Co wybrać: wywiewkę czy zawór napowietrzający?

Jeśli możemy wybierać między wywiewką a zaworem napowietrzającym kanalizację – na co powinniśmy zwrócić uwagę i na jakie rozwiązanie warto się zdecydować?

wywiewka czy zawór napowietrzający

Zasadnicze różnice między zaworem napowietrzającym a wywiewką

Kanalizacja powinna być wentylowana, tak aby uniknąć rozprzestrzeniania się nieprzyjemnych zapachów. Mówią o tym obowiązujące przepisy budowlane, które obligują nas do instalowania wentylacji przy podłączaniu się do sieci kanalizacyjnej.

Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji powietrze musi być do kanalizacji doprowadzane, ale wymagane jest również jego odprowadzenie. Zawory napowietrzające (tzw. napowietrzacze) zapewniają przepływ powietrza, ale tylko w jedną stronę. Pozwalają na dostarczanie powietrza do instalacji, ale nie odbierają już powietrza z nieprzyjemną zawartością gazów kanalizacyjnych. Do usunięcia tych substancji na zewnątrz niezbędna jest wywiewka umieszczona na dachu budynku. Każdy pion kanalizacji powinien być zakończony taką rurą wywiewną (zwaną potocznie wywiewką) ze specjalnym ażurowym daszkiem na górze. Nie tylko, jak sugeruje jej nazwa, wywiewa, ale także dostarcza powietrze do instalacji kanalizacyjnej – jest więc urządzeniem znacznie bardziej uniwersalnym.

Można przyjąć, że rury nawiewne umieszczane na dachu domu stanowią normę, natomiast zawory napowietrzające mogą stanowić jedynie uzupełnienie czy też dodatek. Zawory napowietrzające nadają się jedynie w niektórych przypadkach:

- na zakończeniach niektórych pionów wentylacyjnych w budynkach. Najlepiej, aby wywiewka znajdowała się na minimum co piątym pionie kanalizacyjnym, a na pozostałych pionach można umieścić zawory napowietrzające,
- zawór napowietrzający może być użyty jako wentylacja punktowa urządzeń kanalizacyjnych znacznie oddalonych od pionów.

Nie zaleca się w ogóle stosowania zaworów napowietrzających w budynkach posiadających więcej niż 4 kondygnacje.

Trzeba pamiętać, że zawory napowietrzające spełnią swoją rolę tylko wówczas, kiedy będą odpowiednio dobrane do wielkości przepływów w instalacjach kanalizacyjnych. Zawory za małe nie spowodują właściwego wyrównywania ciśnienia w instalacji. Mogą doprowadzać zbyt mało powietrza, aby zapobiegać zassaniu zamknięć wodnych w instalacjach.

wywiewka czy zawór napowietrzający

Kiedy sprawdzą się zawory?

W niektórych okolicznościach zawory napowietrzające stanowić mogą najlepsze rozwiązanie:

- kiedy brakuje wywiewki na wykonanej już instalacji, a nie jest to pion bezwzględnie wymagający rury wywiewnej, najkorzystniej będzie wówczas zainstalować zawór,
- gdy cała instalacja kanalizacyjna jest bardzo rozległa i rozbudowana, a dach jest niewielki, ze względów technicznych inne rozwiązanie byłoby niewykonalne,
- kiedy występują zbyt długie podejścia w instalacjach kanalizacyjnych i niezbędna jest wentylacja punktowa w formie zaworów,
- w domach podłączonych do zbiornika bezodpływowego – potocznie zwanego szambem – wszystkie piony kanalizacyjne można zakończyć jedynie zaworami napowietrzającymi. Niezbędnym warunkiem skutecznego działania zaworów będzie posiadanie przez szambo własnego odpowietrzania.