icon
03.03 - niedziela niehandlowa. Kupuj na castorama.pl
icon
03.03 - niedziela niehandlowa. Kupuj na castorama.pl

Jak obchodzić się z elektrycznością w łazience?

Żyjemy w czasach, w których trudno wskazać przynajmniej jedno pomieszczenie w domu, w którym nie znajdziemy ani jednego urządzenia elektronicznego. Prąd jest jednak bardzo niebezpieczny, szczególnie w niesprzyjających okolicznościach. Takie panują na przykład w łazienkach, bowiem – jak wszyscy doskonale wiemy – elektryczność w połączeniu z wodą potrafi być zabójcza.

elektryczność w łazience

Dlatego też wybierając osprzęt elektryczny do łazienki należy zadbać, by był on odpowiednio przystosowany do warunków. Pamiętajmy przy tym o kilku podstawowych zasadach, które pozwolą nam uniknąć przykrego w skutkach wypadku.

Miejsca montażu urządzeń elektronicznych

Bardzo istotnym elementem jest rozmieszczenie gniazdek w łazience. Każde pomieszczenie tego typu dzieli się na 4 strefy:

0 – wnętrze brodziku natryskowego bądź wanny;

1 – strefa najbliższa brodzika bądź wanny, w formie sześcianu, którego ściany wyznaczane są na podstawie długości krawędzi wanny bądź brodzika;

– strefa przebiegająca w odległości 0,6 m od sześcianu wyznaczonego w poprzednim punkcie;

3 – czasami wyróżnia się również strefę 3, która sięga 2,4 m od granicy strefy 2;

Wszystkie strefy oprócz strefy 0 mają wysokość 2,25 m.

W każdej ze stref powinny być instalowane urządzenia elektryczne z odpowiednim stopniem ochrony. Jeśli instalujemy sprzęt elektryczny w brodziku lub wannie (oświetlenie, ogrzewacze czy też dysze do hydromasażu itp.), to muszą się one charakteryzować stopniem ochrony co najmniej IPX7; strefa 1 to sprzęt o stopniu ochrony IPX5; do strefy 2 będziemy szukać urządzeń IPX4, natomiast do strefy trzeciej – IPX1. Warto przy tym pamiętać, że w najbliższej odległości od brodzika i wanny można korzystać tylko z urządzeń zasilanych niskim napięciem, do 12 V.

Pamiętajmy, że w strefach 0, 1 i 2 nie wolno montować puszek łączeniowych, gniazd czy łączników oświetleniowych.

elektryczność w łazience

Czym jest wskaźnik IP?

Wspominany już indeks IP informuje o stopniu ochrony danego urządzenia przed wnikaniem czynników zewnętrznych. Pierwsza cyfra w oznaczeniu dotyczy ciał stałych, natomiast druga – cieczy. Standardowo stopień ochrony możne być oznaczany np. w sposób następujący: IP44, gdzie druga cyfra informuje nas o tym, że dany produkt jest odporny na krople cieczy padające pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron. Poniżej znajduje się tabelka wyjaśniająca konkretne wartości:

Poziom

Rodzaj ochrony

0

Brak ochrony

1

Ochrona przed kroplami wody spadającymi pionowo

2

Ochrona przed kroplami wody padającymi na obudowę pod kątem 15 stopni względem położenia normalnego

3

Ochrona przed kroplami padającymi pod kątem 60 stopni od pionu

4

Ochrona przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron

5

Ochrona przed strumieniem wody z konkretnego kierunku

6

Ochrona przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku

7

Ochrona przed zalaniem przy zanurzeniu na taką głębokość, aby dolna powierzchnia obudowy znajdowała się 1 m pod powierzchnią wody, a górna nie mniej niż 0,15 m w czasie 30 min

8

Ochrona przed zalaniem przy ciągłym zanurzeniu i zwiększonym ciśnieniu wody (do 1 m głębokości)

9

Ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem (80-100 barów, o temperaturze do +80 stopni Celsjusza) zgodnie z normą DIN 40050

W przypadku łazienek w oznaczeniu interesować nas będą jedynie liczby po stronie prawej (IPXX) – są one symbolami odpowiedzialnymi za odporność urządzenia na wnikanie cieczy.