Rodzaje izolacji przewodów elektrycznych

Przewody elektryczne, z którymi spotykamy się bezpośrednio na co dzień, z racji zachowania bezpieczeństwa i w celu przedłużenia czasu działania powlekane są odpowiednią izolacją. Jakie materiały mogą być zastosowane w roli izolatorów?

Przewody

Przewód elektryczny składa się z materiału przewodzącego, jakim najczęściej jest miedź i aluminium. Może być izolowany lub nie – z tym drugim przypadkiem spotykamy się, widząc linie napowietrzne – tutaj rolę izolatora pełni powietrze. Kable elektryczne pokryte są warstwą izolacji, która pełni następujące funkcje ochronne:

- przed porażeniem prądem elektrycznym,

- przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- przed wilgocią,

- przed szkodliwym działaniem różnych substancji.

Izolacja spełnia jeszcze jedną rolę – dzięki temu, że do jej użycia mogą być zastosowane zabarwione materiały, kolor oraz oznaczenia na nim informują nas o tym, z jakim przewodem mamy do czynienia. Spotykamy się z tym w przypadku wymiany gniazdka wtykowego – poszczególne przewody (fazowy, neutralny i uziemienia ochronnego) są umieszczone w izolacji w kolorach:

przewód fazowy – czerwony lub czarny, lub brązowy,

przewód neutralny – niebieski,

przewód uziemienia ochronnego – dwukolorowy, żółto-niebieski.

Oprócz kolorów, na izolowanych przewodach elektrycznych spotykamy również symbole składające się z kombinacji liter i cyfr. Uwzględniony jest tutaj materiał przewodzący – miedź (D), aluminium (A), stal (F), przeznaczenie – mieszkaniowe (M), warsztatowe (W), sterownicze (St), a także typ przewodu, przykładowo wielodrutowa linka ocynowana to Lc, a jednodrutowa miedziana to Dc. Spotykamy również oznaczenia bardziej szczegółowe – przewód płaski ma symbol p, przewód do przyklejania to pp, a wtynkowy – t.

Przewody

Każdy typ izolacji ma swoje własne oznaczenie:

- guma zwykła G,

- guma silikonowa Gs,

- tworzywo bezhalogenowe N lub H,

- polietylen sieciowany XS,

- tworzywo fluoroorganiczne Zb,

- powłoka poliwinitowa Y,

- powłoka poliwinitowa ciepłoodporna Yc.

Dzięki temu, że osobnym symbolem, oznaczona jest też liczba żył i ich przekroje, widząc izolację i odczytując prawidłowo informacje zawarte w ciągu cyfr i liter, wiemy, z jakim przewodem i do czego służącym mamy do czynienia.