Zyskaj do 200 zł rabatu na całe zakupy online! Sprawdź szczegóły akcji tutaj >>

icon
03.03 - niedziela niehandlowa. Kupuj na castorama.pl
icon
03.03 - niedziela niehandlowa. Kupuj na castorama.pl

Co to jest spawanie MIG MAG?

Spawanie MIG MAG jest jedną z najpopularniejszych metod łączenia, wykorzystywaną w ponad 65% przypadków spawań łukowych przemysłowych. Pozwala na regulowanie parametrów i daje stabilne łączenia powierzchni oraz materiałów. Jak z niego korzystać i jakie są jego zalety?

Przejdź do następnych akapitów:

Co to jest spawanie MIG MAG?
Migomat – spawanie metodą MIG, którą warto poznać
Spawanie metodą MIG MAG – różnice i wspólne cechy z innymi popularnymi metodami
Spawanie MIG – kiedy sprawdzi się najlepiej?

Co to jest spawanie MIG MAG?
Różne rodzaje materiału wymagają łączenia przy użyciu określonych technik oraz odpowiednich gazów osłonowych. Zapobiega to błędom i nieprawidłowościom w strukturze samej spoiny. W czasie topienia się otuliny generują się gazy osłonowe w elektrodzie lub są one dostarczane przewodem.

Spawanie metodą MIG MAG polega na spawaniu metodą łuku elektrycznego, który jest wytwarzany między elektrodą topliwą a spawanym materiałem lub surowcem. Elektrodę topliwą stanowi drut podawany w sposób ciągły. Jeziorko ciekłego metalu i łuk są chronione przy pomocy strumienia gazu osłonowego.

Spawanie MIG (z ang. Metal Inert Gas) to rodzaj spawania, podczas którego jako gaz osłonowy wykorzystuje się gaz chemicznie obojętny, np. hel albo argon. MAG (z ang. Metal Active Gas) to podobny proces, w trakcie którego zamiast gazu obojętnego jako gaz osłonowy jest wykorzystywany gaz chemicznie aktywny, np. dwutlenek węgla (CO2).

Spawanie metodą MIG wybiera się do łączenia magnezu, miedzi, aluminium, innych metali nieżelaznych, a także ich stopów lub mieszanek. Metoda MAG znajduje wykorzystanie przy spawaniu stali konstrukcyjnych niestopowych, wysokostopowych i niskostopowych. MIG/MAG spawanie jest metodą łączenia gazów aktywnych z pasywnymi, np. argonu i dwutlenku węgla w zróżnicowanych proporcjach.

Migomat – spawanie metodą MIG, którą warto poznać
Migomat – co to jest i czym wyróżnia się spośród innych technik łączenia, popularnych w ostatnich latach? Proces spawania odbywa się za pomocą półautomatu spawalniczego, który wydziela odpowiednią dawkę gazu osłonowego i podaje drut do jeziorka spawalniczego. Zaletą tej metody jest możliwość regulowania parametrów w półautomacie spawalniczym. Należą do nich:

szybkość podawania drutu;
napięcie i natężenie prądu spawania;
w określonych przypadkach charakterystyka prądu spawania, czyli jego częstotliwość lub długość impulsu.
Gdy wykorzystujesz spawanie MIG MAG, zajarzenie łuku następuje na skutek naciśnięcia właściwego przycisku na uchwycie spawalniczym, który inicjuje włączenie dopływu prądu do drutu oraz zwarciu drutu ze spawanym surowcem lub materiałem. Drut jest wysuwany z preferowaną prędkością i stapia się, a dzięki zjawisku samoregulacji długość tego łuku w przebiegu całego procesu pozostaje w przybliżeniu niezmienna.

migomat_co_to_jestmigomat_co_to_jestmigomat_co_to_jestmigomat_co_to_jest

Po rozpoczęciu spawania uchwyt spawalniczy przemieszcza się po całej długości spoiny, przy przestrzeganiu zasady kładzenia spoin o odpowiednich wskaźnikach i normach geometrycznych, a także odpowiednio do ułożenia elementów łączonych. Spawanie metodą MIG MAG to bardzo trwała i niezawodna metoda łączenia różnych powierzchni. Jakość i stabilność konstrukcji zależy w głównej mierze od umiejętności spawacza, w dalszej kolejności od czystości drutu, rodzaju gazu osłonowego oraz wykorzystywanych materiałów.

