Jak poradzić sobie z nieszczelnym kompaktem WC?

Kompaktowe WC wykonywane są zwykle z ceramiki oraz elementów montażowych z tworzyw sztucznych i nierdzewnej stali. Stanowią bardzo praktyczne rozwiązanie, zwłaszcza w małych toaletach. Co jednak zrobić, gdy pojawiają się drobne nieszczelności?

Zasada działania WC

Kompaktowe WC składa się z miski klozetowej oraz umieszczonego na półce pojemnika, zapewniającego zasób wody do spłukiwania nieczystości. Głównym zadaniem mechanizmów instalowanych przy WC jest zapewnienie sprawnego spłukiwania miski.

WC

Spłuczka jest dość prostym urządzeniem złożonym z 2 zaworów wykorzystujących siłę grawitacji i wyporu cieczy. Jeden z zaworów wprowadza wodę do pojemnika spłuczki – to zawór napełniający. Kiedy płynu jest wystarczająco dużo zawór ten jest zamykany przez ramię z pływakiem. Ramię unosi się wraz ze wzrostem poziomu wody.

Drugim zaworem jest zawór spłukujący, którego istotnym elementem jest dociskający go dzwon. Naciśnięcie przycisku spłukiwania powoduje podniesienie zaworu i wypływ wody do miski pod wpływem ciśnienia. Ta, wydawałoby się bardzo prosta, spłuczka może sprawiać w eksploatacji najwięcej kłopotów.

Usterki kompaktowego WC i sposoby ich usuwania

Najczęstszymi rodzajami nieprawidłowości występującymi w funkcjonowaniu WC są:

- Wyciek wody ze spłuczki po półce miski, okolice WC stają się mokre. Wówczas staramy się zlokalizować miejsce przecieku, odcinamy dopływ wody, a także opróżniamy zbiornik i zdejmujemy pokrywę. Następnie dokręcamy nakrętki na śrubach mocujących spłuczkę do miski. Jeśli dociśniecie ich nie pomoże, należy sprawdzić jakość uszczelki pod zbiornikiem (po zdjęciu zbiornika z półki). Jeśli jest uszkodzona lub zużyta – najlepiej dokonać wymiany uszczelki na nową.

- Ciągle wyciekająca woda ze spłuczki do miski, może powodować znaczne straty wody, nie mówiąc o irytujących odgłosach szumu wypływającej wody. Otwieramy wówczas pokrywę spłuczki, sprawdzamy czy poziom wody nie znajduje się na poziomie otworu awaryjnego. Jeśli tutaj następuje wyciek, powinniśmy
tak wyregulować (wkrętakiem) śrubę regulującą dopływ wody, żeby jej poziom nie sięgał otworu awaryjnego.

Kompakt WC

- Nieutrzymywanie się wody w spłuczce mimo ciągłego jej dopływu. To również wywołuje straty wody i generuje szumy. Przyczyną może być uszkodzenie lub zużycie uszczelki w dolnym zakończeniu dzwonu. Najprościej jest ją wówczas wymienić. Podobna sytuacja może też powstać przez nieprawidłowe położenie dzwonu, wywołane gwałtownym podniesieniem go dźwignią spustową. Jeśli dzwon nie wrócił na swoje miejsce – wymaga to poprawienia ustawienia poprzez wsunięcie jego dolnego zakończenia w otwór wypływu wody.

- Wadliwa praca pływaka, która może być spowodowana najmniejszym nawet otworem, jaki w nim powstał. Wówczas pływak może nie współpracować odpowiednio z dozownikiem. Małe uszkodzenia pływaka można zakleić klejem do tworzyw, ale przy większych niezbędna staje się wymiana pływaka na nowy.

- Zanieczyszczenie kamieniem i innymi elementami, które osadzają się na ściankach, dnie i elementach mechanicznych spłuczki, uniemożliwiając prawidłowe funkcjonowanie. Okresowo powinniśmy dokonywać odkamienienia i oczyszczenia wszelkich powierzchni WC.

Uwaga: wymiany części kompaktowego WC (spłuczki, miski, łączeń) powinniśmy dokonywać, zamieniając je na elementy o tych samych wymiarach, dokładnie pasujących do urządzenia. Nazwa, typ WC oraz jego części określone są w instrukcji montażu, dołączonej zwykle przez producenta, dlatego warto więc ją zachować.

Data publikacji: 28.01.2016