Jak skutecznie wentylować kanalizację?

Dobrze działająca wentylacja kanalizacyjna powinna być odpowiednio napowietrzona, tak żeby powstałe gazy kanałowe nie gromadziły się we wnętrzach i mogły być odprowadzane poza budynek. O czym powinniśmy pamiętać?

Jak skutecznie wentylować kanalizację?

Syfony

W instalacjach kanalizacyjnych w domu wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów zapobiegają głównie zamknięcia wodne, czyli syfony. Stanowią one odpowiednio wygięty odcinek rury kanalizacyjnej lub są instalowane jako specjalne, szczelne kształtki (np. przy zlewachumywalkachbidetach). Syfony zwykle wykonane są z tworzywa sztucznego lub metalu. Powinny one być wypełnione niewielką ilością wody, która nie powinna stamtąd swobodnie wypływać (stąd określony kształt syfonów). Dzięki temu zapachy z wnętrza instalacji nie wydobywają się na zewnątrz.

Owe zamknięcia wodne wymagają stworzenia w instalacji zrównoważonego ciśnienia (równego atmosferycznemu). Ciśnienie niższe będzie powodowało wsysanie gazów z instalacji i wydobywanie się ich do pomieszczeń. Powinniśmy też pamiętać, że stopień wypełnienia przewodów kanalizacyjnych powinien zapewniać dobrą cyrkulację, a jest ona możliwa kiedy:

- przewody kanalizacyjne są dobrze poprowadzone i mają poprawnie wymiary, niezbędne jest stosowanie rur o odpowiednio dobranych średnicach,

- podejścia nie są zbyt długie,

- nie zastosowano zbyt dużej ilości kolan w podejściach,

- każdy z pionów spustowych ma zapewnioną prawidłową wentylację.

Przeczytaj także: Jak pozbyć się nieprzyjemnych zapachów z wpustów kanalizacyjnych

Konieczność wentylacji kanalizacji

Wymóg odpowiedniej wentylacji kanalizacji jest określony przez przepisy prawne. Należą do nich Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku z późniejszymi zmianami oraz norma PN-81/B-10100/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

Z przepisów i norm wynika, że przewody spustowe, czyli piony instalacji kanalizacyjnej, powinny być wyprowadzone jako przewody wentylacyjne ponad dach. Każdy pion budynku powinien mieć swój system wentylacyjny gwarantujący odpowiednie ciśnienie w instalacji. Jedynie wentylacja zapewni usunięcie gazów, które mimo zamknięcia wodnego, wydostaną się z instalacji kanalizacyjnej.

Skuteczność wentylacji

Z każdego pionu powinna wychodzić rura (wywiewna) wentylacyjna zakończona wywietrznikiem. Jej głównym zadaniem jest ograniczenie niekorzystnych zmian ciśnienia podczas spływania ścieków. Nawet zajęcie przez ścieki całego przekroju rury nie powinno spowodować powstawania podciśnienia, wtłaczającego zapachy do wnętrz. Wentylacja kanalizacji nie dopuszcza do wysysania wody z syfonów.

Rura wywiewna powinna mieć średnicę nie mniejszą niż średnica pionu. Wyprowadzenie rury powinno z kolei, mieć swe zakończenie od 0,5 do 1 m wyżej niż sięga połać dachu. Wywiew nie może być zasypywany przez ewentualne obfitsze opady śniegu. Nie należy też umieszczać rury wywiewnej w pobliżu okien czy drzwi z uwagi na niemiłe zapachy.

Do jednej rury wentylacyjnej można podłączyć maksymalnie pięć pionów, o ile nie ma możliwości oddzielnego wyprowadzenia każdego z nich. Rura powinna mieć wówczas znacznie większą średnicę. Można też zamontować rurę wentylacyjną z wywiewką na najdalszym, ostatnim pionie, pozostałe natomiast zakończyć jedynie zaworami napowietrzającymi.

Zobacz też: Przepisy sanitarne a odprowadzanie ścieków

Jak skutecznie wentylować kanalizację?

Rodzaj podejścia a wentylacja

Może się zdarzyć, że sama wentylacja w pionie nie wystarczy i trzeba będzie wykonać dodatkową wentylację konkretnego podejścia. Konieczność taka może zajść np. w sytuacji, gdy średnica podejścia jest mniejsza niż 7 cm, a jego długość wynosi więcej niż 3 m. Alternatywą będzie tu zwiększenie średnicy rury podejścia. Im większa długość podejścia, tym większy przekrój rur trzeba będzie zastosować.

Podobnie należy postąpić, gdy różnica wysokości między końcami podejścia wyniesie od 1 do 3 metrów. Niezbędne będzie wtedy albo zwiększenie średnicy, albo wykonanie dodatkowej wentylacji podejścia.

W przypadku muszli klozetowej zwiększanie średnicy rury ponad 10 cm przy podejściu o długości 1 metra i więcej nie przyniesie jednak odpowiednich efektów. W tym przypadku, przy długości podejścia ponad 1 m, konieczne będzie wykonanie dodatkowej jego wentylacji.

Nie zawsze możliwe jest wyprowadzenie rury wywiewnej podejścia aż na dach – wystarczy wówczas połączyć rurę wentylacyjną z pionem. Rozwiązanie takie nazywane jest zaworem napowietrzającym albo obejściem wentylacyjnym.