Fundament pod ogrodzenie — jak wykonać go poprawnie?

Fundament pod ogrodzenie musi być wykonany na tyle solidnie, by przenieść cały ciężar bram i słupków na podłoże gruntowe. Dlatego warto wiedzieć, jak go poprawnie postawić, aby był stabilny i wytrzymał obciążenie. Jakie są rodzaje fundamentów i na który z nich się zdecydować?

Fundament pod ogrodzenie – rodzaje

Najczęściej spotyka się dwa, uniwersalne rodzaje fundamentów:

Fundament punktowy

Pierwszą odmianą jest tak zwany fundament punktowy. Stosuje się go w przypadku ogrodzeń zbudowanych z siatki lub metalowych przęseł. Sprawdza się doskonale, gdy podparcie nie musi być mocne. W miejscach, gdzie znaleźć mają się słupki ogrodzeniowe, konieczne jest wykopanie fundamentu pod ogrodzenie na około 50-70 cm. Następne wlewa się do nich beton i umieszcza słupek. Powinien on być ustawiony poziomo i podparty do czasu aż beton stwardnieje.

Fundament ciągły

W przypadku ogrodzenia wykonanego z murowanych lub kamiennych elementów konieczne jest zastosowanie innego rodzaju podstawy. Jest to ta zwany fundament ciągły, czyli ułożony na całej długości płotu. Powinien on być wykonany z betonu, bloczków betonowych lub klinkieru. Dół pod taką konstrukcję powinien mieć głębokość od 80 do 140 centymetrów. Dokładna jego wielkość uzależniona jest od strefy klimatycznej, w której stawiane jest ogrodzenie.

W wykopanym dole należy umieścić szalunek pod ogrodzenie z desek na całej jego długości. Po czym następuje wylanie fundamentu pod ogrodzenie. Jeżeli ogrodzenie jest ciężkie i wymaga dodatkowego podparcia, możesz wykonać zbrojenie fundamentu przy pomocy metalowych prętów.

Fundament pod ogrodzenie — jak wykonać go poprawnie?

Fundament pod ogrodzenie – jak wykonać go prawidłowo?

Kiedy będziesz wiedział, który rodzaj fundamentu wybrać, czas przejść do realizacji projektu. By wszystko poszło zgodnie z planem, koniecznie przestrzegaj kilku prostych zasad.

Zasada 1 – ustalenie głębokości fundamentu

Na wykonanie fundamentu zasadniczy wpływ mają wybór miejsca i głębokość posadowienia. Na gruntach, które zwiększają swoją objętość w czasie mrozów, musi być on osadzony poniżej strefy zamarzania (na pozostałych wystarczy 60 cm). W zależności od regionu wynosi ona od 80 cm do 140 cm:

  • I strefa klimatyczna (zachodnia i północno-zachodnia część Polski) – 80 cm,

  • II strefa klimatyczna (środkowa i północna część Polski) – 100 cm,

  • III strefa klimatyczna (południowa i północno-wschodnia część Polski) – 120 cm,

  • IV strefa klimatyczna (północno-wschodnia część Polski) – 140 cm.

Jeśli planujemy głęboki wykop, nie warto wykonywać go ręcznie – do tego typu prac lepiej jest użyć niewielkiej koparki. Pamiętajmy też, by betonu nie wylewać bezpośrednio na ziemię. Zamiast tego lepiej zastosować tradycyjny system deskowań (konstrukcję usuwamy po ok. 2 tygodniach od wylania) albo wyłożyć dół folią. Równie ważna jest szerokość fundamentu, która nie powinna być mniejsza niż szerokość ogrodzenia (pod słupami warto ją nawet nieco zwiększyć).

Uwaga! Do uniesienia ziemi w wyniku zamarzającej wody dochodzi głównie w przypadku gruntów zapadowych, wysadzinowych i pęczniejących, takich jak np. torfy, iły, glina czy piasek pylasty.

