Beton mrozoodporny – jak go wykonać

Beton jest jednym z najpopularniejszych materiałów budowlanych. W naszych warunkach klimatycznych jest on jednak narażony na uszkodzenia – spękania oraz inne uszkodzenia materiału, które powstają na skutek częstego, powtarzającego się zamarzania i rozmrażania wody zawartej w jego strukturze. Jak zapobiec takim skutkom i nadać betonowi stosowną odporność?

Beton mrozoodporny

Czym jest mrozoodporność

To nic innego, jak odporność na wielokrotne zamrażanie i odmarzanie wody. Beton mrozoodporny to taki, który charakteryzuje się maksymalnie 5% ubytkiem masy i 20% spadkiem masy. O tym, jaką wytrzymałość będzie posiadał beton, decyduje współczynnik wodno-cementowy (proporcja wody i cementu w mieszance betonowej) – im będzie niższy, tym bardziej wytrzymały będzie beton. Nie bez znaczenia są tutaj także wytrzymałość wykorzystanego cementu, jakość kruszywa oraz chemicznych dodatków.

Jak wykonać beton mrozoodporny

Tajemnica mrozoodpornego betonu kryje się w zastosowaniu odpowiedniej ilości mieszanki napowietrzającej. Powietrze, które wprowadza się do betonowej mieszanki celowo, ma za zadanie nadać betonowi właściwą strukturę. Pęcherzyki powietrza przerywają bowiem sieć kanalików, którymi transportowana jest ciecz wewnątrz betonu – niełatwo nasycają się wodą i stanowią dla niej swojego rodzaju bufor. Zawartość powietrza w mieszance betonowej zależna jest od kilku czynników. Należą do nich między innymi rodzaj zastosowanego cementu, uziarnienie kruszywa, temperatura betonu czy obecność dodatków mineralnych. Procentowy udział powietrza w strukturze betonu mrozoodpornego zależeć będzie także od tego, czy będzie on narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych bądź czy będzie podlegał stałemu dostępowi wody przed jej zamarznięciem. W pierwszym przypadku zalecany udział powietrza wynosi 3,5-5,5%, w drugim – 4,5-6,5%.

Beton mrozoodporny

Wskaźnik mrozoodporności betonu nie podlega w tej chwili rzetelnej ocenie – wynika to z faktu, że odtworzenie realnych warunków klimatycznych w laboratorium jest niemal niemożliwe. Aby jednak nadać betonowi jak największą odporność na gwałtowne zmiany temperatury, a co za tym idzie – na zamarzanie i rozmarzanie wody w jego porach kapilarnych – warto także uwzględnić następujące elementy:

- stosować beton BII lub ewentualnie BI,

- wykorzystywać kruszywo o podwyższonej mrozoodporności,

- ograniczyć ilość miału i drobnoziarnistego piasku,

- utrzymywać możliwie gęstą konsystencję betonu (uwzględniając jednak, że mieszanki napowietrzające nie są zbyt skuteczne w mieszankach gęstych – w takiej sytuacji należy zwiększyć ilość wybranej domieszki nawet pięciokrotnie),

- podczas nakładania betonu nie dopuszczać do jego rozwarstwienia się.