Produkty

Europejska klasyfikacja ogniowa produktów budowlanych

Europejska klasyfikacja ogniowa produktów budowlanych

Zanim zdecydujemy się na kupno jakiegokolwiek wyrobu budowlanego, powinniśmy sprawdzić, czy na jego etykiecie znajduje się oznaczenie odnoszące się do europejskiej klasyfikacji ogniowej. Z jakimi symbolami możemy mieć do czynienia i o czym one mówią?

Zgodnie z normą budowlaną

Zasady klasyfikacji ogniowej dla produktów budowlanych w całej Unii Europejskiej określa w Polsce norma budowlana PN-EN 13501-1. Jest ona polską wersją normy europejskiej o dokładnie takim samym numerze, dzięki czemu odpowiada dyrektywie 89/106/EWG, odnoszącej się do bezpieczeństwa pożarowego wyrobów rząd gaśnicbudowlanych. Co bardzo ważne – powyższa norma odnosi się do wszystkich produktów budowlanych, uwzględniając także wyroby wbudowane w elementy budowlane.

Takie same warunki w całej Unii Europejskiej

Przed wyborem konkretnego produktu budowlanego możemy sprawdzić jego euroklasę, która jasno określa, jak reaguje na ogień dany materiał. Zgodnie z nazwą, poszczególna euroklasa jest wydawana dla danego wyrobu według identycznych zasad i kryteriów na terenie całej Unii Europejskiej, stąd też na coraz większej liczbie produktów w sklepach w całej Europie możemy zaobserwować stosowane oznaczenia. Tutaj warto zwrócić szczególną uwagę na siedem podstawowych klas, które, po przeprowadzeniu właściwych badań, zostają naniesione na etykiety konkretnych wyrobów. Są to kolejno: A1, A2, B, C, D, E i F (materiały podłogowe posiadają dodatkowy indeks do każdego symbolu w postaci "fl").

Cenne informacje

Podstawowe euroklasy odporności ogniowej, które są określane w normie PN-EN 13501-1, informują nas o tym, w jakim stopniu konkretny wyrób budowlany przyczynia się do rozprzestrzeniania się pożaru. Według symboli widniejących na etykietach jesteśmy w stanie ocenić ilość i szybkość wytwarzania energii podczas spalania produktu, czas do jego zapalenia podczas kontaktu z płomieniem oraz szybkość i zasięg rozprzestrzeniania się płomieni. Te parametry pozwalają nam jasno Gaśnica proszkowaocenić poziom bezpieczeństwa danego materiału budowlanego.

Hierarchia wartości

Według europejskiej normy najbezpieczniejsze pod względem zagrożenia pożarowego wyroby budowlane oznaczane są klasą A1 oraz klasami A2 i B. Pozostałe cztery podstawowe euroklasy, czyli C,D,E oraz F symbolizują produkty, które mogą doprowadzać do gwałtownego rozprzestrzeniania się ognia ze skokowym wzrostem temperatury. Poszczególne klasy różnią się przede wszystkim właściwościami i czasem rozgorzenia:

A1 – materiał niepalny / rozgorzenie: nie występuje

A2 – materiał niepalny / rozgorzenie: nie występuje

B – bardzo ograniczony udział w pożarze / rozgorzenie: nie występuje

C – ograniczony, lecz zauważalny udział w pożarze / rozgorzenie: następuje po 10 minutach

D – istotny udział w pożarze / rozgorzenie: następuje po 2 minutach, przed upływem 10

E – bardzo duży udział w pożarze / rozgorzenie: następuje przed upływem 10 minut

F – bardzo duży udział w pożarze, materiał nie spełnia żadnych wymagań

Dodatkowe symbole

Na etykietach produktów budowlanych możemy znaleźć również dwa dodatkowe symbole: „s” i „d”, zgodne z europejską klasyfikacją ogniową. Pierwszy z nich, czyli „s”, oznacza wyrób wytwarzający intensywny dym – takie produkty posiadają oznaczenia s2 oraz s3. Z kolei „d” jako dodatek do klasy podstawowej oznacza wyrób charakteryzujący się powstawaniem płonących kropli lub odpadów, które przenoszą pożar w miejsca oddalone od jego źródła.

Data publikacji 20-04-2022
Doradca Dział Budowlany

Dział Budowlany

Powiązane artykuły

Jak wybrać drzwi przeciwpożarowe?

Jak wybrać drzwi przeciwpożarowe?
Na montaż drzwi przeciwpożarowych warto zdecydować się w wielu sytuacjach. Okazują się przydatne nie tylko w dużych biurowcach czy galeriach handlowyc...
Czytaj więcej

Projekt domu z amfiladą – zalety i wady

Projekt domu z amfiladą – zalety i wady
Amfiladą nazywamy układ pomieszczeń, które połączone są ze sobą drzwiami umieszczonymi w jednej linii. Rozwiązanie takie popularne było w renesansie c...
Czytaj więcej

Jak wybrać drzwi techniczne?

Jak wybrać drzwi techniczne?
Na pozór mało istotne, sprawują tak naprawdę niezwykle ważną rolę, stanowiąc zabezpieczenie i funkcjonalny element garażu, piwnicy, strychu oraz innyc...
Czytaj więcej

Komentarze

Ocena i komentarz dla:

Europejska klasyfikacja ogniowa produktów budowlanych