Ogromną zaletą, jaką daje spawanie MIG MAG, jest fakt, że osoba spawająca może regulować i dowolnie modyfikować poszczególne parametry, które mają wpływ na przebieg spawania i jakość efektu końcowego. Wśród nich można wymienić:

napięcie i natężenie łuku – w migomatach poziom napięcia może być regulowany płynnie albo skokowo. Dłuższy łuk otrzymasz przy wyższej wartości napięcia. Efektem wykorzystania takich parametrów jest szersze lico spoiny oraz płytsza głębokość wtopienia. Przy zbyt dużym napięciu zwiększa się rozprysk, podtopienie, przyklejenie i porowatość. Przy wykorzystaniu zbyt niskiego i niedostatecznego napięcia, istnieje ryzyko niestabilności procesu i otrzymania zbyt słabego spojenia.
biegunowość i rodzaj prądu wykorzystywanego do spawania – spawanie metodą MIG MAG oznacza stosowanie prądu stałego o biegunowości dodatniej;
prędkość podawania drutu – w celu utrzymania stabilnego przebiegu procesu spawania, przy danej wartości napięcia łuku można regulować prędkość podawania drutu w urządzeniu.

spawanie-migspawanie-migspawanie-migspawanie-mig

w niektórych urządzeniach – półautomatach spawalniczych lepszej klasy –  istnieje możliwość spawania poszczególnych elementów prądem pulsacyjnym. Wcześniej, zanim zaczęto wykorzystywać spawanie MIG MAG, tego typu techniki używano głównie do łączenia różnych rodzajów stali nierdzewnej, a także aluminium.
średnica i rodzaj drutu – dobiera się go w zależności od rodzaju łączonego i spawanego materiału. Dostępnych jest wiele różnych grubości drutu. Do najpopularniejszych należą średnice 0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,6 mm. Grubość powinno się dostosować do rodzaju spawanego tworzywa, a także wykorzystywanej pozycji spawania. Wybór zależy także od umiejętności i doświadczenia osoby spawającej.
MIG MAG – spawanie pozwala na modyfikowanie rodzaju i natężenia przepływu gazu osłonowego – niskostopowe i niestopowe stale zazwyczaj są spawane w mieszaninie gazów aktywnych, najczęściej na bazie argonu i dwutlenku węgla, bardzo często także dwutlenku węgla i O2. Dzięki temu osiąga się zdecydowanie lepszą jakość i stabilność łączenia niż przy wykorzystaniu samego CO2, którego częściej używa się przy łączeniu stali niskowęglowych.
Osłona z gazów obojętnych, do których należą hel, argon oraz ich rozmaite mieszanki dozwolone są przy spawaniu niemalże wszystkich metali. W praktyce jednak najlepiej sprawdzają się przy spawaniu metali, które są podatne na utlenianie, a więc aluminium i jego stopy, a także tytan i inne.

Do obróbki i spawania stali wysokostopowych można wykorzystywać wyłącznie gazy obojętne, jednak proces jest skuteczniejszy, gdy osłonę stanowi mieszanka argonu z O2 lub dwutlenkiem węgla.

spawanie-metoda-mig-magspawanie-metoda-mig-magspawanie-metoda-mig-magspawanie-metoda-mig-mag

Spawanie metodą MIG MAG – różnice i wspólne cechy z innymi popularnymi metodami
Gdy decydujesz się na spawanie metodą MIG MAG – różnice z innymi popularnymi metodami polegają na wykorzystaniu odmiennych mieszanek gazów lub materiałów spawalniczych. Wybór zależy zazwyczaj od preferencji spawającego i rodzaju oczekiwanego efektu.

Chcesz porównać i dowiedzieć się co to jest migomat, a także jakie są jego alternatywy? Do najpopularniejszych metod, którymi zastępuje się mig spawanie, jest metoda TIG (z ang. Tungsten Inert Gas) – podobnie jak metoda MIG MAG polega na wytworzeniu łuku elektrycznego. Osiąga się go jednak przy pomocy nietopliwej elektrody wolframowej w osłonie stworzonej z gazu obojętnego. TIG i MIG spawanie to dwa sposoby na uzyskanie stabilnej spoiny o wysokiej jakości i czystości.

