Drenaż ogrodu – na czym polega i jakie jest jego zastosowanie?

Na niektórych terenach po opadach deszczu długo zalega woda. To bardzo niekorzystne dla roślin, ponieważ może skutkować powstawaniem grzybów i gniciem systemu korzeniowego. Aby temu zapobiec, warto wykonać drenaż ogrodu. Sprawdź, na czym polega skuteczne odwodnienie działki, jak je przeprowadzić i dlaczego warto to zrobić.

drenaż ogrodu

Co to jest drenaż i dlaczego się go wykonuje?

Zastoiska wody podczas odwilży albo po intensywnym deszczu podtapiają rośliny i utrudniają korzystanie z ogrodu. Problem ten świetnie znają właściciele działek na słabo przepuszczalnych, ciężkich glebach i nawierzchniach uniemożliwiających wsiąkanie wilgoci, zwłaszcza w miejscach, gdzie teren nie został wyrównany. W takim przypadku woda okresowo gromadzi się w obniżeniach terenu. Z jej nadmiarem można sobie jednak poradzić, wykonując drenaż ogrodu. 

Drenaż to inaczej odwodnienie ziemi w taki sposób, aby po opadach nie zalegała na niej woda. Odpowiedni system dopasowany do wielkości działki oraz rodzaju występującego podłoża pozwoli na skuteczne odprowadzanie wody w wybranym kierunku.

Jak zrobić drenaż ogrodu?

Najłatwiejszym sposobem na pozbycie się nadmiaru wilgoci z działki jest uformowanie terenu w taki sposób, aby woda nie spływała tam, gdzie jest to niepożądane. Takie odwodnienie ogrodu zazwyczaj okazuje się wystarczające na terenach, na których występują obniżenia z okresowymi zastoiskami. Jeżeli to jednak nie wystarcza, może być potrzebny drenaż powierzchniowy bądź podziemny.

Zainspiruj się: Jak zrobić skalniak? Rodzaje skalniaków i sposób ich zakładania 

Jak wykonać drenaż powierzchniowy ogrodu?

Drenaż powierzchniowy ogrodu to warstwa drenażowa ułożona na powierzchni, wzdłuż utwardzonej nawierzchni, ukształtowanej w taki sposób, aby zapewniać spadek w jej kierunku. Warstwę drenażową tworzy się, zastępując powłokę gruntu o grubości ok. 20-40 cm warstwą keramzytu bądź żwiru. 

Aby utworzyć drenaż, po usunięciu gruntu na dnie wykopu należy ułożyć geowłókninę, która zapobiega mieszaniu się gruntu rodzimego z warstwą drenażową. Następnie wykop trzeba wypełnić powłoką keramzytową lub żwirową o grubości przynajmniej 20 cm. Woda z utwardzonej ścieżki ukształtowanej ze spadkiem gromadzi się w powłoce drenażowej i powoli wsiąka w grunt.

Jak zrobić drenaż podziemny działki?

drenaż ogrodu

Podziemny drenaż w ogrodzie składa się natomiast z sieci sączków (drenów) rur drenarskich ułożonych w rowach wypełnionych piaskiem i żwirem. Dreny zbierają nadmiar wody z powierzchni działki i odprowadzają ciecz do perforowanych rur drenarskich o większej średnicy (tzw. zbieraczy), a stamtąd – do odbiornika. 

Rury drenarskie są dostępne w wariancie z otuliną (filtrem kokosowym bądź syntetycznym) lub bez otuliny. Rury bez filtra są wykorzystywane głównie do osuszania gruntów grubo- i średnioziarnistych. Rury z filtrem z włókna syntetycznego są stosowane w gruntach drobnoziarnistych, a orurowanie z filtrem kokosowym – na ternie ilastym, gliniastym albo torfowym.

