Zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego w instalacji elektrycznej

Wyłącznik różnicowoprądowy jest jednym z elementów instalacji elektrycznej i pełni funkcję ochronną. Jego zadaniem jest wyłączenie zasilania w momencie, gdy prąd wchodzący do danego obwodu będzie inny niż prąd wychodzący. Dowiedzmy się o nim więcej.

Zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego

Więcej o roli wyłącznika różnicowoprądowego

Jego podstawową funkcją jest ochrona przed porażeniem elektrycznym, do którego może dojść w przypadku bezpośredniego dotyku elementów przewodzących prąd. Stanowi więc uzupełnienie podstawowej ochrony przeciwporażeniowej. Jest także urządzeniem, które ochrania przed porażeniem w wyniku kontaktu pośredniego, a także chroni instalację elektryczną przed pożarem na skutek przepływu prądu upływowego.

Rodzaje wyłączników różnicowoprądowych

To, czy zastosowany rodzaj wyłącznika będzie dobrze pełnił swoją rolę, zależy w znacznej mierze od odpowiedniego dopasowania go do konkretnych warunków czy określonej części instalacji. Zabezpieczenia różnicowoprądowe możemy podzielić ze względu na:

1. Obecność zabezpieczenia nadprądowego:

- Wyłączniki RCCB – nie posiadają wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego,
- Wyłączniki RCBO – wyposażone są w zabezpieczenie nadprądowe.

2. Typ wyzwalania (czyli wykrywany rodzaj prądu):

- AC – dla urządzeń zasilanych prądem różnicowym przemienny,
- A – dla urządzeń zasilanych prądem różnicowym przemiennym i jednokierunkowym pulsującym o stałej składowej, która nie przekracza 6 mA,
- B – dla urządzeń zasilanych prądem różnicowym przemiennym, stałym pulsującym (stała składowa do 6 mA) i stałym o niewielkim tętnieniu.

3. Czułość:

- wysokoczułe,
- średnioczułe,
- niskoczułe.

Wyłączniki różnicowoprądowe posiadają również oznaczenia wskazujące dopuszczalną temperaturę otoczenia, w jakiej można je stosować.

Zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego

Gdzie instalujemy wyłącznik różnicowoprądowy

Ich zastosowanie jest bardzo szerokie. Możemy montować je zarówno w nowo powstających budynkach, jak i w starym budownictwie. Powinny znaleźć się w instalacjach elektrycznych prywatnych mieszkań i domów oraz w obiektach użyteczności publicznej. Szczególnie ważne są w tych obwodach, które zasilają pomieszczenia o większym zagrożeniu porażeniowym (np. kuchnia czy łazienka) oraz tych zasilających urządzenia z I klasą ochronności przeciwporażeniowej.

Aby odpowiednio dobrać wyłącznik, należy uwzględnić rodzaj podłączonych do danego obwodu urządzeń oraz wartość prądu upływowego w danej instalacji. W mieszkaniach, których metraż wynosi do 70 m² i korzystamy z typowych urządzeń zasilanych prądem (np. żelazko, lodówka, pralka) łączna wartość prądu upływowego nie powinna przekroczyć 10 mA. Wystarczy w takim wypadku montaż jednego wysokoczułego wyłącznika różnicowoprądowego. W budynkach wymagających rozległej instalacji i posiadających wiele odbiorników należy wyszczególnić obwody, które będą posiadały osobne wyłączniki.

Środki ostrożności

Omawiane urządzenia zabezpieczające są konstrukcjami o wiele bardziej wszechstronnymi i rozbudowanymi niż bezpieczniki czy wyłączniki nadprądowe. W związku z tym wymagają regularnych przeglądów i kontroli działania. Poza tym to od nich w głównej mierze zależy skuteczność ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej. Dokładną kontrolę przeprowadza się podczas okresowych przeglądów instalacji elektrycznej. Należy jednak pamiętać, aby jak najczęściej (nawet codziennie, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu) sprawdzać poprawność funkcjonowania wyłącznika różnicowoprądowego. Wystarczy w tym celu skorzystać z przycisku kontrolnego „T” – jeśli urządzenie zareaguje natychmiast, oznacza to, że jest sprawne.