Gdzie i kiedy stosować zaprawy odporne na mróz i wodę

Mnogość różnorakich materiałów do budowy i wykończenia jest widoczna gołym okiem w każdym markecie budowlanym. Pośród różnego rodzaju zapraw spotykamy mrozoodporne i wodoodporne – czym się charakteryzują i kiedy powinniśmy się zdecydować na ich zastosowanie?

Gdzie i kiedy stosować zaprawy odporne na mróz i wodę

Zaprawy wodoodporne i mrozoodporne są, pośród innych dostępnych materiałów budowlanych, stałym elementem wyposażenia specjalistycznych sklepów. Ich nazewnictwo sugeruje, że są odpowiednie do zastosowania na zewnątrz budynków – to prawda, ale pod warunkiem, że uważnie przeczytamy rodzaje zastosowań podawane przez producenta każdej z nich. Dlaczego jest to ważne? Przykładem niech będzie zaprawa wodoodporna – możemy jej użyć na zewnątrz budynku, ale z tej racji, że nie jest wodoszczelna – nie w miejscach stale wypełnionych wodą, na przykład na dnie basenu. W tym celu należy użyć specjalistycznych preparatów.

Przeczytaj także: Przyczyny pękania murów i techniki ich naprawy

Jak testuje się zaprawy wodo-i mrozoodporne?

Producenci materiałów budowlanych tego typu mają swoje własne metody doświadczalne, jednak w przypadku ww. zapraw możemy mówić o wzajemnej zależności względem skutków oddziaływania ujemnych temperatur i wilgoci. Próbki materiału, w których jako spoiwo zastosowano cement, z początku przechowuje się w warunkach laboratoryjnych (w czasie tygodnia), a następnie umieszcza w wodzie na około trzy tygodnie. Po tym czasie próbki materiału poddaje się naprzemiennemu zamrażaniu i rozmrażaniu, po czym wykonuje się badania wytrzymałościowe każdej z badanych próbek. W ten sposób postępuje się ze składnikami zapraw do każdego rodzaju zastosowań – klejowych, tynkarskich, murarskich. Każda z nich ma w efekcie finalnym być odporna na działanie temperatury i wilgoci w zakresie prób laboratoryjnych i podanym przez producenta na etykiecie produktu.

Gdzie i kiedy stosować zaprawy odporne na mróz i wodę

Zobacz też: Zaprawa murarska – proporcje i sposób wykonania

Zaprawy odporne na wilgoć i temperaturę – do zastosowań na zewnątrz

Wszystkie typy zapraw – murarskie, klejowe i tynkarskie – jeśli tylko cechują się mrozo- i wodoodpornością, mogą z powodzeniem zostać użyte na zewnątrz budynku, jednak tak jak w przypadku wspomnianej wyżej wodoodporności, ale nie wodoszczelności, w przypadku materiałów mrozoodpornych trzeba zwrócić uwagę na to, że można je aplikować jedynie w sytuacji, gdy na dworze panuje dodatnia temperatura. W przeciwnym razie ich trwałość nie będzie odpowiadała zaleceniom producenta i nie będzie obejmowała zakresu temperatur (najczęściej) od minus 20°C do plus 60°C. W przypadku materiałów wodoodpornych należy również zwrócić uwagę, czy można danego produktu użyć w przypadku kontaktu z zasolonymi podłożami mineralnymi. Przygotowanie podłoża do tego typu zapraw nie rożnie się od innych materiałów – powinno być ono odtłuszczone, odpylone, zwarte i nośne. Równie ważne jest zagruntowanie powierzchni, a w przypadku powłok starych i trudnych w naprawie, konieczne będzie użycie dodatkowej substancji czepnej zalecanej przez producenta konkretnej zaprawy, którą zamierzamy zastosować.