Zwalczanie chwastów – vademecum

Problem chwastów pojawia się niemal w każdym ogrodzie czy na działce. Niepożądane rośliny rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany, czerpiąc z gleby składniki odżywcze i ograniczając możliwości rozwoju roślin uprawnych i ozdobnych. Aby się ich pozbyć, możemy zastosować kilka metod – najlepiej jednak łączyć je ze sobą, by uzyskać jak najlepszy efekt. Poniżej przedstawiamy, w jaki sposób możemy walczyć z chwastami ogrodowymi, by zachować estetyczny wygląd ogrodu.

Zwalczanie chwastów

Dlaczego należy zwalczać chwasty

Chwaty są roślinami, o których obecność w ogrodzie nie musimy zabiegać – pojawiają się same i jeśli nie będziemy ich regularnie usuwać, będą zajmować coraz większy obszar. Ich nasiona roznoszone są przez wiatr lub dostają się do gleby wraz z kompostem czy obornikiem. Są także doskonale przystosowane do warunków, w jakich rosną, tworząc silny system korzeniowy bądź rozłogi. Niestety, z łatwością, z jaką się namnażają, nie idzie w parze łatwość ich usuwania – często jest to proces żmudny, a na dłuższą metę nawet nieskuteczny. Jednocześnie nie możemy z niego zrezygnować – jeśli nie będziemy regularnie niszczyć nowych okazów chwastów, nie tylko będzie ich coraz więcej, ale również pogorszą się warunki, w jakich będą rozwijać się nasze warzywa, owoce czy rośliny ozdobne. Chwasty czerpią bowiem z gleby wodę i składniki niezbędne do życia, pozbawiając ich innych roślin. Rosną w szybkim tempie, zagłuszając hodowane przez nas gatunki i ograniczając im dostęp do promieni słonecznych. Nie bez znaczenia pozostaje również aspekt estetyczny. Ogród pełen chwastów nie prezentuje się elegancko, a także nie zachęca do spędzania w nim czasu. Z powyższych przyczyn zwalczanie chwastów powinno wejść w nawyk każdego ogrodnika, tym bardziej że liczba gatunków, które mogą pojawić się w naszym ogrodzie, jest bardzo długa. 

Popularne chwasty ogrodowe

Wśród licznych chwastów, które najczęściej rozwijają się na naszym przydomowym terenie, znajdziemy m.in. następujące ich gatunki: pokrzywa zwyczajna, babka lancetowata, podagrycznik pospolity, mniszek lekarski, komosa biała, żółtlica drobnokwiatowa, perz właściwy, powój polny, tasznik pospolity, rdest ptasi, bylica pospolita, starzec, jasnota purpurowa, koniczyna polna i łąkowa, ostrożeń lancetowaty, rumianek bezpromieniowy i chwastnica jednostronna. Lista ta nie jest oczywiście zamknięta i liczy znacznie więcej gatunków. Należy zwrócić uwagę, że wśród niepożądanych roślin znajdują się wysokie byliny, rośliny jednoroczne, a także gatunki wytwarzające długi system podziemnych kłączy, rozłogów bądź korzeni sięgających nawet kilkadziesiąt centymetrów w głąb gleby. Pośród chwastów typowych dla trawników znajdziemy także te, które porastają grządki warzywne, kwiatowe rabatki czy obrzeża murów. Jedne z nich pojawiają się na stanowiskach cienistych i wilgotnych, inne z kolei typowe są dla miejsc nasłonecznionych i lekkich, piaszczystych gleb. Różnorodność chwastów sprawia, że pojawiają się one w każdych warunkach i na każdej glebie – możemy być więc pewni, że wyrosną również w naszym ogrodzie.

Rada eksperta:

Do najczęściej występujących chwastów zaliczyć można mniszka pospolitego, babkę lancetowatą, perz, koniczynę czy pokrzywę. Warto jednak wspomnieć, że o ile są one utrapieniem dla ogrodników, właściwie wykorzystane mają także właściwości lecznicze.

Metody zwalczania chwastów

Chwasty możemy zwalczać, stosując dwie podstawowe metody: mechaniczną oraz chemiczną.

Metody mechaniczne

Mechaniczna walka z chwastami odbywa się zwykle przy użyciu własnych rąk oraz przeznaczonych do tego celu sprzętów. Polega ona na usunięciu z ziemi całej rośliny – jej podziemnej i naziemnej części. Rośliny o płytkim systemie korzeniowym możemy usuwać rękoma, lecz lepszy efekt gwarantuje nam wykorzystanie w tym celu odpowiednich narzędzi.

 

Zwalczanie chwastów

Tradycyjne narzędzia ogrodowe – do tradycyjnych narzędzi ogrodowych, które usprawnią wyrywanie chwastów, należą np. trójząb, graca, pazurki czy motyka. Ich głównym zadaniem jest rozluźnienie gleby, w której rośną chwasty, co umożliwia nam następnie usunięcie ich wraz z systemem korzeniowym. Motyka posłuży również do zerwania z podłoża warstwy mchu.

Narzędzia do usuwania chwastów – o ile wymienione powyżej narzędzia mają charakter uniwersalny i znajdą zastosowanie podczas wielu różnych prac, o tyle wycinaki i wyrywacze do chwastów skonstruowane zostały specjalnie do walki z tego typu roślinami.

