Nie przegap! LOTERIA URODZINOWA do 16.04! Zrób zakupy i weź udział w loterii. Sprawdź szczegóły >>

Dlaczego warto wymienić piec węglowy?

Używanie pieca zasilanego węglem jest nie tylko uciążliwe, ale także niekorzystnie wpływa na środowisko. Między innymi z tych powodów warto wymienić domowe źródło ciepła na bardziej ekologiczne i przyjazne w użytkowaniu. Na co możemy się zdecydować?

Dlaczego warto wymienić piec węglowy

Kiedy liczy się wygoda użytkowania?

Piec na węgiel, zwłaszcza jeśli liczy sobie wiele dziesięcioleci, w czasie których sporadycznie spotykał się z oglądem fachowego oka kominiarza lub zduna, jest urządzeniem, które pracuje nieefektywnie. Dodatkowo jego działanie wymaga codziennego zaangażowania osoby zajmującej się utrzymywaniem stałej temperatury w pomieszczeniu. Jeśli jest to piec kaflowy, należy zaopatrzyć się w węgiel do niego, przynosić go porcjami wprost do domu, pokonując nierzadko kilka pięter, a także opróżniać palenisko z popiołu. Utrzymanie czystości i porządku w najbliższej okolicy pieca jest znacznie utrudnione. To jednak nie wszystkie mankamenty wynikające z posiadania pieca węglowego.

Nieumiejętne operowanie piecem, zwłaszcza jego szczelne zamknięcie, skutkować może niebezpieczeństwem ulatniania się czadu – bezwonnego i śmiertelnie trującego. Osobną kwestią jest ekologia, a właściwie jej brak w przypadku pieców węglowych starego typu, czym zajmiemy się w drugiej części artykułu. Te i inne powody skłaniają właścicieli domów opalanych węglem do wymiany pieców na nowsze modele lub do całościowej zmiany systemu ogrzewania. Przejście na system gazowy lub elektryczny niesie za sobą wiele pozytywów, których wymienianie rozpocząć trzeba od wygody z nich korzystania. Wiąże się z tym brak potrzeby uzupełniania paliwa, co będzie szczególnie ważne w przypadku osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku. Paliwo gazowe i elektryczność są również sojusznikami w zachowaniu porządku i czystości – po jednorazowo przeprowadzonych pracach przygotowujących instalację gazową lub elektryczną do nowych zadań, usuwanie zabrudzeń z pobliża elementów grzejnych ogranicza się do utrzymania czystości grzejników. A ponieważ w większości przypadków ogranicza się to przetarcia ich wilgotną ściereczką z dodatkiem detergentów, zadanie to nie należy do trudnych ani czasochłonnych.

Porada eksperta:

Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na elektryczny może zostać ograniczona do zastosowania wewnątrz paleniska wkładów grzejnych. Jednak aby działanie grzałek elektrycznych nie odbiło się niekorzystnie na naszych rachunkach, konieczne będzie przejście na taki system poboru elektryczności, który uwzględnia taryfę dzienną i nocną. Przed zamocowaniem wewnątrz pieca określonej liczby grzałek, a może być ich nawet 6, sprawdźmy, czy nie okaże się konieczne również zwiększenie mocy przyłączeniowej dla naszego gospodarstwa domowego.

Dlaczego warto wymienić piec węglowy

Kiedy ekologia jest wymogiem naszych czasów

Stężenie szkodliwych substancji zawartych w dymie pochodzącym z indywidualnych palenisk w gospodarstwach domowych jest coraz większe. Z tego względu władze dużych ośrodków miejskich wprowadzają specjalne programy adresowane do mieszkańców zainteresowanych wymianą ogrzewania węglowego na bardziej ekologiczne. O tym, jak konieczne są tego typu inicjatywy, świadczy przykład Krakowa. Dane są alarmujące – stolica Małopolski pod względem zanieczyszczonej atmosfery plasuje się w niechlubnej czołówce:

- jako 8 najbardziej zanieczyszczone miasto na świecie pod względem stężenia średniorocznego pyłu PM10 (64 µg/m³) – badanie WHO – Światowej Organizacji Zdrowia – za rok 2008,

- jako trzecie z najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej wg badań tej samej organizacji za rok 2010,
- jako trzecie z najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej pod względem ilości dni z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu średniodobowego z wynikiem 150 dni – badanie EEA – Europejskiej Agencji Środowiska – przeprowadzone za 2011 rok.

Przyczyną takiego stanu rzeczy są zanieczyszczenia pochodzące w największym stopniu z dymu emitowanego przez paleniska węglowe i ze spalin pojazdów mechanicznych. Niekorzystne dla Krakowa jest również położenie geograficzne – w niecce, w której usytuowana jest metropolia, utrudniona jest wymiana powietrza. Efektem tego jest wzrost zapadalności między innymi na choroby krążenia i płuc – wiadomości na ten temat, a także dokładne dane, są ogólnie dostępne.

