icon
03.03 - niedziela niehandlowa. Kupuj na castorama.pl
icon
03.03 - niedziela niehandlowa. Kupuj na castorama.pl

Jak dbać o sprawne działanie studzienki kanalizacyjnej?

Studzienka kanalizacyjna jest powszechnym, codziennie oglądanym widokiem i zwykle nie zdajemy sobie sprawy z tego, że może ona źle funkcjonować czy wymagać naprawy. Ale także o ten element systemu kanalizacji należy umiejętnie zadbać – w jaki sposób?

Jak dbać o sprawne działanie studzienki kanalizacyjnej?

Przeczytaj także: Jak w gospodarstwie wykorzystać wodę ściekową?

Studzienka rewizyjna – inaczej zwana studzienką kontrolną – nie jest ani głęboka, ani szeroka, zwykle sięga przewodu kanalizacyjnego, a ma średnicę najczęściej 1 m (lub więcej, jeśli jej głębokość jest większa). Kiedyś budowana była z kręgów betonowych, obecnie coraz częściej używa się do tego celu wytrzymałego i odpornego PCV. Budowane były w celu okresowego sprawdzania drożności przewodu kanalizacyjnego i ewentualnego naprawienia powstałych szkód wynikających z długiego użytkowania czy z użycia niewłaściwych jakościowo materiałów w latach ubiegłych. O rozmieszczeniu studzienek decyduje szereg czynników:

- wielkość nieruchomości – studzienka powinna być umiejscowiona przy jej granicy,

- połączenie przewodów o różnej średnicy,

- zmiana kierunku,

- zmiana spadku,

- zmiana średnicy,

- maksymalna odległość to 35 m w przypadku średnicy przewodu 0,15 m,

- maksymalna odległość w przypadku średnicy przewodu o większej średnicy – 50 m.

Jak dbać o sprawne działanie studzienki kanalizacyjnej?

Powyższe miejsca są zagrożone tworzeniem się zatorów i także z tego względu tworzy się możliwość usunięcia tej niedogodności i ułatwienia przepływu. Podstawowym błędem przy budowie tego typu elementów jest brak studzienki rewizyjnej przy zmianie kierunku przepływu lub przy bardzo długim odcinku między kolejnymi studzienkami kanalizacyjnymi.

Zobacz również: Jak zaprojektować i wykonać instalację kanalizacyjną?

W przeszłości do budowania studzienek kanalizacyjnych stosowano materiały słabe jakościowo, a sposób ich wykonania pozostawiał wiele do życzenia. Przykładem niech będą konstrukcje zbudowane z betonu i żelbetu, które w połączeniu z brakiem odpowiedniej zaprawy międzyblokowej były dalekie od pełnej funkcjonalności. Aby poprawić ich działanie, niezbędne jest obecnie polepszenie stanu ich szczelności za pomocą elastomerowych preparatów uszczelniających.

Bezpośrednie zagrożenie związane ze studzienkami kanalizacyjnymi dotyczy braku pokrywy włazu, który może skutkować u osoby nieuważnej poważnymi obrażeniami na skutek upadku w dół. Z tej racji, że wiele pokryw włazowych wykonanych zostało z metalu, stanowić one mogą łakomy kąsek dla zbieraczy złomu. Jeśli zauważymy brak tego typu elementu, należy powiadomić o tym odpowiednie służby miejskie.

Do współcześnie projektowanych i budowanych studzienek kanalizacyjnych wykorzystuje się dobre jakościowo materiały, a wymiary ich średnic ulegają zmianie, by zmieściły się w nich pracujące urządzenia naprawcze – kamery do przeglądu kanałów czy węże do płukania ciśnieniowego.