LOTERIA URODZINOWA! Zrób zakupy i weź udział w loterii. Sprawdź szczegóły >>

Pianka PIR jako materiał izolacyjny

Pianki PIR, pomimo że w budownictwie stosowane są już od wielu lat, wciąż nie zyskały jeszcze miana bardzo popularnych. Być może głównym powodem takiego stanu rzeczy była tajemnica ich produkcji – wiedza na ten temat objęta była klauzulą tajności. Pianka PIR miała bowiem zastosowanie przede wszystkim w programach technologii militarnych oraz kosmicznych.

Pianka PIR jako materiał izolacyjny

Jako pierwszy materiał ten wprowadził na rynek koncern Huntern Panels, który początkowo wykorzystywał pianki wyłącznie do produkcji płyt izolacyjnych. Kiedy jednak 10 lat później powstało stowarzyszenie PIMA, zastosowanie materiału zaczęło się rozszerzać także na inne pola. Dzisiaj samo stowarzyszenie ma rangę organizacji międzynarodowej.

W Polsce technologię wytwarzania PIR pojawiła się dopiero w latach 90. Szybko rozpoczęto tym samym wytwarzać surowce do pianek, które pozwalały otrzymywać produkt bardzo cenny jakościowo.

PIR – czym się charakteryzuje?

PIR to nazwa określająca piankowy materiał termoizolacyjny, który należy do grupy poliuretanów. Jedną z najważniejszych cech tej pianki jest budowa chemiczna, w której warto zwrócić uwagę na obecność pierścieniowych poliizocyjanurowych wiązań chemicznych. Są one wynikiem reakcji chemicznej zachodzącej pomiędzy związkami grupy wodorotlenowej. Tak powstają układy poliizocyjanurowe, nadające piance właściwości użytkowe.

PIR ma przede wszystkim bardzo dobre właściwości fizykochemiczne. Jest wyjątkowo lekki oraz odporny na ściskanie, a także na rozciąganie. Zachowuje niezmienność liniową nawet w dużym przedziale temperatur oraz nienasiąkliwość. Jest też produktem o wysokim parametrze izolacyjności.

PIR podwyższa także bardzo mocno bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku. Sprawia, że obniża się stopień palności oraz odporności temperaturowej. W praktyce wygląda to mniej więcej tak, że podczas kontaktu z ogniem powierzchnia materiału wytwarza zwęgloną powłokę zewnętrzną. Ta skutecznie chroni strukturę materiału położonego głębiej przed przenikaniem ognia.

Ponadto zwraca się uwagę na to, że PIR:

− ma wyjątkowe właściwości izolacyjne – najniższy spośród wszystkich materiałów współczynnik przenikania ciepła,

− jest odporny na przenikanie wilgoci oraz wody,

− jest odporny na działanie rozpuszczalników,

− jest materiałem ekologicznym – nadaje się w pełni do recyklingu, nie oddziałuje też na warstwę ozonu i ogranicza emisję gazów cieplarnianych.

PIR to także materiał posiadający właściwości przechwytywania oraz tłumienia porcji energii kinetycznej. Dzięki temu często stosowany jest w systemach zabezpieczeń, które dedykowane są instalacjom działającym w sytuacjach krytycznych – w miejscach, gdzie możliwe są wybuchy o dużej sile rażenia.

Ze względu jednak na to, że pianki PIR mają nieco wyższą cenę niż tradycyjne produkty PUR, stosuje się je tylko wówczas, gdy konieczne jest użycie materiałów o podwyższonych wymaganiach ochrony przeciwogniowej.

Pianka PIR jako materiał izolacyjny

Gdzie stosować?

PIR może stanowić pokrycie połaci dachowych zarówno konstrukcji płaskich, jak i stromych, ze zróżnicowanym spadkiem. Pianki te stosuje się również przy izolacji trójwarstwowych ścian szczelinowych – umiejscawia się je wówczas w pustych strefach między sąsiadującymi warstwami muru.

Najczęściej PIR jest wykorzystywany do izolacji gotowych konstrukcji domów jednorodzinnych, bardzo popularnych w USA. Pozwalają na zachowanie odpowiednich właściwości termicznych budynku.