icon
10.03 niedziela niehandlowa. Kupuj na castorama.pl
icon
10.03 niedziela niehandlowa. Kupuj na castorama.pl

Co warto wiedzieć o budowie kominka otwartego?

Kominek otwarty, który charakteryzuje się otwartym paleniskiem, tworzy w każdym budynku niepowtarzalny klimat. Jest elementem wpływającym zarówno na estetykę wnętrza, jak i jego aspekt użytkowy, ogrzewa bowiem pomieszczenia. Zanim zdecydujemy się na stworzenie tego rodzaju kominka, powinniśmy poznać podstawowe zasady jego budowy.

budowa kominka otwartego

Odpowiednie miejsce dla kominka otwartego

To, w jakim miejscu zostanie zbudowany kominek otwarty, należy dobrze przemyśleć już na etapie projektowania domu. Choć najczęściej możemy spotkać kominki usytuowane na jeden z bocznych ścian, zdecydowanie najlepszym miejscem dla tego typu konstrukcji jest centralna część budynku i umieszczenie jej na przykład w środkowej strefie salonu. W takiej sytuacji mamy do czynienia z najbardziej efektywnym rozchodzeniem się ciepła po pomieszczeniu, w którym znajduje się kominek, oraz po tych od niego oddalonych. Nie możemy zapominać również o tym, że element ten należy osadzić na solidnym fundamencie.

Budowa

Na budowę kominka otwartego składa się:

szyber,

- kanał spalinowy,

- komora dymowa,

- okap,

- gardziel,

- komora spalania,

- wyczystka,

- płyta paleniskowa,

- szuflada na popiół.

Właściwe proporcje

Budując kominek otwarty, należy pamiętać przede wszystkim o zachowaniu odpowiednich proporcji pomiędzy poszczególnymi elementami całej konstrukcji. Warto tutaj zwrócić szczególną uwagę na komorę spalania, której powierzchnia powinna wynosić około 1/50 powierzchni pomieszczenia, w którym zostanie umiejscowiony kominek. Jej szerokość nie powinna być natomiast w żadnym przypadku mniejsza niż 70 cm, a głębokość powinna stanowić połowę tejże szerokości. Bardzo ważne jest również to, aby tylna ścianka komory spalania była nachylona w kierunku otworu pod kątem około 80°, a ścianki boczne usytuowane ukośnie do otworu komory i tylnej ścianki. Głębokość komory paleniskowej powinna z kolei determinować wielkość gardzieli, która nie powinna być mniejsza niż 1/10 powierzchni owej komory. Taką samą szerokość i głębokość, jaką posiada komora paleniskowa, powinna natomiast posiadać komora dymowa. Należy pamiętać również o tym, że tylna ścianka komory dymowej powinna być pionowa, a przednia oraz boczne – pochylone, ponieważ w taki sposób tworzą efektywny okap.

budowa kominka otwartego

Przewód kominowy

Jeszcze zanim zostanie zbudowany kominek otwarty, niezwykle istotne jest prawidłowe wykonanie przewodu kominowego, który odpowiada za skuteczne odprowadzanie spalin na zewnątrz budynku. Przy jego budowie należy pamiętać przede wszystkim o wykonaniu szczelnych połączeń. Błędy wykonawcze mogą w tym przypadku doprowadzić do zapalania się spalin przy wylocie komina i cofania się ich do przyłącza piecowego. Połączenia powinny być wykonywane za pomocą zaprawy ogniotrwałej. Długość przewodu kominowego, aż do wylotu, powinna natomiast wynosić co najmniej 4,5 m. Najbardziej optymalnym wyjściem jest stworzenie około 6-metrowego przewodu. Pamiętajmy również o tym, że jeśli komin znajdzie się tuż nad kominkiem, to straty ciepła będą możliwie najmniejsze, zaś efektywność przepływu spalin – największa.