System wentylacyjny w garażu

Garaże to dziś nieodłączne elementy większości domów jednorodzinnych czy bliźniaków. Aby we właściwy i bezpieczny sposób mogły pełnić swoją funkcję, objęto je szeregiem wymogów technicznych, które powinny spełniać. Jednym z nich jest obecność systemu wentylacyjnego. Jak powinien on wyglądać w tego typu pomieszczeniu?

System wentylacyjny w garażu

Przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wskazują, że rodzaj wentylacji zastosowanej w garażu zależy od tego, czy jest on ogrzewany, czy nie.

System wentylacyjny w garażu nieogrzewanym

Wentylacja w garażu, który nie został wyposażony w system ogrzewania, może mieć wyłącznie charakter naturalny i realizować się przez otwory wentylacyjne i nieszczelności. Otwory wentylacyjne powinny znajdować się w przeciwległych bocznych ścianach pomieszczenia bądź w bramie garażowej (lub drzwiach). Liczba otworów wentylacyjnych zależna jest od wielkości garażu, a dokładniej – liczby stanowisk. Na każde z nich powinna przypadać powierzchnia otworów równa co najmniej 400 cm2, co w przypadku pomieszczenia przeznaczonego do garażowania dwóch pojazdów oznacza powierzchnię 800 cm2.

Należy jednak zauważyć, że garaż usytuowany w bryle budynku mieszkalnego warto wyposażyć w wentylację mechaniczną. Zapobiegnie to sytuacji, gdy spaliny z garażu będą wciągane przez otwory wentylacyjne do pomieszczeń mieszkalnych. Tego typu system obejmować powinien dwa wyciągi powietrza ulokowane odpowiednio 20 cm nad poziomem posadzki i pod sufitem. Wentylacja taka uruchamia się automatycznie, gdy czujki tlenku węgla zarejestrują przekroczoną jego ilość w powietrzu. Mechanizm ten zapewnia więc odprowadzenie spalin na zewnątrz budynku i kompensację zużytego powietrza świeżym, a przy tym reguluje poziom wilgotności w garażu.

System wentylacyjny w garażu

System wentylacyjny w garażu ogrzewanym

Garaż ogrzewany wymaga profesjonalnej wentylacji grawitacyjnej. Konieczne jest w tym przypadku zamontowanie kanału wentylacyjnego o długości minimum 3 m, który zostanie wyprowadzony ponad dach. Musi on gwarantować 1,5-krotną wymianę powietrza w czasie godziny. Takie obostrzenie dotyczy garaży naziemnych lub częściowo zagłębionych.

Garaż ulokowany poniżej poziomu ziemi wymaga już wentylacji mechanicznej zaopatrzonej w czujnik mierzący stężenie tlenku węgla w powietrzu. Jeśli natomiast dysponujemy pojazdem zasilanym gazem a podłoga garażu znajduje się poniżej poziomu danego terenu, konieczne jest zastosowanie mechanizmu wyposażonego w czujnik kontrolujący stężenie gazu płynnego.

Nie wiesz, na jaki garaż się zdecydować? Zajrzyj w to miejsce.