Mur oporowy w ogrodzie – co to jest i jak go zrobić?

Mur oporowy w ogrodzie zabezpiecza domy, wykopy czy skarpy przed osunięciem się gruntu. Najczęściej powstaje z kamieni, betonu lub cegieł. Jego budowa nie jest skomplikowana i możesz z powodzeniem wykonać go samodzielnie. Zobacz, jak postawić murki oporowe w ogrodzie i jakich materiałów do tego użyć.

Mur oporowy w ogrodzie

Czym jest mur oporowy w ogrodzie?

Mur oporowy w ogrodzie może spełniać wiele funkcji. Przede wszystkim taka konstrukcja ma za zadanie zabezpieczyć grunt przed obsuwaniem się. Zazwyczaj powstaje w ogrodach przy skarpach. Może także chronić wykopy czy nawet cały budynek, szczególnie kiedy jest postawiona jako filar przyścienny. 

Co bardzo istotne, zgodnie z nowelizacją prawa budowlanego w 2021 roku, na budowę murku oporowego w ogrodzie musisz posiadać odpowiednie pozwolenie! W przeciwnym razie może zostać nałożona na Ciebie kara. 

Murki oporowe spełniają także funkcję dekoracyjną w spadzistych ogrodach. To dzięki nim z łatwością stworzysz „wiszące tarasy”, na których posadzisz rozmaitą roślinność. Co więcej, korzenie roślin głęboko wrastające w glebę pomogą Ci związać grunt, aby się nie obsuwał i był bardziej zwarty.

Z czego zrobić murek oporowy w ogrodzie? Możesz wykonać go z cegiełkamieni − otoczaków lub ciosanych, betonu czy specjalnych donic. W zależności od użytego materiału i metody jego tworzenia potrzebować będziesz też systemu odprowadzania wody i wilgoci. 

Na mur oporowy działa zazwyczaj znaczna siła. Ma on wszak podtrzymywać spadzisty grunt. Dlatego ważne jest strategiczne zaplanowanie zbrojenia − np. z elementów stalowych lub prętów metalowych. Murki do 80 cm możesz postawić pionowo. Jednak kiedy planujesz wyższą konstrukcję, powinna być ona nachylona w stronę skarpy pod kątem 10-15% dla stabilności. Przy budowie murków oporowych w ogrodzie wzmocnionych zaprawą murarską, musisz także pomyśleć o sposobie odprowadzania wody z gruntu. Przy tego typu układach konieczne są sączki i właściwy drenaż gruntu. 

Możesz wznieść suchy murek oporowy, który nie wymaga stosowania zaprawy. Układa się go z ciosanych kamieni, które posiadają 2 płaskie powierzchnie (jak cegiełki). Stabilność całej konstrukcji zapewnia odpowiednie dobranie kształtów i rozmiarów kamieni oraz nachylenie murka w stronę skarpy. Kamienna układanka musi być odpowiednio szeroka − szerokość ścianki powinna wynosić co najmniej 1/3 jej wysokości. 

Ścianki oporowe możesz wznieść także z gotowych donic betonowych bez dna, które układa się jedna na drugiej. Nachylone są one w stronę skarpy. Przestrzenie wypełnia się najczęściej żwirem oraz ziemią. Możesz w nich posadzić ciekawą roślinność i stworzyć zielone półki. 

Mur oporowy w ogrodzie

Dlaczego warto zrobić mur oporowy w ogrodzie?

Mur oporowy w ogrodzie to rozwiązanie dla posiadaczy spadzistego terenu przy domu. Decydują się na niego także osoby, które chcą stworzyć sztuczną skarpę w ogródku. Murki oporowe pomogą Ci przy zabezpieczeniu tarasu, skalniaka, podjazdu czy przy wzmocnieniu ogrodzenia. Jeżeli masz wejście do położonej niżej piwnicy, schodki prowadzące do wejścia możesz zabezpieczyć murkiem oporowym, żeby wesprzeć konstrukcję i zabezpieczyć obsypywanie się ziemi.

