Produkty

Jak zabezpieczyć dom przed ogniem?

Jak zabezpieczyć dom przed ogniem?

O zabezpieczeniu domu przed ogniem najlepiej zacząć myśleć już na etapie planowania i realizowania budowy. O czym powinniśmy pamiętać, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozprzestrzeniania się ognia w naszym domu?

gaśnicaOdporność ogniowa

Przez odporność ogniową rozumiemy zdolność elementów budynku do spełniania pewnych wymogów w czasie trwania pożaru. Odporność określa się ilością czasu możliwego do przetrzymania ognia, bez wyraźnych strat wywołanych jego działaniem.

Odporność ta dotyczy poszczególnych elementów i rodzajów konstrukcji budynku. Odpowiednio oznaczamy i określamy kryteria odporności:

- R – (kryterium nośności) – dla nośności ogniowej elementu, czyli czas, jaki dana konstrukcja przetrzyma w trakcie pożaru,

- E – (kryterium szczelności ogniowej) – oznacza czas, przez jaki przegroda utrzyma swą szczelność konstrukcyjną,

- I – (kryterium izolacyjności) – czas upływający do osiągnięcia temperatury 140° C na powierzchni drugiej strony przegrody,

- W – (kryterium radiacji ogniowej) – określa gęstość strumienia ciepła, czyli czas, do którego nie będzie on powodował zapalenia materiałów czy oparzeń ludzi. Jeśli spełnione są kryteria E oraz I – to ograniczenie promieniowania cieplnego także jest już zrealizowane.

Właściwości elementów budynków dotyczące odporności ogniowej są oznaczane klasami takimi jak: R, RE, E, EI oraz REI wraz z oznaczeniem (przy tych symbolach) wielkości czasu w minutach, np. 30, 60, 90, 120.

Klasa odporności budynkupianka montażowa ognioochronna castorama

Zespół ognioodporności poszczególnych elementów konstrukcyjnych decyduje o klasie ognioodporności całego budynku. Są to klasy oznaczane  symbolami, od A do E, począwszy od najmniej do najłatwiej palnych.

Przykładowo, w budynku o klasie ognioodporności A spełnione powinny być poniższe warunki:

- główna konstrukcja nośna powinna mieć klasę R 240, czyli nośność budynku będzie się utrzymywała przez 240 min od kontaktu z ogniem,

- konstrukcja dachu –  R 30,

- stropu, REI 120,

- ścian zewnętrznych, EI 120,

- ścian wewnętrznych, EI 60,

- pokrycia dachu –  E 30.

W klasie odporności na ogień C – czasy przetrwania (w minutach) są już o połowę krótsze, a w klasie D – stanowią połowę tych z klasy C. Natomiast klasa E nie posiada już żadnych właściwości przeciwpożarowych.

Jak zadbać o bezpieczeństwo?

Zdecydowana większość pożarów ma miejsce w domach pełniących funkcje mieszkalne – aż 78%. Pozostałe pożary dotyczą budynków użyteczności publicznej – 9%, a 13% – budynków przemysłowych lub magazynów. Żeby zwiększyć bezpieczeństwo w budynkach mieszkalnych, warto  zadbać o taki podział ich przestrzeni, żeby uniemożliwić rozprzestrzenianie się ognia. 

Ściany i wszelkie przegrody będą w stanie najdłużej oddzielić strefę ognia od reszty przestrzeni, jeśli:

- wykonane są z materiałów niepalnych,

- nie powinny mieć wypełnienia luksferami czy cegłami szklanymi na powierzchni większej niż 10% ściany,

- otwory zamykane (drzwi, okna) nie powinny zajmować więcej niż 25% powierzchni ściany,

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne mogą być przeprowadzane przez ścianę tylko wówczas, jeśli będą z materiałów niepalnych i nie będą przez nie przepływały gazy czy opary wybuchowe. Powinny też one posiadać samozamykające, odporne klapy odcinające.

Pamiętajmy, aby zadbać o profesjonalne obliczenia konstruktorów dotyczące wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych ścian wypełniających. Właściwe wyliczenia odnoszące się do sposobu konstrukcji poszczególnych przegród powinny zapobiegać powstawaniu w nich rys i pęknięć, nawet pod wpływem trudnych warunków. Zwiększy to znacznie ich odporność ogniową.

Jeśli zapewnimy dla naszego domu solidne, konstrukcyjne podstawy, na co dzień wystarczy zachowanie zwykłej ostrożności. Niezbędne przy tym będą:

- regularne przeglądy i kontrole instalacji elektrycznych i gazowych,

- wyłączanie niepotrzebnych sprzętów i urządzeń elektrycznych, szczególnie podczas naszych nieobecności w domu,

- sprawdzanie stanu wyłączników, gniazdek i kabli elektrycznych,

- zapewnienie niezbędnego dystansu wszelkich źródeł ciepła od łatwopalnych przedmiotów.

Powinniśmy także posiadać gaśnice i podstawowy sprzęt niezbędny przy zagrożeniu ogniem, np. koce gaśnicze, niepalne środki ochronne i dobrze wyposażoną apteczkę.

Dobrze jest także wyposażyć dom w czujniki dymu i temperatury, które szybko poinformują nas o niebezpieczeństwie. Warto połączyć czujniki z całym systemem alarmowym, sygnalizującym nam np. awarię instalacji elektrycznej czy gazowej. Inteligentne czujniki samoczynnie zamykają też dopływ wody w razie wykrycia awarii, np. w przypadku powstania nieszczelności w instalacji wodno-sanitarnej.

Doradca Dział Narzędzia

Dział Narzędzia

Powiązane artykuły

Jaką gaśnicę samochodową wybrać?

Jaką gaśnicę samochodową wybrać?
Gaśnica samochodowa jest obowiązkowym wyposażeniem każdego samochodu – jej brak może nas z kolei słono kosztować. Planując zakup tego akcesorium...
Czytaj więcej

Gaśnica samochodowa – obowiązujące przepisy i zasady użytkowania

Gaśnica samochodowa – obowiązujące przepisy i zasady użytkowania
Sprawna gaśnica samochodowa użyta w odpowiednim momencie może zdusić pożar w zarodku – zanim zdąży zniszczyć cały samochód. Czy jednak je...
Czytaj więcej

Akcesoria przydatne w garażu

 Akcesoria przydatne w garażu
Wydzielona przestrzeń na samochód nie tylko ochroni go przed kradzieżą i warunkami atmosferycznymi, ale także pozwoli przeprowadzić mniejsze naprawy i...
Czytaj więcej

Komentarze

Ocena
1 komentarz
05.07.2016
Dla mnie to najgorszym zagrożeniem jest kuchenka gazowa, dlatego przerzuciłam się na indukcję i jestem zadowolona bo nawet to nie zużywa wcale tyle energii

Ocena i komentarz dla:

Jak zabezpieczyć dom przed ogniem?