Jak wybrać głowicę termostatyczną?

Głowice termostatyczne, nazywane też regulatorami dopływu ciepła, to urządzenia, które umożliwiają nam wygodną i efektywną regulację temperatury w pomieszczeniach. Źle dobrana głowica może jednak nie domykać przepływu czynnika grzewczego lub zamykać go zbyt wcześnie, co będzie powodem braku funkcjonalności i dyskomfortu cieplnego. Jak prawidłowo wybrać ten element?

Głowica

Ważne oznaczenia

Dostępne na polskim rynku głowice termostatyczne posiadają system oznaczeń TELL (Thermostatic Efficiency Label), który w dosłownym tłumaczeniu stanowi ocenę efektywności produktu. TELL to dokładnie 6 klas jakościowych oznaczanych kolejno od litery A do litery F, gdzie pierwsza z nich jest wyznacznikiem najbardziej ekonomicznego i efektywnego modelu. Przy określaniu poszczególnych kategorii klasowych znaczenie mają takie kryteria jak: czas zamykania, histereza, wpływ różnicy ciśnień oraz wpływ temperatury wody.

Z wkładką lub z zaworem

Poprawne funkcjonowanie każdej głowicy termostatycznej jest zależne od jej prawidłowej współpracy z zaworem bądź też wkładką termostatyczną, które stanowią integralną część grzejnika. Elementy te muszą na siebie wzajemnie oddziaływać, aby skutecznie reagować na zmieniające się wewnątrz danego pomieszczenia warunki. Oznacza to, że przy zakupie każdego regulatora ciepła, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na jego dopasowanie do wkładki lub zaworu.

Najważniejsze parametry

Powinniśmy pamiętać o tym, że zawór posiada wystający z niego trzpień, który we współpracy z głowicą zamyka się bądź otwiera, a co za tym idzie – zmniejsza lub zwiększa przepływ czynnika cieplnego przez grzejnik. Niewłaściwie dobrane elementy mogą powodować brak odpowiedniej reakcji urządzenia, co przełoży się na duży dyskomfort użytkowy. Stąd też jednym z najważniejszych parametrów doboru jest długość trzpienia we wkładce lub zaworze od strony głowicy. Uwagę należy zwrócić również na możliwy rodzaj połączenia – wkładka lub zawór mogą być przystosowane do montażu głowicy nakręcanej z gwintem bądź też do instalacji urządzenia nastawczego na zatrzask.

Głowica termostatyczna a model grzejnika

Tutaj powinniśmy rozróżnić 3 rodzaje grzejników: dolnozasilane, bocznozasilane oraz podłączane od dołu. Urządzenia dolnozasilane są wyposażone we wkładkę termostatyczną, na którą bezpośrednio możemy zainstalować głowicę. W przypadku grzejników bocznozasilanych koniecznie jest już dokupienie zaworu obudowanego w korpusie z pokrętłem nastawczym. Urządzenia, które są podłączone od dołu, nie posiadają zaś ani zaworu, ani wkładki. W takich grzejnikach regulacja jest możliwa za pośrednictwem specjalnego bloku zaworowego.

Głowica

Rodzaje głowic

W tym przypadku możemy mówić o 2 grupach głowic termostatycznych. Pierwszą z nich stanowią tradycyjne urządzenia, a wśród nich głowice z czujnikiem wbudowanym, z czujnikiem wyniesionym oraz głowice wzmocnione. Głowice z czujnikiem wbudowanym montuje się w pozycji poziomej w pomieszczeniach, w których element ten nie jest zasłonięty oraz nie jest narażony na przeciągi. Urządzenia z czujnikiem wyniesionym montuje się zaś w pozycji pionowej i można je stosować w miejscach, gdzie głowica jest zasłonięta i narażona na przeciągi. Specjalna obudowa, w którą wyposażona jest głowica wzmacniana, chroni zaś ów element przed kradzieżą i dostępnością osób trzecich, dlatego też często stosuje się go w budynkach użyteczności publicznej. Drugą zaś grupę stanowią nowoczesne głowice elektroniczne, które umożliwiają zmniejszenie zużycia energii nawet o 20%, dzięki ustawieniu parametrów temperatury w systemie dobowym lub tygodniowym.