Produkty

Co to jest ciepłomierz i jaką pełni funkcję?

Co to jest ciepłomierz i jaką pełni funkcję?

Ciepłomierze to, najprościej mówiąc, te urządzenia, które niezbędne są w każdym domu po to, aby móc zaoszczędzić na ogrzewaniu. Ich wskazówki pokazują nam bardzo dokładnie, ile ciepła zostało pobrane. Użytkownicy otrzymują zatem czytelną informację o tym, czy powinni pomyśleć o oszczędnościach.

Ciepłomierze – przekładając nazwę na działanie – to urządzenia informujące nas o ilości pobieranego ciepła. Najczęściej instaluje się je w budynkach, w których mieszkania wynajmuje się innym osobom. Na ich podstawie można bowiem wystawić odbiorcy rachunek za ilość dostarczonego ciepła.ciepłomierz

Obowiązek instalowania urządzeń służących do indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania w budynku wielolokalowym wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Gdzie umieszczamy?

Zwykle w zamkniętych szafkach rozdzielczych instalowanych na korytarzu budynku. W okresie grzewczym praktycznie nikt nie ma do nich dostępu. Dopiero po jego upływie administrator budynku spisuje dane z licznika i na ich podstawie rozlicza się z mieszkańcami budynku.

Lokatorzy chcą płacić jak najmniej, dostawca prądu liczy na zysk

Stąd właśnie mówi się o sprzecznych interesach jednych i drugich. To dlatego właśnie najlepszym rozwiązaniem dla lokatorów byłyby szafki ze szkiełkami, przez które mogliby podglądać wskaźniki ciepłomierzy. Wiedząc, ile i w jakim czasie energii zużywają, mogliby skontrolować ustawienie temperatury swoich grzejników.

W domkach jednorodzinnych montaż ciepłomierzy na własny koszt
ciepłomierz

Inwestorzy niechętnie podwyższają bowiem przy ich pomocy swoje koszty inwestycyjne. Uważają, że koszt ogrzewania można kontrolować na podstawie zużytego prądu lub gazu, co nie do końca jest prawdą. Obraz taki nie będzie bowiem tak rzetelny, jak mógłby być przy użyciu ciepłomierza.

Dlaczego warto i jak je kupować?

Nowoczesne ciepłomierze to gwarancja zaoszczędzonych pieniędzy. To bowiem układy elektroniczne, które umożliwiają zarówno rejestrację poboru ciepła, jak i autodiagnozowanie urządzeń. Wiemy tym samym, czy nasz budynek i nasza instalacja nie uległa jakiejś awarii.

Dobór ciepłomierzy oraz metody rozliczania zależą od budowy instalacji rozprowadzającej ciepło do danych lokali – jest to jednoznaczny obowiązek nałożony przez ustawę Prawo energetycznena właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego.

Możemy wyróżnić ciepłomierze mechaniczne oraz ultradźwiękowe. Rodzaj urządzenia zależy w dużej mierze od sposobu mierzenia. W ciepłomierzach mechanicznych używany jest wirnik. Obraca się on wraz z przepływem wody w danej instalacji. W ciepłomierzach ultradźwiękowych wykorzystuje się pomiar ultradźwiękowych fal, który wytwarza płynąca woda. Drugi rodzaj ciepłomierzy jest dużo bardziej precyzyjny, jednak do uzyskania idealnych wyników wymaga używania do ogrzewania bardzo czystej wody.

 

Data publikacji: 08.01.2015
Doradca Dział Instalacje

Dział Instalacje

Powiązane artykuły

Co się składa na aparaturę pomiarową?

Co się składa na aparaturę pomiarową?
Prawidłowe działanie instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej jest wspomagane, regulowane i rejestrowane przez aparaturę pomiarową – co się...
Czytaj więcej

Jakie temperatury utrzymywać w budynku w okresie grzewczym?

Jakie temperatury utrzymywać w budynku w okresie grzewczym?
Utrzymanie w ryzach idealnej temperatury w domowych pomieszczeniach jest zadaniem o tyle ważnym, że w bezpośredni sposób przekłada się na nasze poczuc...
Czytaj więcej

Ocena i komentarz dla:

Co to jest ciepłomierz i jaką pełni funkcję?