Jak wybrać kąt nachylenia dachu

Budując dom, musimy rozważyć kąt nachylenia połaci dachu. Od czego warto uzależnić wybór i na co zwrócić uwagę podczas podejmowania tej decyzji?

Jak wybrać kąt nachylenia dachu

Dachy o dużym kącie nachylenia, czyli o bardzo dużym spadku, to takie, które mają kąt nachylenia połaci około 60 stopni. Przy układaniu takich dachów często pojawiają się problemy z mocowaniem elementów pokrycia. Potrzebne jest np. dodatkowe mocowanie wszystkich dachówek spinkami. Przy mniejszych kątach, wystarczą spinki np. na co piątej czy co ósmej dachówce. Stromy dach jest bardziej narażony na zrywanie elementów pokrycia, ponieważ po jego zawietrznej stronie tworzy się niebezpieczne podciśnienie.

Jeśli chcielibyśmy pokryć papą dach o znacznym nachyleniu, istnieje ryzyko spływania z niego rozgrzanej warstwy bitumicznej papy. Dodatkowo papa zwykle nie prezentuje się zbyt estetycznie na budynku, a przy tym kształcie dachu jego pokrycie będzie najbardziej widoczne.

Najmniejszy możliwy kąt nachylenia dachu wynosić może 3 stopnie i występuje jedynie przy tzw. dachu płaskim. Jest to norma przyjęta w Polsce, umożliwiająca minimalny odpływ wód pochodzących z opadów. Dachy o małym kącie nachylenia od 3 do około 10-15 stopni, powinny być maksymalnie szczelne. Uszczelnienie wymaga większych nakładów pracy i materiałów, będzie to więc rozwiązanie droższe.

Pamiętajmy, że im większy spadek dachu, tym wymagania odnośnie do jego szczelności stają się łagodniejsze – znacznie jednak rosną, w miarę spadku kąta nachylenia połaci dachowych.

Dobór kąta nachylenia

W polskich warunkach klimatycznych optymalnym wyborem jest zastosowanie kąta nachylenia połaci dachowych na poziomie mieszczącym się w środku skali, czyli w przedziale 30-45 stopni. Jednak na przykład w rejonach o większym nasileniu opadów, uzasadnione jest stosowanie dachów bardziej stromych. Zapobiegają one bowiem gromadzeniu się na połaci niebezpiecznych ilości śniegu czy wody. Można też, z uwagi na warunki pogodowe, zastosować dachy dwu- lub czterospadowe.

Jak wybrać kąt nachylenia dachu

Rodzaj pokrycia

Istotnym elementem wyboru kąta nachylenia połaci dachowych jest planowany rodzaj pokrycia dachu. Istnieją materiały zalecane, ale także niewskazane przy różnych kątach nachylenia pokrywanego dachu. Jeśli zależy nam na pokryciu dachu określonym materiałem – powinniśmy wybrać projekt dachu o takim stopniu nachylenia, żeby móc dany materiał zastosować.

Na przykład:

- na pokrycie strzechą nadają się przede wszystkim dachy strome o kącie 45 do 64 stopni, pozwoli to zabiegać przesiąkaniu tego typu pokrycia,

- przy spadku rzędu 3 do 17 stopni możemy zastosować papę układaną dwuwarstwowo,

- jednowarstwowa papa nadaje się na dachy o kącie nachylenia od 9 do 22 stopni,

- dachówek nie układamy na dachach o bardzo małym spadku, bo mogą nie zapewnić należytej szczelności. Wszelkie typy dachówek (karpiówka, zakładkowa, łupek) najlepiej stosować na dachach o kącie nachylenia powyżej 30 stopni,

- płaską blachę miedziową układamy przy spadku dachu od 6 stopni,

- blachę stalową płaską, falistą czy blachodachówkę stosujemy przy spadkach od 12 stopni,

- blachę płaską cynkową – przy spadku ponad 20 stopni,

- w dość dużym zakresie nachylenia dachu – bo od 11 do 45 stopni – możemy zastosować gonty bitumiczne.