Jak stworzyć sieć LAN we własnym domu?

Mało kto obecnie wyobraża sobie życie bez komputerów, smartfonów czy innych przedstawicieli elektroniki użytkowej. Ich wspólnym mianownikiem, decydującym często o ich użyteczności, jest możliwość połączenia ich w sieć umożliwiającą wymianę informacji między sobą. Sieć LAN stanowi najprostszy przykład tego rodzaju sieci. Jak zainicjować ją we własnym domu?

Jak stworzyć sieć LAN we własnym domu?

Czym jest sieci LAN?

Sieć LAN (ang. Local Area Network) to sieć małoobszarowa. Najczęściej zamyka się ona w kilku sąsiadujących ze sobą pomieszczeniach: w domu, w pracowni, w szkole czy zakładzie pracy.

Jej początki sięgają lat 70., wówczas to firma Xerox stworzyła pierwszy model sieci wraz ze standardami. Sieć tego typu nazwano Ethernet i choć po drodze przechodziła ewolucyjne zmiany, stosowana jest do dziś.

Sieć LAN może stanowić samodzielny i niezależny byt, jak i również wchodzić w skład większych, rozleglejszych sieci. Specyficzną formą sieci LAN jest WLAN (ang. Wireless Local Area Network), różni się ona rodzajem tylko medium transmisyjnym. LAN realizowany jest przewodowo, WLAN – bezprzewodowo. Synonimem WLAN jest popularne Wi-Fi.
 

Czy wiesz, że…?

Obok sieci lokalnych wyróżniamy również inne sieci. Sieć miejska (MAN – ang. Metropolitan Area Network) najczęściej obejmuje obszar miasta lub całej aglomeracji. Z kolei WAN (ang. Wide Area Network) jest to już sieć rozległa, która łączy ze sobą sieci LAN oraz MAN i może wykraczać poza obszar miasta, państwa a nawet kontynentu.

Jak stworzyć sieć LAN we własnym domu?

Najprostsza sieć LAN

Aby stworzyć najprostszą sieć LAN, wystarczy połączyć przewodem komputerowym dwa komputery wyposażone w kartę sieciową. Następnie musimy odpowiednio skonfigurować zainicjowane połączenie. Składają się na to następujące czynności dla systemu operacyjnego Windows (należy je wykonać dla obydwu komputerów):

  • W zaawansowanych ustawieniach udostępniania (Panel Sterowania → Sieć i Internet → Centrum udostępniania) włączenie odnajdywania sieci, włączenie udostępniania plików i drukarek;
  • Ustawienie takiej samej dla obu komputerów grupy roboczej (Panel Sterowania → Wszystkie elementy Panelu sterowania → System);
  • We właściwościach połączenia lokalnego, dla protokołu internetowego 4 (TCP/IPv4) włączenie opcji „Uzyskaj adres IP automatycznie”, można też wpisać ręcznie Adres IP: 192.168.0.1 dla pierwszego komputera i 192.168.0.2 dla drugiego.

Rozbudowa sieci LAN

Jeśli pragniemy połączyć większą ilość komputerów, będziemy potrzebować dodatkowych urządzeń:

  • Przełączniki sieciowe (ang. Switche) – to proste w obsłudze urządzenia, które pozwalają na łączenie kilka komputerów. Switch przesyła pakiety danych między urządzeniami do niego podłączonymi na podstawie adresów fizycznych MAC (ang. Medium Access Control Adress)
  • Rutery – często mylone ze Switchami, ze względu na ich podobieństwo zewnętrzne. O ile switche posługują się adresami MAC, o tyle rutery przesyłają pakiety, biorąc pod uwagę adresy IP (ang. Internet Protocol). To właśnie to urządzenie pozwala najprościej stworzyć punkt dostępowy do internetu, konwertując sygnał z modemu internetowego (protokół PPP) do sieci LAN/WLAN (protokół TCP/IP).

Data publikacji: 05.01.2018