Murek oporowy przede wszystkim zapobiega erozji gleby. Najczęściej wznosi się go wtedy, kiedy kąt spoczynkowy gleby zostanie przekroczony, a powierzchnia zapadałaby się dalej. Chodzi więc o powstrzymanie działania naturalnej siły grawitacji, czyli obsuwania się skarpy. Czasami murki oporowe wznoszone są niezależnie od ukształtowania terenu, aby stworzyć efekt spadzistego, pionowego ogródka. Tu pomocne są układane donice z pustaków. Dzięki murkom oporowym z łatwością możesz stworzyć niezwykle atrakcyjny ogród pionowy czy ścianę zieleni. 

Jak zrobić mur oporowy w ogrodzie? Krok po kroku

Mury oporowe w ogrodzie można wykonać na wiele sposobów. Wszystko zależy od podłoża, utrzymywanego gruntu, materiału, z którego chcesz wykonać ściankę oraz tego, jaką funkcję ma spełniać. Wyróżnia się:

  • ściany wspornikowe, które są zagłębione w ziemi;

  • masywne mury grawitacyjne;

  • konstrukcje oporowe kątowe;

  • murki kątowo-żebrowe;

  • konstrukcje złożone z wielu elementów. 

Najprościej wykonać suchy mur oporowy w ogrodzie. Nie musisz się tu martwić o system odprowadzania wody czy instalowanie sączków. 

Mur oporowy – Jak wykonać prosty murek oporowy w ogrodzie z kamieni bez zaprawy?

1. Dobór surowca

Najważniejsze będzie tu znalezienie odpowiednich kamieni. Nadaje się do tego bardzo dobrze piaskowiec. Kamienie powinny być spłaszczone na dwóch równoległych płaszczyznach i przypominać cegłę. Potrzebujesz też dużych, podłużnych kamieni, które ułożysz tak, aby ich część umieścić w gruncie jako kotwy. To zapewni stabilność konstrukcji. 

2. Wykopanie rowu na odprowadzenie wody

Kolejny krok to wykopanie rowku u podnóża skarpy, czyli przed murkiem oporowym. Tam odpływać będzie woda.

3. Drenaż 

Musisz przygotować podłoże pod murek. Usyp warstwę żwiru, na którym zaczniesz układać kamienie. 

Jeżeli gleba nie jest przepuszczalna, musisz wykonać drenaż między murkiem a skarpą. Zmieszaj żwir z ziemią, aby woda mogła spokojnie przepływać na zewnątrz. 

4. Podstawa murka

U podstawy murka układaj największe kamienie o szerokości całego muru. 

5. Budowanie ścianki 

Na podstawę układaj naprzemiennie kamienie przy skarpie. Mogą mieć one coraz mniejszy rozmiar, ale pamiętaj, żeby co 2-3 warstwy przekładać je tzw. kotwami, czyli elementami, które umieścisz głębiej w glebie i które będą miały szerokość większą niż szerokość całego murka. 

Jeżeli zdecydujesz się na postawienie murka z innego materiału budowlanego i uszczelnienie go zaprawą murarską, koniecznie umieść na jego dole sączki, które będą odprowadzać wodę. W przeciwnym razie murek nie utrzyma naporu wciąż namakającej gleby. 

Mur oporowy w ogrodzie

Mury oporowe w ogrodzie − ciekawy sposób na zabudowę zielonej przestrzeni!

Murki oporowe pomagają przede wszystkim zagospodarować trudny, spadzisty teren na działce. Wiele z nich stawianych jest po to, aby zabezpieczyć obsuwanie się gruntu. Inne jednak mają po prostu upiększyć otoczenie. Kiedy stawiasz konstrukcję na swojej działce, zwróć szczególną uwagę na fakt, że będziesz potrzebować na nią odpowiedniego pozwolenia.