Drenaż tego rodzaju można ułożyć w pobliżu utwardzonych nawierzchni. Odwodnienie może też obejmować większą powierzchnię terenu. Wykonuje się go w sytuacji, kiedy w ogrodzie występuje możliwość odprowadzenia wody na zewnątrz działki, do specjalnego odbiornika, którym może być kanalizacja deszczowa, staw, jezioro, rzeka, rów melioracyjny lub układy chłonne zbudowane na działce. Do odwadniania ogrodów zwykle stosuje się tzw. drenaż systematyczny, przyspieszający odpływ wody deszczowej z działki, co zapobiega tworzeniu się kałuż.

Sączki są układane na głębokości od ok. 50 do 80 cm w ciągi o długości maksymalnie 100 m każdy, ułożonych w równych odstępach co ok. 3-6 m. Rozstaw i głębokość ciągów należy dostosować do rodzaju gruntu. Sączki podłącza się do zbieraczy, czyli ciągów rur drenarskich zamontowanych ze spadkiem wynoszącym przynajmniej 0,3%. Na końcu i na początku zbieracza trzeba zamocować studzienkę przeznaczoną do odpowietrzania układu i ewentualnego płukania zbieracza.

Elementy odwodnienia układa się w rowkach na wyrównanej warstwie piasku o głębokości przynajmniej 5 cm. Rowki należy następnie wypełnić materiałem filtracyjnym (np. żwirem bądź piaskiem) i przykryć warstwą humusu.

Gdzie można odprowadzić wodę z drenażu?

drenaż ogrodu

Prawidłowo wykonany drenaż pod rośliny w ogrodzie pozwala uzyskać spore ilości wody, które można wykorzystać na własne potrzeby, np. w okresie suszy. Zgodnie z przepisami wodę wolno zagospodarować, odprowadzając ją do rowów melioracyjnych, kanalizacji ogólnospławnej, rzeki, stawu lub jeziora oraz kanalizacji deszczowej. 

Na odprowadzanie wody do rowu melioracyjnego, a także jeziora, stawu czy rzeki konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Aby przetransportować ją do kanalizacji deszczowej, trzeba wcześniej uzgodnić to z właścicielem sieci, zwykle lokalnym zakładem kanalizacji i wodociągów. 

Jeśli w okolicy nie ma tego typu zbiorników, wodę można rozprowadzić na powierzchni działki, np. za pomocą drenażu rozsączającego, odprowadzić ją do studni chłonnych zbudowanych w ogrodzie albo magazynować w zbiornikach retencyjnych. 

Zabrania się natomiast odprowadzania wód opadowych do kanalizacji bytowej, z której ścieki są kierowane do oczyszczalni. Nie wolno też kierować jej na teren sąsiedniej posesji.

Drenaż ogrodu – zalety

Zalety drenażu są niezaprzeczalne. Odwodnienie ogrodu zapobiega gromadzeniu się wody i powstawaniu kałuż, które nie tylko wpływają niekorzystnie na wygląd, ale przede wszystkim na użyteczność terenu. Duże kałuże utrudniają, a często uniemożliwiają przejście w konkretne miejsce w ogrodzie. Woda stojąca na działce jest bardzo szkodliwa dla roślin. Może prowadzić do gnicia systemu korzeniowego i jego zagrzybienia. 

Sprawdź także:Jak dbać o trawnik? O tych 6 rzeczach nie możesz zapomnieć

Drenaż ogrodu zapobiega zaleganiu dużych ilości wody na działce, a tym samym sprawia, że korzystanie z niej jest wygodne i bezpieczne. Dzięki prawidłowo wykonanemu odwodnieniu chronisz kwiaty, trawę i inne rośliny przed stojącą wodą, która wpływa negatywnie na ich zdrowie i rozwój.

Drenaż ogrodu – cena

Drenaż pod rośliny w ogrodzie jest zatem bardzo wskazanym, a często niezbędnym rozwiązaniem na działce. To inwestycja, która szybko się zwraca. Koszty związane z odwodnieniem terenu zależą od kilku czynników, w tym powierzchni działki, wybranego rodzaju drenażu i skali instalacji. Drenaż powierzchniowy ogrodu jest łatwiejszy do wykonania i trochę tańszy, ale wymaga systematycznej konserwacji. Drenaż podziemny jest nieco droższy, ale umożliwia skuteczniejsze odprowadzanie wody.