Zasady przechowywania gazu płynnego

Gaz płynny jest paliwem, które daje nam komfort grzewczy i pozwala na korzystanie z wielu domowych urządzeń. Użytkowany w niewłaściwy sposób może jednak stanowić spore zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Kluczowe w tej sytuacji jest jego prawidłowe przechowywanie.

gaz płynny

Przechowywanie paliwa wewnątrz domu

Gaz płynny w pojedynczej butli może mieć maksymalny ładunek 11 kg. W mieszkaniu mogą się znajdować jednocześnie jedynie 2 takie butle, które podłączone są do instalacji lub bezpośrednio do konkretnych urządzeń. Powinniśmy pamiętać o tym, że zabronione jest przechowywanie butli zapasowych, które nie są podłączone do instalacji. Przy dużym poborze paliwa, takie rozwiązanie wiąże się z częstymi wymianami butli oraz jej zamarzaniem, a co za tym idzie – z przerwami w dopływie gazu w pożądane miejsca.

 

Odpowiednie warunki

Przechowywanie butli z gazem płynnym nie jest dozwolone w przypadku pomieszczeń wilgotnych, mało przewiewnych oraz znajdujących się poniżej poziomu terenu W miejscach przetrzymywania paliwa temperatura nie może zaś przekraczać 35°C, co oznacza również, że nie należy ich umieszczać w pobliżu urządzeń grzewczych – minimalna odległość od tego rodzaju urządzeń to 1,5 m (wyjątkiem są kuchnie gazowe). Pozostawiając butlę w danym miejscu, powinniśmy zwrócić również uwagę na to, aby była ona zainstalowana w pozycji pionowej. Warto zabezpieczyć ją też przed ewentualnym przewróceniem czy uderzeniem. Zawór powinien być z kolei dokładnie zaślepiony nakrętką.

gaz płynny

Przechowywania paliwa na zewnątrz domu

Innym sposobem na przechowywanie gazu płynnego jest zbiornik znajdujący się na zewnątrz budynku, którego standardowa pojemność wynosi blisko 3000 litrów. Można go umieścić bezpośrednio na działce lub też pod poziomem terenu, zyskując tym samym możliwość nabywania tańszej mieszanki propanu i butanu, także w okresie zimowym. Na zewnątrz budynku możemy też umieścić butle gazowe o pojemności do 33 kg. Muszą być one jednak odpowiednio chronione przed czynnikami atmosferycznymi i powinno się je podłączać do kolektora z rury stalowej bez szwu lub zespawanej rury przewodowej. Tego rodzaju butli nie należy przetrzymywać więcej niż 10, a ich odległość od okien i drzwi budynku powinna wynosić minimalnie 2 m.

Ważne!

Butle, w których przetrzymywany jest gaz płynny, podlegają okresowej kontroli Urzędu Dozoru Technicznego, o co dbać powinni sami właściciele. Wszelkich konserwacji i napraw powinniśmy zaś dokonywać zawsze w rozlewaniach gazu, podczas napełniania butli. Tutaj należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie przekroczyć nominalnej objętości, ponieważ może być to powodem przyrostu ciśnienia, a co za tym idzie – wybuchu gazu.