zabezpieczenia różnicowoprądowe możemy podzielić ze względu na:

1. Obecność zabezpieczenia nadprądowego:

- Wyłączniki RCCB – nie posiadają wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego,
- Wyłączniki RCBO – wyposażone są w zabezpieczenie nadprądowe.

2. Typ wyzwalania (czyli wykrywany rodzaj prądu):

- AC – dla urządzeń zasilanych prądem różnicowym przemienny,
- A – dla urządzeń zasilanych prądem różnicowym przemiennym i jednokierunkowym pulsującym o stałej składowej, która nie przekracza 6 mA,
- B – dla urządzeń zasilanych prądem różnicowym przemiennym, stałym pulsującym (stała składowa do 6 mA) i stałym o niewielkim tętnieniu.

3. Czułość:

- wysokoczułe,
- średnioczułe,
- niskoczułe.

Wyłączniki różnicowoprądowe posiadają również oznaczenia wskazujące dopuszczalną temperaturę otoczenia, w jakiej można je stosować.

Gdzie instalujemy wyłącznik różnicowoprądowy

Wyłącznik różnicowoprądowyIch zastosowanie jest bardzo szerokie. Możemy montować je zarówno w nowo powstających budynkach, jak i w starym budownictwie. Powinny znaleźć się w instalacjach elektrycznych prywatnych mieszkań i domów oraz w obiektach użyteczności publicznej. Szczególnie ważne są w tych obwodach, które zasilają pomieszczenia o większym zagrożeniu porażeniowym (np. kuchnia czy łazienka) oraz tych zasilających urządzenia z I klasą ochronności przeciwporażeniowej.

Aby odpowiednio dobrać wyłącznik, należy uwzględnić rodzaj podłączonych do danego obwodu urządzeń oraz wartość prądu upływowego w danej instalacji. W mieszkaniach, których metraż wynosi do 70 m² i korzystamy z typowych urządzeń zasilanych prądem (np. żelazko, lodówka, pralka) łączna wartość prądu upływowego nie powinna przekroczyć 10 mA. Wystarczy w takim wypadku montaż jednego wysokoczułego wyłącznika różnicowoprądowego. W budynkach wymagających rozległej instalacji i posiadających wiele odbiorników należy wyszczególnić obwody, które będą posiadały osobne wyłączniki.

Środki ostrożności

Omawiane urządzenia zabezpieczające są konstrukcjami o wiele bardziej wszechstronnymi i rozbudowanymi niż bezpieczniki czy wyłączniki nadprądowe. W związku z tym wymagają regularnych przeglądów i kontroli działania. Poza tym, to od nich w głównej mierze zależy skuteczność ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej. Dokładną kontrolę przeprowadza się podczas okresowych przeglądów instalacji elektrycznej. Należy jednak pamiętać, aby jak najczęściej (nawet codziennie, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu) sprawdzać poprawność funkcjonowania wyłącznika różnicowoprądowego. Wystarczy w tym celu skorzystać z przycisku kontrolnego „T” – jeśli urządzenie zareaguje natychmiast, oznacza to, że jest sprawne.

Doradca Dział Instalacje

Dział Instalacje

Powiązane artykuły

Jak działa wyłącznik różnicoprądowy?

Jak działa wyłącznik różnicoprądowy?
Wyłącznik różnicowoprądowy jest ważnym elementem instalacji elektrycznej w każdym domu. W artykule znajdziesz najważniejsze informacje dotycząc...
Czytaj więcej

Normy dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego

Normy dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego
Instalacja elektryczna znajduje się w każdym domu. W czasie remontu oraz modernizacji mieszkania bardzo często konieczna jest jej rozbudowa. To wówcza...
Czytaj więcej

Planowanie instalacji elektrycznej - o czym pamiętać?

Planowanie instalacji elektrycznej - o czym pamiętać?
Kiedy nasz dom jest dopiero w fazie planów, przewidzieć możemy nie tylko funkcjonalność każdego z jego pomieszczeń, ale również przebieg instalacji el...
Czytaj więcej

Komentarze

Ocena i komentarz dla:

Zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego w instalacji elektrycznej