Wyrywacz do chwastów jest urządzeniem, którego część robocza osadzona została na długim trzonku. Umożliwia on wbicie ostrza w ziemię i uchwycenie całego korzenia chwastu. Jego konstrukcja przystosowana jest szczególnie do usuwania mniszka lekarskiego, którego korzeń przybiera formę długiego pnia. Mniejszy od wyrywacza wycinak ma takie samo zastosowanie – jego budowa jest natomiast znacznie prostsza, a gabaryty mniejsze

Wertykulator sprawdzi się natomiast w sytuacji, gdy na naszym trawniku pojawia się mech. Rozcinając kępy trawy i pobudzając je do rozkrzewiania się (co jest głównym zadaniem tego typu urządzenia) umożliwia jednoczesne zdarcie miękkich poduch z podłoża.

Rada eksperta:

Mechaniczne usuwanie chwastów pozwala ograniczyć ich namnażanie się i rozprzestrzenianie. Nie gwarantuje jednak, że usuniemy z gleby całą roślinę. Dlatego uzupełnieniem metod mechanicznych powinny być środki chemiczne, które uznaje się obecnie za najskuteczniejszy sposób ograniczenia populacji chwastów.

Zwalczanie chwastów

Metody chemiczne

Najskuteczniejszą metodą walki z chwastami są preparaty chemiczne, zwane herbicydami. Można podzielić je na dwie grupy: środki selektywne i ogólne.

Środki selektywne – preparaty tego typu działają wyłącznie na chwasty, pozostawiając rośliny ozdobne czy uprawne w nienaruszonym stanie. Z tego względu polecane są one do odchwaszczania trawników – nie powodują bowiem obumarcia trawy. Znajdą również zastosowanie na grządkach warzywnych czy rabatach, gdzie chcemy usunąć tylko niepożądane okazy roślin. Stosuje się je do wszystkich gatunków chwastów, a wśród nich znajdziemy także te, które spowodują obumarcie mchu. Poza środkami uniwersalnymi spotkamy się także z tymi, które przeznaczone są do zwalczania konkretnego gatunku chwastu. Środki selektywne dostępne są zarówno w postaci gotowej do użytku, w formie sprayu, granulatu czy proszku, jak i w postaci koncentratów, które wystarczają na odchwaszczenie terenów o dużej powierzchni.

Środki nieselektywne (totalne) – podobnie jak preparaty selektywne, środki nieselektywne przeznaczone są do zwalczania wszystkich chwastów. Mają jednak działanie ogólne (tzw. herbicydy układowe) – nie tylko wnikają w głąb roślin, rozchodząc się po wszystkich ich częściach włącznie z systemem korzeniowym, ale zagrażają również roślinom uprawnym i ozdobnym. Z tego powodu nie zaleca się stosowania ich na trawnikach bądź w miejscach, gdzie chwasty wyrastają spośród kwiatów czy warzyw. Niektóre z herbicydów tego typu mają również charakter kontaktowy – powodują obumarcie wyłącznie tych części chwastów (i roślin uprawnych), które miały kontakt z preparatem. Ponieważ środki nieselektywne zwalczają wszystkie rośliny porastające dany teren, najlepiej sprawdzają się w miejscach, które dopiero przygotowujemy pod uprawę. Środki tego typu nie pozostają również obojętne dla gleby lub wody. Dostępne są w formie gotowej do użytku oraz w postaci koncentratów

Rada eksperta

W zależności od rodzaju wybranego preparatu oraz sposobu jego aplikacji, na pierwsze efekty przyjdzie nam poczekać krócej lub dłużej. W przypadku herbicydów kontaktowych chwasty mogą zacząć obumierać nawet już po kilkunastu godzinach od momentu użycia środka. Herbicydy układowe zaczynają przynosić rezultaty dopiero po tygodniu lub dwóch od ich zastosowania.

Zasady pielenia

Walka z chwastami przyniesie oczekiwane efekty, jeśli będziemy stosować się do kilku zasad. Poza stosowaniem metod chemicznych i mechanicznych warto także zadbać o kilka dodatkowych elementów, które pozwolą nam ograniczyć rozwój nowych okazów. Oto, o czym warto pamiętać, by efektywnie zwalczać chwasty:

pielenie powinno odbywać się regularnie – chwasty usuwamy przez cały sezon wegetacyjny, zwykle od wiosny do późnej jesieni, a nawet do początków zimy;

chwasty usuwamy w jak najwcześniejszej fazie ich rozwoju – małe rośliny posiadają płytki i słabo rozwinięty system korzeniowy, co w zdecydowany sposób ułatwia całkowite ich usunięcie z gleby;

- teren, który przygotowujemy pod uprawę, powinien zostać odchwaszczony, zanim obsadzimy go wybranymi gatunkami roślin;

- decydując się na herbicydy, stosujmy je tylko w takiej ilości, jaką zaleca producent danego środka;- dla efektywności herbicydów ważne jest również stosowanie ich w optymalnych dla ich działania warunkach, wskazanych przez producenta danego preparatu;

- pokrycie danego obszaru folią ogranicza dostęp do gleby światła słonecznego, co uniemożliwia rozwój chwastów, a w konsekwencji powoduje także ich obumarcie.

 Rada eksperta

Ściółkowanie roślin, przy których jest to zalecane, pozwala przede wszystkim ochronić glebę przed wyparowywaniem z niej wody. Dodatkową jego zaletą jest jednak fakt, że w znaczny sposób ograniczy również rozwój chwastów