Kiedy stosować reduktor ciśnienia wody?

Reduktor jest przeznaczony do utrzymywania stałego ciśnienia za głównym zaworem, gdzie niezależnie od powstających wahań, zabezpiecza całą instalację przed nadmiernym jego wzrostem. Każda poprawnie wykonana instalacja powinna być wyposażona w reduktory, co zapewni jej należytą sprawność. Warto zatem wiedzieć, kiedy stosować tego rodzaju urządzenia.

reduktor ciśnienia wody

Zmiany ciśnienia mogą być spowodowane przez wiele czynników i wynikają m.in. z nieprawidłowo zaprojektowanej instalacji wodociągowej. Często jednak wahania następują bez względu na jej stan, np. w nocy, gdy mniejszy pobór wpływa na większe ciśnienie w rurach. Może to spowodować ich uszkodzenie, co wiąże się z poważną awarią i naraża nas na niepotrzebne koszty. Defektom mogą bowiem ulegać wszelkiego rodzaju połączenia elastyczne i złącza.

Poza tym tego rodzaju regulatory zmniejszają również zużycie wody, a także wpływają na obniżenie hałasu, jeżeli taki występuje w rurach po odkręceniu kranu.

Gdzie montować?

Reduktory montujemy za wodomierzem i filtrem wody na głównym przewodzie zasilającym. Możemy je instalować również strefowo na przewodach podgrzewaczy i zasobników, jednak jest to rozwiązanie rzadziej stosowane i praktykuje się je głównie w sytuacjach, gdy dojście do głównego przyłącza jest niemożliwe.

Należy również pamiętać o montażu zaworów odcinających przed i za regulatorem, co umożliwia jego ustawienie i konserwację. Ważne jest, aby urządzenie zainstalować w pozycji pionowej, a także sprawić, że na jego korpus nie będą oddziaływały żadne dodatkowe naprężenia wywołane połączeniem. Z uwagi na to, że w sprzedaży dostępnych jest wiele modeli reduktorów, podczas ich montażu powinniśmy stosować się do zaleceń producenta.

Kiedy?

Urządzenie tego typu stosujemy w kilku przypadkach. Jednym z nich jest sytuacja, gdy ciśnienie spoczynkowe w instalacji przekracza wartość 5 barów. Innym powodem jest przekroczenie przez ciśnienie spoczynkowe przed zaworem bezpieczeństwa (np. podgrzewacza wody) 80% jego ciśnienia otwarcia.

Ciśnienie w rurach powinno być również dostosowane do możliwości urządzeń i systemów wchodzących w skład instalacji. Jeżeli jest zbyt wysokie, może skutkować ich uszkodzeniem lub nieprawidłowym funkcjonowaniem, dlatego w takim przypadku reduktor również powinien zostać zainstalowany, aby tego rodzaju awarie nie miały miejsca.

Regulatory stosujemy również wtedy, gdy w instalacji często występują wahania ciśnienia. Dzięki niemu utrzymamy stały jego poziom. Wyeliminujemy także ryzyko uderzeń hydraulicznych mogących uszkodzić instalację wodną w naszym domu. 

reduktor ciśnienia wody

Jak działa?

Reduktor sprawia, że odpowiednie ciśnienie jest utrzymane także w wyniku oddziaływania zbyt silnego strumienia wody na membranę, która unosi sprężynę. To powoduje podniesienie uszczelnienia, a tym samym osiągnięcie wymaganego ciśnienia nastawy. W przypadku spadku ciśnienia poniżej ustawionego poziomu sprężyna i uszczelnienie opadają, umożliwiając przepływ wody.

Zapobiegliwość

Jak widać, montaż reduktorów ciśnienia wody niesie ze sobą wiele korzyści. Nie tylko uchroni nas przed niepotrzebnymi dodatkowymi kosztami, ale także wpłynie na większy komfort korzystania z wody.

Pamiętajmy! Aby tego rodzaju urządzenia działały w pełni sprawnie, zadanie jego instalacji powierzmy hydraulikowi, który nie tylko prawidłowo dokona montażu, ale również odpowiednio wyreguluje reduktor, dzięki czemu będzie funkcjonował zgodnie z przeznaczeniem, a cała instalacja wodna będzie działała sprawnie.