8 błędów popełnianych przy budowie podjazdu

Podjazd do domu i garażu ma ogromne znaczenie praktyczne i estetyczne. Podczas jego budowy można popełnić wiele błędów, które zaważą na wyglądzie i funkcjonalności konstrukcji. Unikając ich, zyskamy trwałą oraz dobrze prezentującą się drogę do domu. Oto 8 najczęściej popełnianych przy budowie podjazdu błędów.

8 błędów popełnianych przy budowie podjazdu

1. Brak projektu

Budowanie podjazdu należy zacząć od rzetelnego planowania. Pozwoli to uniknąć większości najczęściej popełnianych błędów. Projekt można wykonać samodzielnie, zlecić go architektowi lub firmie, która będzie układać nawierzchnię. W planie należy uwzględnić pochylenie terenu, głębokość wykopu, poziom podjazdu w stosunku do otoczenia, ujście wody deszczowej oraz instalacje przebiegające pod podjazdem.

Przeczytaj także: Pomysły na ścieżki w ogrodzie

2. Niedopasowanie do otoczenia

Rodzaj, kolor i ułożenie nawierzchni powinny być dopasowane do terenu znajdującego się wokół podjazdu. Wybierając pokrycie, warto zwracać uwagę na kolor elewacji domu, aranżację ogrodu oraz inne elementy, takie jak styl małej architektury czy mebli. Kolorystyka nawierzchni nie może być również zbyt jasna, ponieważ poruszający się po niej samochód będzie ją brudził. Musi być również łatwa do utrzymania w czystości, aby bez problemu można było zmyć z niej na przykład plamy z oleju.

3. Nieprawidłowe wytyczenie miejsca

Wytyczając miejsce, po którym będzie się poruszał samochód, trzeba ustalić jego szerokość. Najmniejsza z praktykowanych to 2,8 metra. Jeśli posiadamy szeroki wjazd do garażu lub duży samochód, to z pewnością potrzebujemy większego podjazdu. Zbyt wąski będzie utrudniał manewrowanie pojazdem i wysiadanie z niego – może się okazać, że samochód się mieści, a pasażerowie wysiadają z niego na trawnik, co przekłada się na niszczenie ogrodu latem, a zimą czy w czasie ulewnych deszczów może być bardzo uciążliwe dla gości i mieszkańców. Przed rozpoczęciem budowy krawędzie podjazdu należy wytyczyć za pomocą linki lub drutu – jest to nie tylko wskazówka dla budowniczych, ale również sposób pozwalający na wizualizowanie sobie ostatecznego wyglądu podjazdu.

4. Nieprawidłowo przygotowana nawierzchnia

Przystępując do budowy podjazdu, należy zacząć od wykonania wykopu. Warto usunąć wierzchnią warstwę ziemi, aby wykorzystać ją w innej części ogrodu. Następnie przygotowuje się podbudowę, składającą się ze spodniej warstwy odsączającej, warstwy nośnej z dobrze zagęszczonego kamienia łupanego oraz warstwy wyrównującej. Dodatkowo można położyć geowłókninę, która zapobiegnie mieszaniu się warstw. Powierzchnia musi być dobrze wyprofilowana i utwardzona przed położeniem właściwej nawierzchni.

5. Niewłaściwy poziom podjazdu

Aby podjazd był maksymalnie praktyczny, warto zadbać nie tylko o jego szerokość, ale także poziom i ułożenie względem otoczenia. Jeśli garaż lub dom położony jest na wzniesieniu, to wykonanie tego zadania jest łatwiejsze. Powierzchnia podjazdu powinna być bowiem pochylona o 2-3 stopnie, aby zapewnić spadek wody. Deszczówkę powinno się odprowadzać w kierunku od domu, na przykład na trawnik lub na boczne płyty ściekowe. Podjazd musi być też odpowiednio ułożony względem elementów ogrodu – na równi z trawnikiem, aby ułatwić koszenie trawy, a powyżej rabat czy kwietników, dzięki czemu ziemia nie będzie się osypywać na drogę.

6. Niezapewnienie ujścia wodzie deszczowej

Zwykle odpowiednie pochylenie podjazdu wystarczy, aby woda znalazła ujście. Jeśli teren opada w kierunku budynku, to niezbędne jest też stworzenie załamania, w którym umieszczone zostanie odwodnienie liniowe. Dzięki niemu woda nie będzie podmywać ścian budynku ani też wpływać do garażu.

Zobacz też: Wyroby betonowe do ogrodu − poznaj nasze pomysły

8 błędów popełnianych przy budowie podjazdu

7. Źle dobrana lub położona nawierzchnia

Wybór nawierzchni zależy w dużej mierze od naszego gustu i dopasowania do otoczenia. Jeśli garaż znajduje się poniżej gruntu, to ze względów bezpieczeństwa należy wybrać szorstką nawierzchnię. Przed położeniem kostki wibroprasowanej zaleca się wykonanie analizy geotechnicznej podłoża, aby uniknąć wypiętrzania czy odbarwiania się kostki. Bardzo istotnej jest również dobranie grubości nawierzchni do nacisku, jaki będzie na nią wywierany. Zbyt cienka warstwa może kruszyć się i pękać.

8. Brak konserwacji

O wygląd podjazdu należy dbać także po zakończeniu prac budowlanych. Jeśli wybraliśmy kostkę brukową lub kamień, to co jakiś czas należy usunąć chwasty rosnące pomiędzy poszczególnymi elementami oraz podsypywać fugi piaskiem. Regularnie kosimy też trawę rosnącą pomiędzy otworami kostki ażurowej. Naturalny kamień, a także beton, można zabezpieczyć specjalnymi środkami do pielęgnacji tych materiałów. Poza tym wszystkie powierzchnie należy regularnie myć z błota i plam z płynów samochodowych.