Czy wiesz, że...

Zanieczyszczenia oddziałują negatywnie nie tylko na zdrowie ludzi, ale również na stan krakowskich zabytków. Badania na ten temat przeprowadziły wspólnie
w 2006 roku Akademia Górniczo-Hutnicza i Uniwersytet w Antwerpii. Cząstki pyłów powodują:

- zabrudzenie zabytkowych obiektów,

- powstawanie na nich mikrozarysowań,

- katalizowanie reakcji,

- zagrożenie mikrobiologiczne. Z kolei cząsteczki sadzy i siarki wpływają na utratę koloru powierzchni dzieł sztuki i bezcennych malowideł.

Dlaczego warto wymienić piec węglowy

Nic dziwnego, że władze miejskie w obliczu zagrożeń, jakie niesie zanieczyszczona atmosfera, postanowiły zadziałać radykalnie. I chociaż decyzja o zakazie używania paliw stałych w celu ogrzania mieszkań od 2018 roku została uchylona, prowadzone są działania na rzecz wyeliminowania zagrożeń, jakimi są piece węglowe. Jednym z przykładów jest system dopłat, na jakie liczyć mogą ci, którzy zmienią ogrzewanie na elektryczne lub gazowe. Preferowane są także inne ekologiczne rozwiązania, na przykład uzupełniające źródła energii, w tym energii odnawialnej różnych typów, olej opałowy, pompy ciepła i gaz propan-butan. Za przykładem Krakowa poszły inne metropolie, które w swoich rozliczeniach finansowych przewidują dopłaty do wymiany systemu ogrzewania dla właścicieli mieszkań.

Niewątpliwie największym atutem wyboru węgla jako paliwa do ogrzewania mieszkań jest jego cena. Jednak także i to, że po wymianie instalacji ogrzewania i zamianie węgla na gaz lub energię elektryczną rachunki wzrosną, zostało wzięte pod uwagę przez władze Krakowa. Przygotowały one specjalny program osłonowy „Lokalny program pomocy społecznej w postaci dofinansowania kosztów ogrzewania w związku ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne dla Miasta Krakowa”, a przystąpienie do niego oznacza, że czasowe wyrównywanie różnic w rachunkach ponoszonych za ogrzewanie starego i nowego typu. Pamiętajmy również, że aby uniknąć dużych rachunków za ogrzewanie, warto wziąć pod uwagę stan izolacji termicznej ścian budynku – dotyczy to nie tylko zmieniających typ ogrzewania na proekologiczny, ale nas wszystkich.

Czy wiesz, że...

O dotację na wymianę sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczny mogą ubiegać się nie tylko właściciele mieszkań na podstawie tytułu prawnego do nieruchomości, ale też najemcy, którzy przedłożą umowę najmu i zgodę właściciela lub inny tytuł prawny do nieruchomości.

Co zamiast starego kotła węglowego?

W innej sytuacji od mieszkańców kamienic wyposażonych w kaflowe piece są właściciele budynków, w których używa się kotłów na węgiel starego typu. Mają one niską efektywność i najczęściej są nieprzyjazne w użytkowaniu. Kotły górnego spalania, bo takie w głównej mierze od lat występują w budynkach mieszkalnych, doczekały się znacznie lepiej wyposażonych odpowiedników. W przypadku wymiany głównego urządzenia grzewczego w domowej kotłowni zastosować można następujące rozwiązania:

- kotły dolnego spalania (zasypowe),
- kotły z podajnikiem retortowym,
- automatyczne kotły z układami: sterującym, samoczynnego rozpalania, czyszczenia,
- kotły z podajnikiem retortowym z dodatkowym paleniskiem rusztowym,
- kotły z automatycznym palnikiem na pellet.

Zastosowanie jednego z powyższych kotłów nie tylko ograniczy do niezbędnego minimum nasze wizyty w kotłowni w celu uzupełnienia paliwa, ale da nam zwiększoną efektywność (nawet do 90%), zmniejszy ilość popiołu, a także jakościowo polepszy stan spalin, które dobywać się będą z komina. Jednak to niejedyne urządzenia, na które może paść nasz wybór. Poszczególni producenci oferują bardziej zaawansowane i ekologicznie korzystniejsze urządzenia, jakimi są kotły gazowe z otwartą lub zamkniętą komorą spalinową. Zdobywają sobie one coraz większą popularność i wiele wskazuje na to, że to do kotłów gazowych należy przyszłość indywidualnych palenisk grzewczych w gospodarstwach domowych. Wraz z ich coraz powszechniejszym użyciem poprawi się również stan naszego powietrza, które stanie się wolne od zanieczyszczeń i nie będzie niekorzystnie oddziaływało na nasze zdrowie.