Zobacz także: Budowa ogrodzenia z bloczków betonowych – krok po kroku

Zasada 2 – przeciwdziałanie wilgoci

Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania zgubnemu działaniu wilgoci (np. wykwitom) jest pozioma izolacja wykonana z masy bitumicznej lub z papy. W ten sposób woda gruntowa nie będzie miała szansy wniknąć w ogrodzenie. Jeśli chcemy zaizolować mury, cokoły z cegły lub z kamienia, konieczne będzie podniesienie ich o kilka centymetrów ponad poziom podłoża. Dopiero po ich wyprowadzeniu można ułożyć na nich warstwę izolującą. Ważne jest też, żeby nie dopuścić do zawilgocenia materiałów, na które będziemy nakładać izolację (w tym celu warto zasłaniać je na noc folią). Zalecane jest również zastosowanie cegieł pełnych, które charakteryzują się większą odpornością na działanie wilgoci.

Zasada 3 – dylatacja fundamentów

W czasie osiadania konstrukcji powstają naprężenia, które mogą powodować, że fundament pod ogrodzenie pęka. Na uszkodzenia wpływ mają również niekorzystne warunki atmosferyczne – intensywne nasłonecznienie, wilgoć, zimno i różnice temperatur między nocą a dniem. Żeby temu zapobiec, warto wykonać dylatacje co ok. 10–15 metrów (najlepiej w pobliżu łączenia słupka z murem). W przypadku ścian i cokołów z betonu zaleca się zrobić je co 5 metrów, natomiast w żelbecie – co 20 metrów.

Uwaga! Jeśli w pobliżu ogrodzenia rosną drzewa, których nie chcemy ścinać, warto zostawić odpowiednie otwory w fundamencie na ich korzenie.

Zasada 4 – wybór odpowiedniej zaprawy

Zaprawę powinniśmy dostosować do materiału, z jakiego będzie wykonany fundament (informacje o przeznaczeniu zaprawy znajdziemy na jej opakowaniu). W czasie jej rozrabiania niezwykle ważne jest postępowanie według zaleceń producenta. Na koniec trzeba sprawdzić, czy ma ona odpowiednią konsystencję – nie może być zbyt gęsta, nie może też spływać z powierzchni (nieodpowiednia proporcja może stać się przyczyną późniejszego pojawienia się wykwitów!). Jest to szczególnie ważne w przypadku zapraw, które mają w swoim składzie wapno.

Zasada 5 – właściwe uzbrojenie fundamentu

Jeśli fundament pod ogrodzenie będzie znajdować się na słabym podłożu, np. na piaszczystej glebie, a do tego będzie to ciężka konstrukcja, to należy uzbroić fundament. W większości przypadków wystarczy zastosować beton B15 (np. Baumit lub Lafarge), jeśli jednak planujemy stworzyć trwalszą konstrukcję, wybierzmy beton klasy B25. Gdy fundament znajduje się poniżej poziomu wód gruntowych, najlepszym rozwiązaniem będzie wodoszczelny beton W4. Zbrojenie zazwyczaj robi się z czterech lub z sześciu ułożonych podłużnie 12-milimetrowych prętów. Łączy się je 6-milimetrowymi prętami co 25 cm. Samo zbrojenie nie powinno być montowane bezpośrednio w podłożu – instaluje się je w 5-centymetrowej warstwie betonu.

Sprawdź też: Szukasz solidnego ogrodzenia? Poznaj zalety ogrodzeń kompozytowych

Fundament pod ogrodzenie — jak wykonać go poprawnie?

Fundament pod ogrodzenie – teraz wiesz, jak go zrobić!

Bez względu na to, czy wylewasz fundament pod ogrodzenie panelowe, czy pod płot z siatki, konieczne jest przestrzeganie podanych przez nas zasad. Dzięki temu przez długi czas będziesz cieszył się stabilnym, bezpiecznym i estetycznym ogrodzeniem.