Zasady montażu gniazdek elektrycznych

Jeśli w ścianach zamontowane są już gotowe puszki z przewodami, montaż gniazdek możemy wykonać samodzielnie. Wystarczy próbnik napięcia, śrubokręt i znajomość kilku zasad.

gniazdka

Sytuacja się komplikuje, jeśli jesteśmy na wczesnym etapie rozmieszczania nowych bądź tworzenia dodatkowych gniazdek elektrycznych. Kiedy konieczne jest kucie bruzd czy ingerencja w całą instalację, niezbędna okazuje się pomoc fachowca.

Typy gniazdek i instalacji elektrycznych

W Polsce obecnie montuje się gniazdka typu E. Mają one dwa równoległe otwory oraz bolec uziemiający. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi często spotykane niegdyś gniazdka typu C (bez uziemienia) nie powinny już być montowane.

puszce elektrycznej możemy natrafić na dwa bądź trzy przewody – w zależności od tego, z jakim typem instalacji mamy do czynienia. Mniej żył charakteryzuje instalację starszą, typu TN-C, natomiast więcej przewodów oznacza nowszą instalację – typu TN-S. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku nie ma problemów z zamontowaniem gniazdka wyposażonego w bolec uziemiający.

Uwaga! Przed przystąpieniem do montażu gniazdka elektrycznego konieczne jest wyłączenie prądu. W celu sprawdzenia, czy przewody w gniazdku nie są pod napięciem, należy użyć próbnika.

Podłączanie przewodów w przypadku instalacji typu TN-S (3 przewody w puszce)

Właściwe podłączenie trzech przewodów w kostce elektrycznej nie jest trudne, wymaga jedynie zastosowania schematu:

- przewód czarny bądź brązowy (liniowy – L) – styk lewy
- przewód niebieski (neutralny – N) – prawy styk
- przewód zielono-żółty (ochronny – PE) – górny styk

Warto wiedzieć: rozmieszenie styków w kostce elektrycznej określamy, zakładając, że patrzymy na gniazdko od przodu.

gniazdka

Podłączanie przewodów w przypadku instalacji typu TN-C (2 przewody w puszce)

Montaż gniazdka z uziemieniem w przypadku instalacji TN-C również jest możliwy. Ponieważ wówczas w puszce znajdują się tylko dwa przewody, jeden z nich – neutralny – należy połączyć także z bolcem uziemiającym za pomocą mostkowania. Jeśli jednak nie jesteśmy pewni, jak prawidłowo poprowadzić ten przewód w przypadku instalacji TN-C, zasięgnijmy porady fachowca.

Ostatnie etapy montażu

Kiedy przewody są odpowiednio połączone, całość można zamocować w puszce. Dobrze jest pamiętać o dokładnym przykręceniu gniazdka, ponieważ dzięki temu istnieje mniejsze prawdopodobieństwo jego wyrwania (np. w wyniku niewłaściwego odłączania wtyczki). Następnie, po przykręceniu wybranej obudowy, należy włączyć prąd i sprawdzić za pomocą próbnika, czy w zamontowanym gniazdku faktycznie jest napięcie.