Metoda TIG nie wymaga czyszczenia po zakończeniu spawania i nie ma wytrąceń. Z tego powodu pozwala ona na łączenie ze sobą stali nierdzewnej oraz innych metali, które potrzebują neutralnego gazu ochronnego. Należą do nich miedź, tytan lub aluminium. W tej technice, aby zainicjować łuk elektryczny, powinno się potrzeć elektrodą wolframową o łączone surowce.

Innym sposobem jest wywołanie łuku elektrycznego dzięki działaniu jonizatora. Po zainicjowaniu łuku drut jest podawany przez osobę spawającą do jeziorka spawalniczego, a proces ten jest przerywalny. Pomiędzy kolejnymi podaniami drutu przesuwa się uchwyt spawalniczy, dzięki czemu spoina przyjmuje kształt charakterystycznej łuski.

Jeśli chcesz zrozumieć co to jest migomat i w czym przypomina TIG, warto podkreślić cechy wspólne. W obu tych technikach spawacz otrzymuje wiele zmiennych i zróżnicowanych parametrów, które może modyfikować według własnego uznania, zgodnie z indywidualnymi preferencjami.  W TIG można używać prądu stałego lub prądu przemiennego. W przypadku używania prądu stałego wykorzystuje się biegun ujemny na elektrodzie wolframowej, dzięki czemu nie dochodzi do uszkodzenia termicznego. Do aluminium częściej używa się prądu zmiennego.

spawanie-metoda-migspawanie-metoda-migspawanie-metoda-migspawanie-metoda-mig

Niekiedy używa się także metody spawania elektrodami otulonymi. Należą do nich MMA i SMAW (z ang. shielded metal arc welding i manual metal arc welding). Technika ta polega na spawaniu łukowym przy pomocy topliwej elektrody metalowej, która jest pokryta otuliną.

Otulina w trakcie procesu spawania rozkłada się i uwalnia różne związki chemiczne. Głównymi z nich są gazy, które tworzą osłonę jeziorka spawalniczego przed utlenianiem. Pozostałą część stanowi żużel, który w trakcie topienia dodaje się z rozpuszczaną otuliną do jeziorka spawalniczego, na skutek czego powstaje twarda skorupa na powierzchni spoiny. To nadal bardzo popularna metoda, jednak w ostatnim czasie jest zdecydowanie wypierana przez pozostałe, opisane wyżej techniki.

Spawanie MIG – kiedy sprawdzi się najlepiej?
Ważne jest, aby zrozumieć migomat – co to jest i kiedy najlepiej go wybrać? To technika, która najlepiej sprawdza się w przypadku łączenia przeznaczonych do niej surowców i powierzchni, które zostały opisane powyżej. Dobrze, abyś wykorzystywał ją wówczas, gdy masz dostateczne doświadczenie. Dzięki temu będzie mógł dowolnie modyfikować proces powstawania spoiny i dostosować go do efektu, który chcesz osiągnąć.

Przed przystąpieniem do pracy przygotuj wszystkie niezbędne narzędzia i urządzenia. Zabezpiecz miejsce pracy i załóż odzież ochronną, która pozwoli bezpiecznie zakończyć proces spawania.

Dzięki wykorzystaniu półautomatu spawalniczego metoda MIG MAG używana jest w niemal wszystkich gałęziach przemysłu spawalniczego, a więc w przemyśle ciężkim, wydobywczym, ale także przy tworzeniu indywidualnych konstrukcji metalowych. To świetna metoda, służąca do tworzenia pojemników, zbiorników metalowych, rurociągów, kanalizacji, zbiorników ciśnieniowych i wielu innych.

spawanie-mig-magspawanie-mig-magspawanie-mig-magspawanie-mig-mag

Coraz częściej korzysta się z tej metody spawalniczej podczas remontów, budowania nowych domów lub bloków mieszkalnych, dzięki jej ogromnej trwałości i skuteczności. Z względu na to, że większość procesów jest uproszczonych i spawanie wspomagane jest półautomatem, staje się coraz bardziej popularna wśród amatorów i do prac hobbistycznych. Dzięki powszechnej dostępności urządzeń i materiałów pozwala na wykonanie prawidłowych i trwałych konstrukcji, mogących konkurować z profesjonalnymi realizacjami.

Data publikacji: 27.02.2019