LOTERIA URODZINOWA! Zrób zakupy i weź udział w loterii. Sprawdź szczegóły >>

Poznaj najważniejsze przepisy dotyczące oznakowania domu

Przepisy dotyczące oznakowania domu są jasno określone w kilku dokumentach. Przygotowaliśmy skrót najważniejszych regulacji, który pozwala zorientować się, czy nasz dom i posesja są oznaczone zgodnie z prawem.

Gdzie znaleźć informacje prawne dotyczące oznakowania domu?

Znajdziemy je w kilku dokumentach:

- w kodeksie wykroczeń,
- w prawie geodezyjnym i kartograficznym,
- w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości,
- w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej.

najważniejsze przepisy dotyczące oznakowania domu

Gdzie umieścić tabliczkę z numerem domu?

Właściciele lub osoby zarządzające zabudowanymi nieruchomościami mają obowiązek umieścić numer porządkowy w widocznym miejscu. Zamocujmy tabliczkę na ścianie frontowej budynku od strony ulicy lub dojazdu, najlepiej w pobliżu wejścia do domu. Uwaga! Oznaczenie powinno być oświetlone po zmroku. Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej daje nam na to 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu takiego numeru. Na tabliczce powinna też znaleźć się nazwa ulicy czy placu lub nazwa miejscowości. Jeśli budynek jest położony w głębi nieruchomości, numer umieśćmy również na ogrodzeniu posesji, np. przy wjeździe lub furtce.

Jaka kara grozi za brak tabliczki?

Kary za brak oznaczeń na budynku ustala kodeks wykroczeń. Jeśli nie dopełnimy obowiązku zawieszenia numeru lub jeśli tabliczka będzie nieczytelna, możemy dostać grzywnę w wysokości do 250 zł. Ponadto brak oświetlenia tabliczki adresowej jest wykroczeniem ściganym z urzędu.

 

Uwaga!

Prawo może ulec zmianie – obowiązujące informacje znajdziemy zawsze w aktualnych wersjach ww. dokumentów.

Lokalne wytyczne

W niektórych miejscowościach ustalane są dodatkowe przepisy mówiące np. o tym, że tablice adresowe muszą być wieszane na ustalonej wysokości od poziomu chodnika. W przypadku budynku o długich fasadach należy zainstalować więcej niż jedną tabliczkę, np. co 50 metrów.

najważniejsze przepisy dotyczące oznakowania domu

Wybór tabliczki z numerem domu

Pamiętajmy, aby tablice numeracyjne były dobrze widoczne od strony ulicy. Numer powinien się wyróżniać z tła i być czytelny. Zadbajmy też o to, aby pasował do architektury budynku. Dostępne są znaki stylizowane na tabliczki w dawnym stylu, z ozdobnymi krojami pisma, które mogą stać się dodatkową dekoracją fasady. Do nowoczesnych budynków możemy wybrać minimalistyczne cyfry. Ważne, aby były one odporne na czynniki atmosferyczne, takie jak wilgotne powietrze, deszcz i promienie słońca.

Tabliczki z cyframi znajdziemy tutaj: cyfry i litery.

Podsumowanie

- Każda nieruchomość powinna być opatrzona tabliczką informacyjną z numerem budynku.
- Umieśćmy ją na frontowej ścianie posesji, w miejscu widocznym od strony ulicy lub wjazdu na posesję.
- Na tabliczce powinien znaleźć się numer nieruchomości i nazwa ulicy (w miejscowościach bez nazw ulic, sama nazwa miejscowości).
- Tabliczka informacyjna powinna być oświetlona w nocy.
- Jeśli budynek jest w głębi działki i trudno ją dostrzec od strony wejścia na posesję, umieśćmy tablicę numeracyjną również na ogrodzeniu.