Gdzie i jak wykonać szambo?

Brak dostępu do kanalizacji wymaga od nas wyposażenia działki w szambo, które będzie gromadziło powstające w domu ścieki. Możemy wybrać spośród kilku rodzajów zbiornika, które różnią się między sobą budową i sposobem wykonania. Niezależnie od tego, na jakie rozwiązanie się zdecydujemy, szamba nie zbudujemy w każdym miejscu, co jest ściśle uwarunkowane przez prawo.

Gdzie i jak wykonać szambo

Wyznaczamy miejsce

Szambo o pojemności do 10 m³ należy zlokalizować co najmniej 5 m od budynku, 2 m od granicy z sąsiednią działką oraz drogą, a także 15 m od ujęcia wody. Zwłaszcza ostatni warunek jest bardzo istotny, ponieważ nieczystości z szamba przenikają do gruntu, co w razie nieszczelnego wodociągu może prowadzić do skażenia wody.

Zbiorniki na nieczystości nie mogą również powstawać na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska oraz narażonych na powodzie i zalewanie wodami opadowymi.

Jeżeli mamy taką możliwość, zaleca się wybudowanie szamba w miejscu, które umożliwia wykonanie drenażu rozsączającego przy równoczesnym niezanieczyszczaniu powierzchni działki będącej w bezpośredniej bliskości domu. Ważna jest również możliwość dojazdu szambiarki do zbiornika. Umiejscowienie go w mało dostępnym punkcie naszej działki znacznie utrudni okresowe oczyszczanie szamba. Podczas wytyczania miejsca warto mieć również na uwadze przyszłe wykorzystanie terenu obejścia domu.

Rodzaje szamb

Do wyboru mamy kilka rodzajów zbiorników, jednak najczęściej wykorzystuje się gotowe szamba lub wykonuje się je z betonowych kręgów. Innym rozwiązaniem jest budowa szamba od podstaw, jednak ze względu na stosunkowo długi czas, jaki zajmują tego typu prace, takie szambo jest rzadko stosowane. Trzeba jednakże zaznaczyć, że nie brakuje mu zalet.

Gotowy zbiornik jest wykonany z żelbetu lub tworzywa sztucznego. Może być jedno-, dwu- lub trzykomorowy i w całości montuje się go w ziemi. Konstrukcja może ważyć nawet kilka ton, dlatego transport i montaż takiego szamba jest często trudnym zadaniem logistycznym. Ważne, aby wykop miał taką głębokość, żeby kominy inspekcyjne sięgały poziomu terenu. Następnie przykrywamy je płytami włazowymi, podłączamy do zbiornika przewód kanalizacyjny i uszczelniamy wszystkie połączenia. Po tych pracach zbiornik możemy zasypać ziemią.

Gdzie i jak wykonać szambo

Jeżeli natomiast decydujemy się na szambo wykonane z betonowych kręgów, to musimy mieć świadomość, że jego szczelność nie jest już tak dobra. Koszty budowy takiego zbiornika są jednak znacznie mniejsze, a jego rozmiary możemy sami dostosować do własnych potrzeb.

Jego wykonanie nie różni się również od budowy studni kręgowej. Najpierw wykonujemy wykop pod jeden krąg, a następnie wybieramy ziemię już z samego środka i od góry dokładamy kolejne elementy. Prace prowadzimy do uzyskania odpowiedniej głębokości. Następnie betonujemy dno zbiornika i uszczelniamy połączenia wszystkich kręgów, aby nie dopuścić do ewentualnych wycieków nieczystości. Następnym krokiem jest podłączenie kanalizacji i przykrycie zbiornika płytą stropową.

Z kolei budowanie szamba na miejscu wymaga projektu takiego zbiornika, co równocześnie pozwala na uzyskanie różnych wymiarów i kształtów. Prace rozpoczynamy od wykopania dołu i wybetonowania dna. Do jego wykonania należy użyć mieszanki betonowej wzbogaconej o uszczelniacze. Następnie przystępujemy do konstruowania zbrojenia ścian i ich betonowania. Całość możemy przykryć płytami, jednak musimy pamiętać o pozostawieniu miejsca na kominy inspekcyjne, których liczba zależy od liczby komór zbiornika. Szambo zasypujemy po zawiązaniu zaprawy. Zwykle jego budowa zajmuje nie mniej niż dwa tygodnie, co daje najdłuższy okres budowy spośród możliwych do wyboru szamb.

Drenaż

Wszystkie przedstawione powyżej rodzaje zbiorników mogą być wyposażone w drenaż rozsączający, który będzie odprowadzał nadmiar wody. Reszta ścieków osadza się wtedy na dnie szamba, co pozwala na rzadsze wypompowywanie nieczystości. W przeciwnym razie musimy stale kontrolować poziom szamba, co na dłuższą metę jest uciążliwe.