Zyskaj do 200 zł rabatu na całe zakupy online! Sprawdź szczegóły akcji tutaj >>

icon
25.02 - niedziela niehandlowa. Kupuj na castorama.pl
icon
25.02 - niedziela niehandlowa. Kupuj na castorama.pl

Balustrady mocowane od góry posadzki balkonu

Balustrady balkonów i tarasów, a w szczególności ich mocowanie stanowią nie lada wyzwanie. Istotne jest aby zamocowanie balustrady w konstrukcji balkonu czy tarasu było odpowiednio wytrzymałe, pozwalając na bezpieczne użytkowanie. Niemniej istotne jest zapewnienie szczelności w miejscach mocowań balustrady.

Wiele poradników czy informacji technicznych zaleca mocowanie balustrad do czoła lub od spodu płyty balkonowej. Nie zawsze takie mocowanie jest możliwe do zrealizowania, ograniczenia są spowodowane przyjętymi rozwiązaniami projektowymi w przypadku nowo wznoszonych budynków lub koniecznością odtworzenia istniejących balustrad mocowanych od góry płyty balkonowej w przypadku budynków modernizowanych. Nie trudno zauważyć że w istniejących budynkach  i tych nowo wznoszonych ten sposób mocowania balustrady jest najczęściej spotykany.

Na rynku spotykamy wielu producentów systemowych balustrad z różnymi rozwiązaniami mocowania słupków. W praktyce najczęściej montaż balustrad wykonywany jest po zakończeniu prac budowlanych związanych z wykończeniem posadzi balkonu lub tarasu. Sprowadza się on do wiercenia otworów pod kotwy mocujące balustradę, przez wykonane już warstwy i osadzenie w nich kotew  To najbardziej ryzykowny z możliwych sposobów mocowania, gdyż w praktyce wiercenie otworów  narusza szczelność warstwy hydroizolacji a już na pewno nie pozwala osadzić kotwy w sposób kontrolowany.

Osadzenie elementu mocującego słupek balustrady powinno być wykonane w sposób zapewniający odpowiednią wytrzymałość i szczelność. Wytrzymałość mocowania uzyskamy poprzez dobór odpowiedniej kotwy lub marki, jej mocowanie w odpowiednio grubym i sztywnym podkładzie i długości uwzględniająca grubości warstw posadzkowych. Szczelność w strefie mocowania kotwy  lub marki, zapewnia odpowiednio wykonane połączenie izolacji z kotwą lub marką oraz właściwe wykończenie na poziomie posadzki.

Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono dwa przykładowe mocowania słupka balustrady. 

rysunek 1rysuenk 2

Osadzane elementy kotwiące powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Szczególnie dotyczy to elementów kotew lub marek stalowych kiedy hydroizolacja wykonana jest z zaprawy uszczelniającej. Jeśli powłoka antykorozyjna nie jest naniesiona przez producenta elementów mocujących, należy na oczyszczoną powierzchnię nanieść dwie warstwy odpowiedniej farby podkładowej (w praktyce najczęściej stosowana jest farba epoksydowa).

Drugim istotnym elementem jest zapewnienie szczelności mocowania. Jak pokazano na rysunkach z przykładowym osadzaniem elementu mocującego słupek balustrady, izolacja powinna być wyprowadzona na ten element kotwiący, najwyżej jak pozwala na to grubość warstw posadzkowych. Istotny jest rodzaj izolacji w kontekście użytego elementu mocującego. Jeśli izolacja wykonana jest z materiałów powłokowych - bezspoinowych (np. zaprawa uszczelniająca) należy zadbać tylko o dokładne i szczelne połączenie izolacji na styku z elementem kotwiącym i jej  wyprowadzenie na ten element.

Układając posadzkę należy wokół elementu mocującego wykonać szczelinę o szerokości 6-8 mm. Szczelinę tą wypełniamy masą trwale plastyczną właściwą do zastosowań zewnętrznych (Fot 1).

Balustrady

 Uszczelnienie elastyczne nie powinno wychodzić na element mocujący wyżej niż 2-3 mm od poziomu posadzki. W przypadku remontu balkonu z założeniem pozostawienia balustrady sprzed remontu, po rozbiórce warstw posadzkowych, należy dokonać oceny czy istniejący element mocujący jest właściwy w kontekście zamierzonej technologii wykonania warstw posadzkowych oraz czy jego stan techniczny pozwala na kontynuację robót. Jeśli tak, to właściwe uszczelnienie balkonów należy zapewnić w analogiczny sposób jak w przypadku nowych balustrad.

 

Data publikacji: 12.08.2015