Jak uzyskać pozwolenie na stworzenie drogi dojazdowej?

Napędzani entuzjazmem i ekscytacją związaną z budową własnego domu możemy przegapić kwestie, które w ostateczności mogą zatrzymać, a nawet uniemożliwić skończenie inwestycji. Jedną z takich spraw, często pomijaną, jest droga dojazdowa do posesji lub na budowę.

pozwolenie na stworzenie drogi dojazdowej?

Służebność drogowa

Nawet najbardziej atrakcyjna działka może mieć niewidoczną na pierwszy rzut oka wadę. Zanim zdecydujemy się na naszą wymarzoną lokalizację upewnijmy się, że jest wyposażona w odpowiedni dojazd do najbliższej utwardzonej drogi. Obowiązek stworzenia takiego dojazdu powinien być uwzględniony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jednak nie wszystkie gminy go posiadają, Dlatego nierzadko to do nowego właściciela należy zadbanie o połączenie działki z resztą świata.

Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym w artykule 61 uzależnia wydanie decyzji o warunkach zabudowy od spełnienia warunku zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Nie rozpoczniemy stawiania domu bez dojazdu, dlatego możemy uzyskać go na cztery sposoby:

- dostęp bezpośredni (wówczas właściciel tworzy podjazd, który zostaje oznaczony znakami poziomymi na drodze publicznej, umożliwiającymi wjazd i wyjazd)
- dostęp przez drogę wewnętrzną (dołączenie do istniejącej drogi, nieposiadającej statusu publicznej, a więc o ograniczonym ruchu, ścieżki, parkingu itp.)
- wykup drogi (zdecydowanie najdroższy, oznacza zakupienie gruntu gminnego i ustanowienie na jego terenie dojazdu)
- ustanowienie służebności dojazdu.

Ta ostatnia może mieć różne formy, może też posłużyć do wytyczenia stałego dojazdu. Jeżeli uda nam się ustalić taką sprawę polubownie, wystarczy potwierdzona notarialnie zgoda sąsiada oraz mapka wytyczająca nową drogę i zakreślająca służebność. Pamiętajmy, że właściciel sąsiedniego gruntu ma prawo ubiegać się o opłatę za korzystanie z jego terenu. Jeśli nie uda nam się takie dyplomatyczne rozwiązanie sprawy, pozostaje wniesienie powództwa na podstawie art. 145 kodeksu cywilnego. Wiąże się to z opłatami sądowymi, zazwyczaj również sama służebność jest obciążona pewnymi sumami. Nie zapominajmy też, że nie jest to najlepszy sposób nawiązania sąsiedzkich stosunków.

Jeśli nie zamierzamy wyznaczać stałego dojazdu, możemy wystąpić o stworzenie prawa służebności osobistej. W tym wypadku oznacza to związanie takiego przywileju z naszą osobą, nie zostanie ona przeniesiona na nowego właściciela naszej działki.

pozwolenie na stworzenie drogi dojazdowej

Dojazd na budowę

Kolejnym problemem związanym z transportem i poruszaniem się wokół nowo wykupionej działki jest kwestia dojazdu ciężkiego sprzętu. Zazwyczaj jest to zdarzenie jednorazowe, ponieważ mało kto z nas jeździ na co dzień betoniarką, jednak jeśli nie zadbamy o odpowiednie warunki dojazdu maszyn, może to oznaczać dowożenie niezbędnych materiałów w mniejszych ilościach.

Zanim zaczniemy ubiegać się o pozwolenie, musimy ustalić zasięg naszych potrzeb, czyli zorientować się, którędy, jak często i jakiej wagi sprzęt budowlany będzie zmierzał na naszą działkę. Znając te szczegóły musimy uwzględnić je w trakcie ubiegania się o pozwolenia. Jednocześnie, na podstawie art. 47 ustawy Prawo budowlane z 1994 r. musimy przed rozpoczęciem prac wystąpić o zgodę właściciela sąsiedniej posesji na wkroczenie na jego teren. Ma on oczywiście prawo ubiegać się o rekompensatę z tego tytułu poza samym przywróceniem działki do stanu pierwotnego. Jeśli sąsiad nie wyraża zgody na przejazd, organ, do którego składaliśmy wniosek, w terminie 14 dni ustala zakres wkroczenia na cudzą posesję, a także wysokość rekompensaty.

Jeżeli dojazd do naszej budowy będzie oznaczał zajęcie pasa drogi publicznej, musimy zwrócić się o zgodę do odpowiedniego organu (zarządcy drogi), który wydaje ją za pomocą odpowiedniej uchwały lub rozporządzenia. Wysokość opłat zależy od charakteru drogi i czasu, w jakim jest wykorzystywana. Szczegóły trybu można znaleźć w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego z dnia 1 czerwca 2004 roku.

Pamiętajmy, że jeśli nasze przejazdy mogą naruszać przepisy szczegółowe dotyczące obciążenia dróg, taka informacja musi być zawarta we wniosku o pozwolenie na budowę.