Balkon, taras z posadzką ceramiczną - jak poradzić sobie z problemami?

Tarasy i balkony, oprócz niewątpliwej funkcji użytkowej, są istotnym elementem architektury wznoszonych budynków. Niestety, stanowią one również ten element budynku, który sprawia użytkownikom najwięcej problemów związanych z trwałością warstw posadzkowych.

Balkon, taras z posadzką ceramiczną

Problemy:

Zwykle destrukcja tarasu i balkonu rozpoczyna się od strefy okapowej.  Najbardziej popularną formą wykończenia tarasów i balkonów jest posadzka z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej z izolacją podpłytkową z zaprawy uszczelniającej. Powszechnie wykonywane okapniki z powlekanych blach stalowych ulegają szybkiej korozji, a krawędzie posadzki wzdłuż okapników – rozszczelnieniu. W prostej linii prowadzi to do zniszczenia całej posadzki i powstawania przecieków tarasu i balkonu.

Rozwiązanie systemowe:

Obecnie najbardziej popularnym systemem wykonania warstw posadzkowych na balkonach i tarasach jest system oparty na zastosowaniu izolacji z zaprawy uszczelniającej, na której układa się bezpośrednio płytki ceramiczne na zaprawie klejowej. Istotnym elementem systemu jest właściwe wykończenie strefy okapowej. Można to osiągnąć, stosując profil okapowy K100. Wykonany z aluminium profil pokryty jest wysokiej jakości powłoką poliestrową, zapewniającą pełną odporność na korozję, nadając profilowi estetyczny i trwały wygląd. Oprócz profili prostych K100 dostępne są narożniki i łączniki profili.

Montaż:

W podkładzie, wzdłuż krawędzi balkonu wykonujemy uskok na głębokość około 3 mm i szerokości 80 mm. Celem ułatwienia pracy możemy posłużyć się dostępnym z profilami, szablonem ABS. Postępując zgodnie z instrukcją montażu, w pierwszej kolejności osadzamy narożniki, a następnie profile proste. Narożniki i profile instalowane są na zaprawie uszczelniającej i dodatkowo mocowane mechaniczne kołkami rozporowymi. Wzdłuż krawędzi wewnętrznej profilu wklejamy na zaprawie uszczelniającej taśmę uszczelniającą celem wzmocnienia połączenia profilu z podkładem. Kolejną czynnością jest ułożenie warstwy izolacji z zaprawy uszczelniającej. Tę czynność, jak i następną – układanie płytek na zaprawie klejowej, wykonujemy zgodnie z instrukcjami producenta zaprawy uszczelniającej i zaprawy klejowej.

Należy zadbać, aby spoiny pomiędzy płytkami nie były węższe niż 5 mm, a posadzka właściwie dobrane dylatacje, które należy wypełnić elastycznym uszczelnieniem właściwym do stosowania do zewnątrz.

Balkon, taras z posadzką ceramiczną

Podsumowanie

Bardzo ważne jest, aby zakupione materiały przeznaczone były do stosowania na zewnątrz budynku. Jakikolwiek kompromis w doborze materiałów lub zaniedbania poczynione w trakcie wykonywania prac doprowadzą do konieczności poprawek, a w efekcie do poniesienia dodatkowych kosztów.

Profile okapowe Renoplast, w tym profil K100, są w pełni kompatybilne z systemowymi rozwiązaniami czołowych producentów chemii budowlanej, takimi jak Atlas, Mapei i Henkel.