Dom w lesie, czyli jak wybudować się wśród drzew

Dymiąca z komina chatka pośród leśnych ostępów to marzenie niejednego. Niestety, od marzenia do jego realizacji dość długa droga. Jak zrobić na niej pierwszy krok?

dom

Kwestie prawne

Nie na każdej działce możemy zbudować, co tylko chcemy, a w przypadku tych znajdujących się w lesie jest to wyjątkowo trudne. Zanim zaczniemy ustalać możliwość nabycia interesującej nas nieruchomości, koniecznie musimy zapoznać się z jej statusem określonym przez prawo miejscowe. Podstawowym źródłem wiedzy na ten temat jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Wskazuje on charakter terenów znajdujących się na terenie gminy i jest dostępny do wglądu w miejscowym urzędzie. Koniecznie musimy zorientować się w jego zapisach co do wybranej przez nas działki. Jeśli nie pozwala on na postawienie w jej obrębie żadnego budynku, pozostają nam dwie możliwości: albo postaramy się o zmianę decyzji w radzie gminy, albo musimy szukać nowej lokalizacji. Do tego pierwszego musimy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ taka uchwała musi przejść zwyczajową drogę legislacyjną, a wszelkie koszty analiz i badań ponosi inwestor. Nie są to wbrew pozorom sumy błahe, więc liczmy się z dużym wydatkiem. Dodatkowo gmina wcale nie musi przychylić się do postulowanej przez nas zmiany. W tym wypadku znaczącą rolę odgrywa studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Co prawda nie jest to akt prawa miejscowego, ale zawarte w nim wytyczne określają politykę gminy co do dysponowania przestrzenią.

Tak jest w przypadku terenów objętych planem zagospodarowania, pamiętajmy jednak, że wszystkie stworzone przed rokiem 2003 utraciły swą ważność, a w wielu gminach z oszczędności nie powstały nowe. W takim wypadku kluczowe będzie oznaczenie działki w ewidencji gruntów i mapach geodezyjnych. Oznaczenie Ls mówi nam, że grunt jest działką leśną i budowanie na niej będzie niezwykle skomplikowane. Możemy:

- wykonać na własny rachunek miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, może on obejmować nawet tylko naszą działkę. Nie będzie to rozwiązanie tanie, pamiętajmy też, że zanim trafi on pod obrady rady gminy, swoją opinię może i czasami musi wyrazić wiele osób, które mogą znaleźć racjonalne argumenty przeciwko formie zagospodarowania lasu,
- powołując się na uzasadnione potrzeby właściciela lasuzawarte w artykule 13 ustawy o lasach z 1991 r. ubiegać się w starostwie powiatowym o zmianę statusu lasu na użytek rolny. Nie jest to częsta sytuacja, a na decyzję starosty ma wpływ między innymi Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

dom

Nie są to sytuacje częste, dlatego działki z oznaczeniem Ls raczej pozostaną już lasem. Inaczej ma się sprawa z terenami oznaczonymi Lz, co oznacza: zadrzewienie i zakrzeczenie śródpolne. Są one traktowane jako grunt rolny, więc pozwolenie na budowę obejmuje jedynie postawienie siedliska dla osób parających się uprawą roślin lub zwierząt. W praktyce oznacza to możliwość zabudowy jedynie na działkach sąsiadujących z nieruchomościami, z dostępem do drogi publicznej i odpowiednim uzbrojeniem (dostęp do wody, kanalizacji i elektryczności). O ile te dwa ostatnie, choćby za sprawą skutecznych systemów szamba czy możliwości wykopania studni, nie są przesadnie trudne do spełnienia, wymóg graniczenia z terenem zabudowanym może być kłopotliwy. Dla takich terenów można spróbować jeszcze skorzystać z zapisów artykułu 63 ustawy o planowaniu i zagospodarowania przestrzeni z 2003 r. Pozwala on na zabudowanie działki rolnej, jeśli jej powierzchnia przekracza średnią gminną.

Jak widać, postawienie domu na leśnej działce nie jest sprawą łatwą. Warto przed podjęciem takiej inwestycji skonsultować się z regionalną dyrekcją ochrony środowiska.

Wycinka

Jeśli mimo komplikacji prawnych uda nam się uzyskać pozwolenie na budowę, musimy przygotować teren pod budynek. Wówczas koniecznie musimy zorientować się w strukturze zalesienia. Jeżeli działka zarośnięta jest gęsto przez wysokie drzewa, musimy zminimalizować ryzyko powalenia ich na nasz dom. Dotyczy to w szczególności sosen, które rosnąc w skupisku, osiągają duże wysokości, jednak nie są przesadnie wytrzymałe na podmuchy wiatru i wichury. Spadające na dach drzewo w tym wypadku jest zagrożeniem dla życia i zdrowia domowników, dlatego musimy koniecznie usunąć takie rośliny z najbliższej okolicy. Niestety, obniży to wartości estetyczne działki, jednak w tym wypadku liczy się bezpieczeństwo.

Działka leśna może być pozbawiana drzew w zależności od potrzeb właściciela, a jeśli podchodzi pod inne kategorie terenu, niezbędne będzie spełnienie wymogów ustawy o ochronie przyrody z roku 2004. Więcej o postępowaniu przy wycince drzew przeczytasz tutaj