Budowa domku na działce

Rodzinne i pracownicze ogródki działkowe oraz inne formy wspólnotowej uprawy ziemi cieszą się nadal sporą popularnością w naszym kraju. Najczęściej zaopatrzone są one w altany lub szopy, w których można trzymać narzędzia i płody rolne. Jakie formalności należy spełnić przed postawieniem takiego domku i jakie mogą czekać na nas trudności?

Budowa domku na działce

Budowa na ogródkach

Specyficzna natura organizacji własnościowej ROD ma swoje odzwierciedlenie w nowelizacji ustawy Prawo budowlane z 2014 roku, która pozwala na terenie rodzinnych i pracowniczych ogródków działkowych na postawienie altan oraz budynków gospodarczych do 35 m². Jest to rozmiar pełnej powierzchni zabudowy, więc obejmuje tylko obrys zewnętrznych ścian wykończonego budynku na działce, bez schodów, podjazdów, tarasów czy werandy. Wysokość takiej konstrukcji nie może przekraczać 5 m przy dachu spadzistym i 4 m w przypadku dachu płaskiego.

Taka inwestycja wymaga jednak zgłoszenia do zarządu ogródków działkowych i pozytywnego rozpatrzenia prośby. Zwyczajowo nie ma przeciwwskazań przed taką budową, przypadki odmów są sporadyczne i mogą zostać zaskarżone w trybie przewidzianym przez związek działkowy, do którego zalicza się dana jednostka. Nie ma obowiązku zgłaszania inwestycji innym organom.

Inne budynki gospodarcze

Oprócz tego na działkach nieskupionych w strukturach ROD lub POD prawo budowlane zezwala na konstrukcje poniżej 25 m² powierzchni użytkowej w liczbie dwóch na każde 500 m² nieruchomości. Wymaga jednak zgłoszenia do organów władzy samorządowej (Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta w przypadku miast na prawach powiatu), w innym przypadku jest samowolą budowlaną. Na rozpatrzenie wniosku urząd ma 30 dni, brak sprzeciwu oznacza możliwość przystąpienia do prac. Możliwość budowy bez pozwolenia obejmuje parterowe budynki gospodarcze, altany, wiaty, szopy i oranżerie.

Obowiązkowi wystąpienia o pozwolenie na budowę nie podlegają również przyłącza wyżej wymienionych struktur, a więc wszystkie prace związane z doprowadzeniem mediów do altan i domków działkowych.

Budowa domku na działce

Kształt

Prawo budowlane nie precyzuje pojęcia „budynek gospodarczy” poza maksymalną dozwoloną wysokością. Oznacza to, że projekt może przybrać dowolny kształt, a rodzaj użytych materiałów nie jest limitowany. Budynek może też zostać podzielony na mniejsze pomieszczenia, dowolnie umeblowany i wyposażony, możliwe jest także wykonanie poddasza, które nie zalicza się do powierzchni użytkowej. Przy odpowiednim projekcie oznacza to możliwość rozszerzenia przestrzeni do zagospodarowania, oczywiście pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości.

Przepisy nie precyzują także rodzaju użytych fundamentów, dlatego możemy rozważyć wykorzystanie płyty, kopanych fundamentów, drewnianych bali, bloczków czy słupów betonowych. Naszym ograniczeniem będą oczywiście ogólne przepisy prawa budowlanego, dlatego musimy mieć je na uwadze.

Realizacja

Ogródki działkowe nie są wdzięcznym miejscem do sprowadzania ciężkiego sprzętu i zaawansowanych prac budowlanych, dlatego nasz projekt powinien być możliwie minimalistyczny, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę rozmiary naszego terenu. Jest to jednak okazja do urzeczywistnienia projektu własnoręcznie, co będzie dobrą wprawką przed następnymi. Na rynku nie brakuje także gotowych rozwiązań, zazwyczaj wykonanych z drewna, wówczas naszym obowiązkiem pozostanie przygotowanie podstawy do osadzenia budynku.

Ważnym elementem jest dostępność do mediów, ponieważ nie na wszystkich ogródkach działkowych mamy do czynienia z instalacją wodną i elektryczną. Wówczas musimy koniecznie wziąć pod uwagę zbiorniki lub agregaty i kompresory. W niektórych przypadkach odpowiednio wykonany domek może posłużyć nawet jako wakacyjna dacza, w której można spokojnie spędzić noc i obudzić się w otoczeniu przyrody.